Artikler > Natur

Støtt verneregimet for nasjonale lakseelver og laksefjorder

Av Einar Eldøy 4.7.2022

Markeringer av nasjonale lakseelver med skilt for økt oppmerksomhet

Jeg sakser fra Norske Lakseelver:

Den 22. juni 2022 var startskuddet for Norske Lakseelvers markering av verneregimet rundt nasjonale lakseelver. Lokalpolitikere og media var tilstede i flere elver.

Trass i at Norge har 52 nasjonale lakseelver som skal ha et spesielt vern, opplever villaksforvaltningen at verneregimet ikke er godt nok kjent, eller at det ikke blir hensyntatt i forbindelse med veiutbygginger, industritiltak eller kraftverkkjøring.

I forbindelse med NLs 30-års jubileum vil organisasjonen derfor sette fokus på hvordan verneregimet kan styrkes og gjøres bedre kjent. Et første steg på veien er å markere elvene med skilt som synliggjør at dette er et nasjonalt laksevassdrag. Rundt om blant de 36 nasjonale laksevassdragene som er medlem hos Norske Lakseelver, ble det derfor arrangert «skiltmarkeringer» den 22/6.

Sentrale dokumenter for laksevern

Sentrale dokumenter: Her finner du en oversikt over sentrale dokumenter for alle som forvalter vassdrag. Her har vi også samlet alle brosjyrer, plakater og annet informasjonsmateriell.

Følg med og hjelp til: Vern er framtida vår.

Link: NORSKE LAKSEELVER

Bilde: Norske Lakseelver