Artikler > Natur

Vegetar vegan er usunt massivt feiltrinn mennesket skader molda på Jorda

Av Einar Eldøy 2.8.2022

Jordbruk ødelegger ville dyr forsvinner folk blir usunne skade på økosystemer

Et stort plantespisende dyr - mest gress - er tilbake i naturen, og den er et symbol på nasjonal stolthet. I Europa er bison tilbake etter et hundreårig fravær, og ville gresspisende populasjoner finnes nå i Polen, Slovakia, Ukraina, Romania, Hviterussland, Russland, Litauen og Kyrgyzstan.

Men de som styrer er kommet i en situasjon der de holder på å ødelegge økosystemene på Jorda og samtidig folks helse. Det foregår en massiv påvirkning for å gjøre alle til vegetarianere eller veganere basert på enkel propaganda om dyrevelferd og feilinformasjon om kosthold. Disse ideene kan gi svært negative konsekvenser for Jorda og folks helse.

Vegetarbasert kost er feil, og veganisme er ikke svaret på problemet. Vi står overfor en voldsom kritikk av hele vår sivilisasjon. Jordbruket og vegetarisk kosthold er ødeleggende for alle. Jordbruk er i ferd med å ødelegge Jorda, det er også en forutsetning for vegetarisk kosthold, og det har over tid skapt et tap av menneskerettigheter, slaveri, imperialisme, militærvesen, klassesamfunn de fleste steder, kronisk sult og sykdom. Veganske hjerner får ikke nok fett opp der.

Plantemat ikke energirik nok

Husk at vegetarisk kost, spesielt vegansk, ikke gir gir nok næring til lang tids vedlikehold og reparasjon av kropp og hjerne. Du blir ødelagt av vegansk kost for planter inneholder ikke alt vi trenger. Spesielt hjernen trenger mettet fett som vi får rikelig av fra mat av dyr.

Jordbruk er en menneskeskapt katastrofe

De står overfor store farer for industrielt jordbruk ødelegger økosystemene, fører til at ville dyr gradvis forsvinner og samtid ødelegger den økende vegetar/vegan bevegelsen folks helse. De skader Jorda hver dag som går, og folk blir sykere og sykere med et kosthold basert på korn og annen mat som inneholder mest karbohydrater. Det meste av mat er unaturlig dyrket, sterkt prosessert og laget til med tørking, koking, steking og tilsettinger av kjemikalier. En endring må til før vi går inn i en katastrofe. Naturens gang er ubehagelig, men nødvendig, bærekraftig, sunn.

Gjenreising av naturen etter menneskets ødeleggelser

Vi kan redde jorda ved å la dyrene få gresslettene og viddene sine tilbake, la trær vokse og bli gamle i skogen, og la villmark vokse fram igjen. Da vil ikke dyreraser dø ut, vi kan beskytte de sårbare dyr og planter, alle de som selv ikke kan si fra. Da kan vi få et bærekraftig økosystem, skaffe sunn mat til alle på Jorda, og få slutt på industrijordbruket med sin skrekk og gru og sine ødeleggelser. I jorda skal det være mark i mengder til å lage kanaler.

De økonomiske og politiske maktsystemene som har laget det slik skal bort, for vi har latt de feile avgjørelser vinne fram. Vi trenger et nytt maktsystem som setter pris på jorda og ikke ødelegger den, hvor volden mot dyr og planter forsvinner. Å spise skal bli en handling som er bærekraftig og ikke ødeleggende, og fremmer god helse for alle. Men vi må ikke glemme at noen må dø for at du skal få mat. Slik er naturen innrettet.

Vi vil ha en bedre verden

Vår verden er ikke lenger basert på omtanke, bærekraft eller rettferdig fordeling av ressurser. Paradokset er at det kan vi ikke få i en vegetarisk/vegansk verden der alle bare spiser planter. Det krever for store arealer. Kjøtt med sitt fett og proteiner er mye mer energitett enn karbohydrater. Intensjonene til vegetarbevegelsene er gode i forhold til dyrevelferd, fordi oppdrett og slakting av dyr med fabrikkmetoder basert på korn er grusomt og ødeleggende. Slik matproduksjon må bort.

Men det er av grunnleggende viktighet å være klar over at fabrikkproduksjon ikke er eneste måte å produsere kjøtt på. Det er også grunnleggende at dyrene vi bruker for kjøtt ikke skal fores med korn. Kjøttdyrene våre er født for å spise gress, de har tarmsystemer som viser at de skal være gresspisere. De skal gressfores, og det gjøres best når de er frittgående.

Langsiktige planer om usunnhet

Vegetarbasert kosthold er laget av de som vil styre verden for bevisst å gjøre oss syke med sitt store innslag av karbohydrater. De som er vegetarianere har gode intensjoner for dyrene, men alle de andre regnestykkene og argumentene deres er feil. Den største feilen er å tenke at industriproduksjon er den eneste måte å produsere kjøtt på, og at alt blir bra med mer dyrevelferd. Men ingen regnestykker om energi, kalorier, arealer og utbytte kan vise at både mennesker og våre kjøttdyr skal spise korn. Det er et massivt feiltrinn.

Korndyrking endrer alt

Dyr kan spise korn, men de er ikke laget for å spise korn. Dyrking av korn er en relativt ny metode, og før vi hadde kom så spiste disse dyrene gress på store vidder og der det gikk an å komme til i skogen. Det var ingen konkurranse om maten med dyrene, for menneskene drepte og spiste det de trengte på slettene og på viddene. Det var nok til alle, for dyrene spiste det vi ikke kunne spise - cellulose i gress - og gjorde det om til protein og fett i rumen i magesystemet sitt.

Endringen kom med korn, for da så man at man kunne få svært kraftig vekst i kjøttmengde og melkeproduksjon for kjøttdyrene. Men foringen med korn vil også ødelegge dyrene. Bakteriebalansen i rumen vil bli acidisk og ødelegges. Kylling, sauer, griser, geiter og storfe skulle egentlig aldri spise korn, men finne mat naturlig i naturen i naturlige forekomster. Det samme gjelder fisk. Det er nok til alle når vi forvalter naturen på riktig måte.

Denne misforståelsen kommer fra uvitenhet båret fram av vegetarmyten og kan komme til å gjøre slutt på alt det naturlige liv på Jorda med fjerning av alle ville dyr som konsekvens. Vi vet ikke lenger noe om hvordan mat skapes i naturen og det gjør heller ikke vegetarianere og enda mindre veganere.

Jordbruk er skadelig

Sannheten er at jordbruk er den mest destruktive aktivitet menneskeheten har satt i gang. Det de har gjort mot jorden vi bor på ødelegger Jorda, og mer av samme slaget vil føre til total ødeleggelse av hele økosystemer. Det er også en sannhet at vi ikke kan ha liv uten død, vi kan ikke få mat uten død. Uansett hva vi spiser må noen dø for at vi skal få mat.

Vi må nå få en full oversikt over all død, ikke bare døden som ligger bak kjøttet og fisken på tallerkenen din. Det er av grunnleggende betydning å få fram hvor store naturinngrepene på Jorda er med dagens industrielle jordbruk som i praksis støttes av alle vegetarianere. Vi må få vite hvor mange elver som ødelegges, dammer som bygges, sletter som pløyes opp og skoger som felles, hvor mye vann som ledes inn i feil område, hvor mye mold som blir til støv og blåser eller renner bort.

Massive inngrep i naturen

Eksempelvis er chinook, bison både i Europa og Amerika, ulv, gaupe, ørn, bever forsvunnet nesten fullstendig. Alle rasene som kan skal hentes tilbake så vi kan bygge opp naturen igjen. Genmodifiserte soyabønner GMO kan ikke bringe dette tilbake. Store sletter over hele verden er fjernet og gjort om til kornåkre, humus er borte, saltet bygger seg opp i jorda, mikrofloraen dør, kunstgjødsel og pesticider flyter overalt. GMO er vanlig. Svære skogområder er fjernet over mange år. En gang var det store skoger og store naturlige sletter i Europa og Amerika. Nå er alt uvitenhet og fornektelse, de forstår ikke hva de gjør, bare de som styrer dette skjønner hva som foregår, og de vil oss ikke vel.

Jordbruk er ingen god ide. Det ødelegger livet til mange skapninger vi deler jorda med og kan komme til å ødelegge økosystemene på jorda. Vi trenger en overgangsordning. Store systemer må tas ned og byttes med nye. Vi går krevende tider i møte.

Alt henger sammen i økosystemer

Planter, klima, geografi, årstider, alt inngår i en helhet i de lokale miljøer. Vi må bort fra jordbruk og vegetarisme til en bedre metode, tilbake til naturens opprinnelige metoder.

Vegetarisk kosthold ødelegger kroppen, hjernen og naturen. Vi kan ikke stoppe dyr fra å drepe hverandre. Ville dyr som løve og tiger har ikke rumen, og vi kan heller ikke spise gress. Gresspiserne trenger cellulose, gresset trenger dyrene med sin nitrogen, mineraler, bakterier, mekanisk påvirkning på jorda og dyrerester fra døde dyr. Gresset og gresspiserne trenger hverandre, rovdyr og byttedyr trenger hverandre og alt passer inn.

Vi må faktisk begynne på nytt

Vi trenger ny utdannelse som må lære oss om rumen, proteiner, fett, fotosyntese, planter, bakterier, mold, mat og dreping. Hvem skal lære oss alt dette så vi kan begynne på nytt?

Se framover, naturen og folks sunnhet skal fram igjen, og da må jordbruk, vegetarisk og vegansk kost bort som breddebevegelse. Leve molda.

Linker

Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling HLB har i perioden frå 2010 og framover arbeidd med å byggja opp eit fagmiljø rundt innovasjon, nyskaping og bygdeutvikling.

As Bison Return to Prairie, Some Rejoice, Others Worry.

Photo by Sippakorn Yamkasikorn