Artikler > Natur

USA samarbeider med OPEC om kontroll over oljemarkedet

Av Einar Eldøy 21.10.2022

OPEC kutter oljeproduksjonen USA er i tenkeboksen

EU er inne i en energiskvis, og Big Oil er unionen av OPEC-landene og USA. Til tross for ytre krangel styrer de oljeindustrien. EU sitter nå fast i Big Oils energimarked og må kjøpe LNG fra USA til en høy pris. Prisen i USA er mye lavere.

Eller er det slik at USA - imperiebyggeren - henger i skjørtekantene til OPEC - eller de sammen spiller et lissom-krise spill. Pressen sier at USA vurderer tiltak for å bryte kartellets makt eller sette inn begrensninger i USAs olje-eksport om det skulle bli oljemangel i USA. Men det tar tid før Biden får tatt beslutninger. Amerikanske oljeselskaper er nervøse for hva politikerne kan finne på. Ingen kan vite hvilke aktører som styrer dette spillet.

USA åpner nå i oktober 2022 for bruk av reserver, og oljeprisen faller.

Medlemmer i OPEC er Algeri, Angola, Sør-Afrika, Republkken Kongo, Ekvatorial Guinea, Gabon, Iran, Iraq, Kuwait, Libya, Nigeria, Saudi Arabia, Forente Arabiske Emirater, Venezuela. De har hovedkontor i Wien.

USA prøver å forlate fossilt brensel, sier de, samtidig som prisene må holdes lave så det ikke blir bråk i USA. Bensin og dieselprisen for vanlige kunder er en viktig indikator, og den var på USD 5 forleden. OPECs kutt i leveransene på 2 millioner fat truer roen i USA.

OPEC og spesielt Saudi-Arabia er et problem for USA

Saudi Arabia er den neststørste produsenten, og USA den største, og USA prøver å reparere forholdet til landet. Det har vært snakket om å utfordre OPECs kutt gjennom World Trade Organization eller finne regler i amerikansk lov som kan ramme dem. Det gode forholdet mellom Saudi-Arabia og USA har vart lenge, historikerne sier gjennon 15 presidenter og 7 konger. Nå strammes det til.

Dette kuttet truer tilsynelatende den forbedringen Biden håper å kunne få til i forholdet til araberne. Biden har allerede besøkt den stigende fyrsten kronprins Mohammed bin Salman. Politikere i USA mener US tropper og våpen nå skal fjernes fra de arabiske landene.

Tilsynelatende søker nå Saudi Srabia og Kina sammen for å stabilisere verdens energiklider inklusive oljeforsyningen.

Virkningen av kuttet for hjemmemarkedet i USA er viktig

Dette er en uoversiktlig situasjon, kanskje en late-som sutuasjon, for hva som vil skje med med eventuelle tiltak er umulig å si. Å forsterke frykten i markedet eller skape nye mangler må unngås. Prisene må holdes stabile internt i USA for enhver pris. Det er ikke lett å øke produksjonen i USA i en fart, for det har vært mangel på investeringer i oljeproduksjon i flere år. Det er stor uklarhet om framtida nå.

OPEC har kontroll - høye oljepriser er OK, russerne er fornøyd

OPEC har det bra nå, og de vil ikke ta avstand fra Russland. USA produserer 12 millioner fat per dag, og vil ventelig fortsette med det. Investeringene som ikke kommer begynner å bli en hodepine. Inflasjonen presser kostnadene opp. ESG Environmental Societal Governmental ordningen truer nye investeringer i oljeindustrien.

Veien fram til alternative energiformer er lang - omlegginger krever mye kapital og lang tid. Bensin er jo ikke et produkt som skal vokse.

Flere ideer om beslag av verdier og boikott for OPEC landene for deres positive holdning til Russland og Kina er fremmet. Tanker om en større politisk avstand til araberne er fremme. Bidens reise dit tidligere i år var ikke noen suksess egentlig, og avstanden til araberne har økt. Dette skyldes også den store økningen i US oljeproduksjon de siste ti-årene.

Komplikasjoner - våpen, oljereserver, framtida, oljeselskapene utnytter situasjonen for høy profitt

Araberne kjøper masse våpen: Nye tanker om relasjoner innen våpen, sikkerhet har kommet fram. Russiske våpen er nå aktuelle for araberne. Forholdet til Iran spiller også inn. Biden har sluppet hundrevis millioner av fat olje fra reservene i USA for å lette prispresset. Da kommer bindende internasjonale avtaler om oljebeholdninger inn, og begrenser hva som er mulig i USA. Kompleksiteten øker, og det er mange kriser her samtidig, også internt i USA. Det kan bli høy oljepris etterhvert.

Det hele er ganske uvirkelig. Det er rikelig med olje i verden.

Photo by Pixabay