Artikler > Natur

Syntetisk kjønnsidentitet trengs ikke i den virkelige verden

Av Einar Eldøy 29.1.2024

Kjønn er naturgitt, syntetisk kjønn er kommersielt, frigjorte likeverdige mennesker av begge kjønn er ambisjonen

I lange tider har det vært diskutert om kvinner skal ha likestilling og om kvinner skal være frigjorte. Vi skal fortsette denne saken og få fram klargjøringer. Likeverd mellom kvinner og menn er et verdig mål. Avklaring av dette spørsmålet er viktig for et godt samfunn uten undertrykte. Frigjorte mennesker er målet, og samkvem mellom likeverdige kjønn er mekanismen vi bruker for å lede verdens befolkning videre i antall.

Våre samfunn trenger ikke syntetiske kjønn

Det er startet en ny debatt nå. Kjønnspropaganda handler ikke om naturlige kjønn, men ny kjønnsløs seksualitet kommersialisert. Menneskene er av to kjønn. En person fra hvert av disse to kjønn møtes og lager barn ved seksuelle prosesser. Slik reproduserer vi det store flertallet barn. Det kan ikke bestrides.

Noen ønsker syntetiske kjønn og at vår forståelse av kjønn skal bort, at vi kan bestemme at kjønn er syntetisk bestemt og gjort til hva som helst. Norsk lov har allerede åpnet for dette åpenbart forvirringsledende tiltaket. Noen kan likevel ha nytte av en slik lovåpning. For små barn er det forvirrende og destabiliserende å velge kjønn uten å ha peiling på naturlig seksualitet.

Mange diskusjoner og argumenter kan føres angående kjønn

Vi har vært presset inn i snakk om kjønn i tiår og lenger, spesielt når det gjelder de nye syntetiske kjønnsidentitetene. De er helt konkret fremmanet av det tekno-medisinske komplekset. Årsaken til at dette skjer er mange. Noen - de har foreløpig ikke stått fram - vil ha kjønnsbegreper som er av-seksualisert. Verdens to menneske-kjønn skal forsvinne og bli kjønnsnøytrale.

For å få til en overgang introduseres midlertidig en rekke begreper innen syntetisk kjønn. Målet er å fjerne kjønnsbegrepet. Alle skal da være uten kjønn. Seksualitet blir en lek uten annet formål enn nytelse, men med store kommersielle muligheter. Reproduksjon overlates til teknologene og nye genteknologier.

Kjønn skal bort og ny teknologisk høynytelses sex skal skapes

Dette er fjerning av de naturlige, vanlige, kjente kroppsfunksjonene våre to kjønn har. Det rammer mest kvinnene som mister sin mulighet til å børe frem barn fullstendig. Dette er en distraksjon laget av den tekno-medisinske industrien. Den handler om kroppsisolasjon og skal føre til transhumanisme. Denne er mye omtalt, men er fortsatt helt uferdig, og trengs ikke.

Denne transhumanistiske industrien bør vi kjempe mot. Industrien har via påskudd bygget et lovbasert menneskerettighetsbegrep for å endre artsgrensene våre. Norge er med, og det er ikke bare to kjønn i Norge lenger. Friheten til å ytre seg søkes begrenset for å få dette gjennomført.

Kvinner vil merke konsekvensen av dette i alvorlig grad

Kvinners rettigheter blir stjålet fordi virkeligheten blir dekonstruert. Når vi lager nye rettighetsrammer og aksepterer dem, så ignorerer vi angrepet på virkeligheten på egen risiko. Hvordan kan kvinner ha rettigheter hvis de ikke er en del av den naturlige menneskeheten? Det skjer hvis kjønnet vårt, som er grunnleggende for vår menneskelighet, blir ødelagt.

Den nye transhumane verden er uønsket

Kvinners reproduksjon blir da flyttet til teknologisektoren som en del av et transhumanistisk paradigme. Kvinners helt kjønnsbaserte menneskelighet blir tatt over av markedet i form av tekniske produkter, og kvinner og menn blir dehumanisert. Dette er et spørsmål om menneskerettigheter for mennesker som er marginaliserte, kontra rettigheter for "transhumane" nye kjønnsløse og avseksualiserte transhumanister. .

Den teknomedisinske industrien går inn for en dekonstruksjon av mennesket som art Vårt grunnlag i seksualitet - det som forbinder oss med virkeligheten og hele biosfæren - er kjernen i saken. Kjønn er ikke problemet og sex er ikke problemet. Avhumanisering av menneheten er problemet. Teknologene vil overta verden. Vi trenger dialog om om hva transhumanisme skal være i samfunnet vårt.

Vi må fortsette det pragmatiske arbeidet fram til fullt likeverd mellom de to seksualiserte kjønnene naturen har gitt oss. Her er vi ikke i mål. Mange kvinner er de undertrykte i vårt samfunn, og samfunnet trenger en bred ned-demping i forhold til den sexisme vi alle ser. Språkbruk, lover, arbeidsliv, kommersialisme, politikk og mer trenger opprydding .

LINK

KJØNNSKARTLEGGING: Oversikt kjønnsklinikker for barn i USA

Photo by Ana Maria Moroz