Artikler > Natur

UFO - vi må være åpne for muligheten for utenomjordisk liv

Av Einar Eldøy 3.4.2024

UFO: Universet er enormt - utenomjordiske skapninger kan ikke utelukkes

INyheter skriver om 4 døde romvesener som ligger i en fryser på en lab i USA. Det sier en person som har jobbet på Battelle National Biodefense Institute (BNBI) i Maryland, USA. Historien er ikke verifisert. Senteret finnes - se link under.

Det amerikanske senatet vil nå vite hva USA samlet vet om utenomjordiske vesener. De tror ikke sannheten er kommet fram. Den amerikanske lovmyndigheten vil nå pålegge alle offentlige organer å publisere offisielt alt de vet om UFOer og utenomjordiske kontakter. En ny lov skal utredes og vedtas. En rapport om "unidentified aerial phenomena" kommer nå i sommer 2023.

Jeg starter en mer nøyaktig oppfølging. Vi kan umulig være alene i Universet. Arbeidshypotesen nå er at vi er her sammen med noen, og vi må få til nærkontakt og informasjon. Alle kan være med på det søket.

Det er et paradoks at vi ikke har sett noen ennå

Fermi var en italiensk atomfysiker. Fermi-paradokset sier at det er vanskelig å forstå at vi ikke har avgjørende bevis på avansert utenomjordisk liv når det er meget høy sannsynlighet for at det eksisterer.

Basert på dagens kunnskap og vitenskapelige bevis, er det offisielt ingen definitive bevis for eksistensen av utenomjordiske skapninger eller "unidentified aerial phenomena" UAP. Men hvis det er sant at universet er enormt, med milliarder av galakser, hver med milliarder av stjerner kan det umulig være helt tomt for intelligens. Sannsynligheten for at det finnes liv andre steder i universet er høy, dersom universet finnes. Noen må ha skapt vår verden, og de holder til et sted.

Så - den offisielle kunnskap om utenojordisk intelligens og vesener er tynn, eller de vil ikke ut med det de vet.

Det har vært mange vitnesbyrd om utenomjordiske skapninger

Det hagler med rapporter og påstander om observasjoner og møter med utenomjordiske vesener. De spenner fra UFO-observasjoner til påståtte bortføringer og interaksjoner med utenomjordiske vesener. Mange mennesker hevder å ha sett uidentifiserte flygende objekter (UFOer) som de mener kan være romfartøy fra utenomjordiske sivilisasjoner.

Hør bare de mest omtalte

Roswell saken

I 1947 hevdet en rekke vitner å ha sett en UFO styrte nær Roswell, New Mexico, og at regjeringen dekket over et utenomjordisk romskip. Offisielt ble hendelsen forklart som vrakrester fra et værballong-eksperiment. Mange spekulasjoner og konspirasjonsteorier har blitt knyttet til Roswell-hendelsen.

Travis Walton-saken

I 1975 hevdet Travis Walton og mannskapet han jobbet med at de så en UFO i skogen i Arizona, USA. Walton påstod å ha blitt bortført av utenomjordiske vesener og å ha tilbrakt tid om bord i deres romskip. Walton og mannskapet har opprettholdt sin historie og har gjort flere intervjuer og opptredener i media.

Betty and Barney Hill-saken

I 1961 påstod ekteparet Betty og Barney Hill at de ble bortført av utenomjordiske vesener mens de kjørte gjennom New Hampshire, USA. De hevdet å ha blitt tatt om bord i et romskip og utsatt for medisinske undersøkelser. Saken deres fikk mye oppmerksomhet og var en av de første kjente bortføringssakene.

Militære aktiviteter

Det en teori som sier at noen UFO-observasjoner kan være knyttet til militære aktiviteter. I noen tilfeller kan vitner ha observert eksperimentelle fly eller droner som de ikke var klar over eksisterte. Det har vært kjent at regjeringer og militære organisasjoner holder visse tester og teknologi hemmelig av sikkerhetsgrunner. Dette kan bidra til å forklare noen UFO-observasjoner.

Det er aldri noen oppfølging av UFOer

Selv om det er en rekke vitnesbyrd og rapporter, er det viktig å merke seg at de fleste ikke har blitt vitenskapelig verifisert eller bevist å være av utenomjordisk opprinnelse. Det er også slik at fenomener som UFO-observasjoner kan ha alternative forklaringer, som naturlige fenomener, feilidentifikasjoner eller menneskeskapte objekter.

Vi mangler en uavhengig myndighet som kan ta sakene

For å etablere en vitenskapelig anerkjennelse av utenomjordisk liv, ville det kreve pålitelige og verifiserbare bevis presentert gjennom vitenskapelige metoder og publisert i anerkjente fagfellevurderte tidsskrifter. Per nå har vi ikke slike bevis.

For å etablere en vitenskapelig anerkjennelse av utenomjordisk liv eller UFOer, trenger vi robuste og pålitelige bevis som kan stå opp mot vitenskapelig granskning og etterprøvbarhet.

Nødvendig å etablere ny vitenskap med typiske bevis for UFO eller utenomjordisk intelligens

Observasjonelle bevis

Det trengs pålitelige og godt dokumenterte observasjoner av fenomenet. Dette kan inkludere fotografier, videoer og øyenvitneobservasjoner. Bevisene må være nøye undersøkt for å utelukke alternative forklaringer og mulige feilkilder.

Fysiske bevis

Fysiske spor etter utenomjordisk aktivitet, som spor, avtrykk, eller materiale som ikke kan tilskrives naturlige eller menneskeskapte kilder, ville være verdifulle bevis.

Vitenskapelige analyser

Enhver påstand om utenomjordisk liv eller teknologi må være støttet av vitenskapelige analyser og undersøkelser. Dette kan inkludere studier av materialer, DNA-analyser (hvis aktuelt), isotopanalyser og annen relevant forskning.

Repeterbare eksperimenter

Dersom noen hevder å ha hatt kontakt med utenomjordiske vesener eller teknologi, må disse hendelsene kunne reproduseres og testes av uavhengige forskere under kontrollerte forhold.

Konsistente vitnesbyrd

Hvis flere uavhengige og pålitelige vitner rapporterer om lignende observasjoner eller hendelser, vil dette styrke bevisene.

Offentliggjorte funn

Resultatene av undersøkelser og studier bør bli publisert i anerkjente vitenskapelige tidsskrifter slik at andre eksperter kan vurdere, etterprøve og bygge videre på forskningen.

Vi må være åpne for muligheten for utenomjordisk liv, men ha en vitenskapelig tilnærming til slike påstander. Utenomjordisk liv er en av de mange mulighetene som forskere utforsker i søken etter forståelse av universet, men vitenskapen krever grundig og overbevisende bevis før en slik påstand kan aksepteres som et faktum.

Kanskje utenomjordiske vesener tar kontakt på nye uventede måter - mer direkte? Det bør forskes på UFOer og utenomjordisk intelligens i Norge også. UAP "unidentified aerial phenomena" er et annet ord for det samme.

Link National Biodefense Analysis and Countermeasures Center

Photo by bRoken