Artikler > Natur

Vær naturlig i alt - lett å forstå lett å gjøre - en selvfølge

Av Einar Eldøy 27.2.2024

Vis naturen respekt og la alt bli naturlig - naturen er først og har alltid vært det

La oss endre tankegangen vår fra det som er menneskeskapt og menneskebasert til en tankegang som er skapt av naturen og følger naturens regler.

Vi er overlesset med begreper. Klimakamp, bærekraft, grønt skifte, netto null, samfunnsansvar. Det blir for mye, vi blir slitne og må forenkle for å komme videre. De slitsomme begrepene må bort og erstattes av noe enkelt og lett forståelig. Klimakamp - det er slitsomt å være i kamp hele tiden. La oss finne saken i forenklet form. La alt bli naturlig - det er målet.

Myndigheter og bedrifter sliter med sin kommunikasjon

Grønn propaganda blir sluppet løs på oss. Noen sier alt de gjør er grønt, produktene deres er grønne. Andre snakker bare om bærekraft hele tiden. Det ultimate er netto null - alle utslipp skal bort. Vi trenger alle knagger å henge handlingene våre på, men ofte mangler handling fordi situasjonen er for komplisert å få til handling. ESG er det ingen som makter å ta inn over seg. Det er tomt bak ordene, og vi bruker ord som grønnvasking og grønndytting om det at det er gode tanker i sving, men ingenting skjer.

Så glem grønt og det grønne skiftet - vær bare naturlig i alt

Mange henger seg på moteordene i mediene. Vi har politiske partier i mange land som kaller seg grønne. Alt er grønt, begrepet utvides til atomkraft, naturgass og elektriske biler. Alle bedrifter har grønne produkter, alle mennesker vil være med på å gi verden et grønt skjær. Det grønne lyset skal inn over alt. Grønt er et bilde for det naturlige, men naturen er mangfoldig og kompleks. La oss holde begrepet naturlig fast, og samle oss om det.

Å kalle noe grønt uten reelt innhold er grønnvasking

Å bare snakke om det grønne skiftet virker mot sin hensikt. Noen ganger går bedriftene og politikerne for langt og lover helt umulige ting. Da blir det grønne gjort om til grønnvasking som reduserer omdømmet til grønt, naturlig og bærekraftig miljø. Vi ser grønne formuleringer om alle ting, til og med om biler. Men biler er ikke miljøvennlige i det hele tatt, selv om noen kan være mindre miljøfarlige enn andre.

Vi har store forventninger til naturen og det grønne. Den er et ideal for oss, en drøm å leve opp til. Derfor er det det vi skal fokusere på. Naturlig er best.

Naturlig er nok: Det blir mindre snakk om grønn, bærekraft, netto null og samfunnsansvar i 2030 og senere

Det å ta mer hensyn til klima, natur, mennesker og dyr vil faktisk snart bli en selvfølge. Det ensidige fokus på klima, fossile brensler og grønt skifte forsinket oss i å nå vårt eneste brede gode mål: Tilbake til naturen, til det naturlige.

Vi er langt unna å nå de målene vi har satt oss både gjennom bærekraftsmålene, netto null, grønt skifte, målene og løftene til norske myndigheter og virksomheter. De har fortalt omverdenen at de skal klare å oppnå saker som er uoppnåelige. Det er nok fagre løfter og fete uttalelser nå, nok planer og stress. Alle er slitne nå.

Det eneste som teller framover er handling som lar naturen være og restituerer det vi har påvirket negativt. Gjør vi noe negativt mot naturen må det rettes på.

Photo by Pixabay