Artikler > Natur

Tyrkias første atomkraft stasjon satt i drift

Av Einar Eldøy 20.6.2023

Første del av Akkuyu atomkraftverket i Tyrkia satt i drift

Akkuyu-anlegget i den sørlige Mersin-provinsen er Tyrkias første atomkraftverk. Russiske Rosatom bygger fire VVER-1200-reaktorer i et samlet anlegg. Byggingen av den første enheten startet i 2018, og den er nå ferdig og satt i drift.

Kontrakten er en såkalt BOO-modell (build-own-operate), som betyr at russerne bygger, eier og driver atomkraftverket. En rekke juridiske spørsmål i en slik kontrakt omkring priser, ansvar og framtida er avklart.

Risikovurderinger er tatt med

Tyrkia er et land med store alvorlige jordskjelv, og jordskjelvkartet og risikoen for hendelser har nøye vært gjennomgått. Kypros har hatt innvendinger mot byggingen på grunn av nærheten til kraftverket. Det har også kommet fram innvendinger mot anlegget fordi stedet Büyükeceli og det den nærliggende kystlinjen kan miste sine turister når anlegget er på plass. Den lokale ordføreren liker prosjektet fordi det sikrer strøm i området.

Omfattende jobb med mange utfordringer

Fullføringen av støpingen av den indre kuppelen ved Akkuyu 1 ble sett på som et viktig konstruksjonsmoment ved Tyrkias første atomkraftverk. Totalt ble det støpt mer enn 3200 kubikkmeter, med 422 tonn armeringsjern installert og de ferdige veggene er 1200 mm tykke.

De neste tre delene av atomkraftverket er godt i gang

Når man jobber parallet på alle fire enhetene får man en effektiv byggeprosess. Når enhet 1 er klar etter vellykket gjennomføring av byggefasen for intern inneslutning og levering av det første partiet kjernebrensel er et viktig mål nådd. Nå gjenstår eksterne inneslutningsarbeider for endelig fullførelse. Betongen som brukes er av høy kvalitet, den kan komprimere seg selv og fylle strukturrommet fullt ut under sin egen vekt, samtidig som den opprettholder høy vannholdende kapasitet, har lang varighet, god styrke og homogenitet. Den testes også med jevne mellomrom, inkludert inspeksjoner på fabrikken og på byggeplassen i Akkuyu.

I april 2023 ble det holdt en seremoni for å markere ankomsten av atombrensel

Tyrkia sier at når alle fire enhetene er operative, som de håper vil være i 2028, vil de dekke omtrent 10 % av landets strømbehov, i hovedsak som grunnlast. Tyrkias president Erdogan sier at Tyrkias planer om industriell utvikling vil ha stor nytte av dette kraftverket.

Bilde PowerEngineering