Artikler > Natur

SIRKULÆRØKONOMI STARTER MED SORTERING GIR NYE PRODUKTER

Av Einar Eldøy 23.6.2023

Ikke brenn søppel - ta i bruk sirkeløkonomi - sorter - bruk igjen - resirkuler - reduser - lag produkter

Bruk søppel til å la larver bli et produkt - mat for laks i oppdrettsindustrien. Invertapro på Voss er i gang med produkter fra sirkulærøkonomien.

Norge brenner søppel i mengder og svikter fullstendig innen bærekraftig praksis. Begrepet sirkulærøkonomi er innført for å styre oss i retning bærekraftig bruk av Jordas ressurser - alt må brukes om igjen - omatt er parolen. Bruk om igjen, reduser bruk og resirkuler - dette er det nye paradigmet som kommer til oss alle. Det er en god ide til glede for alle som bor her.

Alle nordmenn har med seg bærenett på butikken. Appellen er nå at vi skal bruke alt mulig om igjen - omatt. Et eksempel: Flisa Trykkeri tar sats og hjelper deg å bruke deres produkter omatt - gjenbruksrollupene - på en effektiv måte. Det er penger å spare for alle, miljøet får det bedre med mindre forbruk - å bruke ting omigjen gir mindre stress for Jorda.

Sirkulærøkonomi ligner på naturens bærekraftige metoder

Gjenbruk er naturens bærekraftige metode, alt går i en stor syklus eller sirkel. Tenk på vannets syklus, kullstoffsyklusen, de store havstrømmene, værforandringene. Alt i naturen skjer i sirkelprosesser - det finnes mengder med mekanismer som holder Jorda i god stand. alle variasjonene som alle inngår i et stort resirkuleringssystem.

Naturen har på mange måter fantastiske systemer, og noe i den retning bør menneskene gjøre. Sjekk hvordan naturen lager produkter, hvor lenge de varer, hvor mye avfall de etterlater seg. Drøm så om menneske-produkter som varer lenge, aldri blir umoderne eller slites ut. Alt skal brukes omatt i sirkeløkonomien.

Vi skifter metode - linjær metode går ut sirkulær metode kommer inn

Vår økonomiske modell nå kalles linjær. I den linjære økonomien har vi stort uttak av ressurser, lite effektiv produksjon av varer, stort forbruk og deretter kaster vi altfor mange av produktene eller rester fra dem. Vi kjøper mengder med nye produkter lenge før levetiden er gått. Vi burde være skamfulle. En gruppe som burde få mer annekjennelse er skraphandlerne og de som selger brukte bildeler.

Vi gjør en del positivt arbeid allerede, men trenger mer

Noe avfall komposteres, og mye plastflasker gjenvinnes og plasten brukes igjen. En del treverk males opp og blir til bygningsisolasjon. Verdens metallindustrier innen stål og kobber er store gjenbrukere av metall. Gamle biler finnes i mengder, og mange selges som brukte deler til reparasjon og resten går til skrap og resirkulering. Gamle klær rives opp og brukes til fylling og isolasjon. Vi må ha mer av alt dette.

Vi brenner søppel i flere av de store byene våre og bruker varmen til å varme leiligheter i blokker. Det er linjeøkonomi - søppel skal kildesorteres, gjenvinnes og resirkuleres. Det er bedre måter å varme vann på enn å brenne søppel. Noen norske kommuner sender til og med søppel til Sverige for brenning. Det er altfor lettvint.

Samfunnet preges av den gamle linjære økonomien, og det er ikke godt nok. Et helhetlig system mangler.

SIRKELØKONOMI KOMMER: Det er nytt for alle - sett deg inn i begrepet sirkeløkonomi

Det vokser nå fram en tanke om ny helhet - en optimal sirkeløkonomi. I den nye sirkulærøkonomien finnes en samlet metode for resirkulering, gjenvinning, reparasjoner, lengre produktlevetid og mye mindre avfall. Det er nye tanker, ny mentalitet.

Den nye sirkeløkonomien har en framtid fordi det er logisk, naturlig, fornuftig og økonomisk klokt. I sirkeløkonomien brukes alle ressurser igjen og igjen der det er mulig. Alt som går inn i et produkt skal om mulig gjenbrukes i en eller annen form. Dette krever nye økonomiske konsepter, ny mentalitet og nye forretningsmodeller.

I sirkeløkonomien er søppelfyllinger det første som skal bort - det blir ventelig nærmest forbudt

Sirkulærøkonomien lover oss like mye eller mer produksjon enn vi får i dag, men med langt lavere ressursforbruk. Å produsere noe nytt av avfall er en viktig del av et sirkulærøkonomisk system. Men det handler også om å bruke så lite av ressursene som mulig, tyne mest mulig ut av dem, og bremse ned tiden det tar før noe ender som avfall.

Alle skjønner fort poenget og målet med en sirkeløkonomi

Sirkulærøkonomi er egentlig et enkelt prinsipp. I dag høster vi ressurser, produserer og selger varer av dem, bruker varen og kaster den etterpå. Hvis vi kobler første og siste leddet slik at vi høster igjen det vi vil kaste, bruker vi mindre ressurser. Vi får en sirkulær modell.

Virkeligheten er tyngre. Begrepet sirkulærøkonomi er omfattende og krevende å definere fullt ut - se på det mer som et prinsipp. Tanken er å bruke mindre ressurser uten å få mindre produkter, og denne tanken har appell både blant miljøvernere, klimaaktivister og forretningsfolk.

Sirkulærøkonomi er blitt et populært ord. Det betyr et regenerativt system der det går et minimum av ressurser inn i produktene og et minimum av avfall eller utslipp ut.

Sirkeløkonomien har tre prosesser: bremse, lukke og minske

  • Bremse handler om å holde ressursene i virksomhet så lenge som mulig. Produktet skal vare lenge, så tiden det tar før det må kastes og erstattes av nye ressurser bremses ned.

  • Lukke handler om å lukke kretsløpet – bruke ting om og om igjen. Overskuddsressurser brukes til ny produksjon, og slik fortsetter prosessen.

  • Minske er at man «smalner» området for ressursbruk og bruker så få ressurser som mulig av alle slag, både råstoffer, kraft og tid. Det viktige er å bruke minst mulig ressurser inn og få minst mulig avfall og andre negative konsekvenser.

Vi er på jakt etter et system som er likt naturen

Brenning av søppel er primitivt. Målet er å bli lik naturens tilgang og fjerning. Vi har noen elementer nå, men mangler mye, og må finne problemområdene og løse dem. Det kommer mye nytt og innovasjon av mange slag. Eksempler er Airbnb, streaming av film, ebøker/lydbøker, effektivisering med dataprogrammer/apper, reparasjoner av sko og klær, telefoner som varer i 10-15 år, biler i 20 år, bildeling, modulbaserte bygningsdeler fra fabrikk, momsfritak for reparasjoner, bruktavdelinger med brede tilbud, reiseutstyr som varer hele din levetid, kanskje AI kan bidra også, ... osv.

Ikke brenn søppel. Tenk nytt og bærekraftig, produser og bruk slik naturen gjør det. Det vil ta tid. La tankene og praksis vokse fram i sirkulærøkonomien.

Linker

Miljødirektoratet: Hva er sirkulær økonomi?

Gründerne bak Invertapro har holdt på med larver siden 2016, da de startet med 5000 larver i en kjeller på Voss

Larveriet - larver fra Voss

Nettsted for sirkulærøkonomi Cirkulærnytt cnytt

Reising i framtida Horizon

Bruk om att - Flisa Trykkeri

Photo by Julia Filirovska