Artikler > Natur

Vannforvaltningen i Norge er inne på et godt spor

Av Einar Eldøy 2.10.2023

Nye forvaltningplaner for Norges vannressurser er vedtatt

Norske vannforvaltningsplaner er nå godkjente av alle departementer. Kravet er at omkring 10000 av 34 052 elver, bekker, innsjøer, grunnvann og kystvann må forbedre miljøtilstanden. Det blir mye å gjøre.

Vannregionmyndighetenes planprosess er god og det er kommet mange gode innspil. Planene gjelder rullerende for 6-årsperioden 2022-2027.

Forvaltningsmålene for naturtyper, økosystemer og arter i naturmangfoldloven er satt, og det ventes at 87,8% av vannforekomstene skal være i god miljøtilstand innen 2027.

Mange diskusjonenr vannkraft, akvakultur, landbruk

Konstruktiv dialog, eksisterende virkemidler gode nok, men det kan tenkes behov for nye eller forbedrede virkemidler både økonomisk, juridisk og administrativt.

Kommunesektoren har ansvar for ca. 12 500 av tiltakene. Gebyrer, tilskuddsordninger kreves, opprettes vannområde-koordinatorer i alle vannområdene.

Plan- og bygningsloven er viktig i forvaltningen av vannressurser, og praksis er bra. Det er identifisert store utfordringer på avløps-sektoren, med betydelige mangler i vedlikehold og oppgradering av infrastrukturen. Mindre og private avløpsanlegg er mangelfulle.

Fokusområder og forventninger

Avrenning fra skogsdrift, plastforurensning er med i planperioden 2022-2027. Det er et løftet ambisjons- og kunnskaps-nivå i alle sektorer og virksomheter som påvirker vannet vårt.

Nå er tiden inne for en ekstra innsats for å forbedre miljøtilstanden til våre fantastiske vannressurser i Norge!

Utdrag - full tekst: VANNFORVALTNING I NORGE: Nye forvaltningsplaner for Norge

Vannforeningen -sammen for vannet

Photo by Amine KM