Artikler > Natur

SIPRI: USA bruker super-enormt mye penger på våpen

Av Einar Eldøy 11.11.2022

USA er den store stygge våpenulven resten er bare små griser

SIPRI STOCKHOLM INTERNATIONAL PEACE RESEARCH INSTITUTE forteller hvem som er mest krigersk i verden, hvem som har mest våpen og annet militært utstyr. Det er USA, og de er virkelig store - de er fæle, fæle, fæle. Mange andre land har våpen, men de er mye mindre enn USA.

Våpenmakten i verden er svært ulikt fordelt. USA har en enorm militær overlegenhet i verden. De har i lengre tid hvert år brukt nær 3 ganger så mye penger på militærrelaterte utgifter som de andre NATO-landene tilsammen. Med stadig flere NATO- medlemmer kan andelen nå være på vei ned mot bare dobbelt så mye som de andre tilsammen. USA er NATOs mor, og Norge er en av babyene til NATO. Vi blir aldri noe annet enn en NATO-baby.

En annen sammenligning er at USA bruker like mye penger på militærutgifter som for eksempel Kina, India, Russland, Saudi-Arabia, Storbritannia, Frankrike og Japan tilsammen.

USAs overlegenhet ligger i deres makt i lufta - de har nesten 14.000 fly, som er 4 ganger så mange som Kina og 3 ganger så mange som Russland. Russland har 15.000 tanks og Kina 2000 marinefartøyer.

En stor forskjell til er at USA har 10 hangarskip med fly. De sier de kan være hvor som helst i verden innen et par timer. Det kan være mange andre faktorer av betydning, men USA er dominant. USA har over 2 millioner soldater, 0.6% av befolkningen - Kina har 4 millioner soldater, 0.3% av befolkningen.

SIPRI sjekker nøytralt hvilke land som bruker mest penger på våpen (sitat)

  • Om SIPRI

SIPRI er et uavhengig internasjonalt institutt dedikert til forskning på konflikt, bevæpning, våpenkontroll og nedrustning. Etablert i 1966, gir SIPRI data, analyser og anbefalinger, basert på åpne kilder, til beslutningstakere, forskere, media og det interesserte publikum. Basert i Stockholm er SIPRI jevnlig rangert blant de mest respekterte tenketankene over hele verden.

  • Visjon

SIPRIs visjon er en verden der kilder til usikkerhet blir identifisert og forstått, konflikter forhindres eller løses, og fred opprettholdes.

  • SIPRIs oppdrag

Forskning og aktiviteter på sikkerhet, konflikt og fred, gjennomføre og lage politiske analyser og anbefalinger, legge til rette for dialog og bygge kapasiteter, fremme åpenhet og ansvarlighet; og levere autoritativ informasjon til et globalt publikum.

  • Vedtekter

Vedtektene er de veiledende prinsippene for SIPRIs arbeid. De ble vedtatt av den svenske regjeringen.

  • Historie og finansiering

SIPRI ble etablert på grunnlag av vedtak fra det svenske riksdagen og mottar en betydelig del av finansieringen i form av et årlig tilskudd fra den svenske regjeringen. Instituttet søker også økonomisk støtte fra andre organisasjoner for å utføre sin forskning. Detaljert informasjon om de ulike finansieringskildene for SIPRIs arbeid er tilgjengelig her.

  • Struktur

SIPRIs organisasjonsstruktur består av styret og direktøren, en nestleder, forskningsstabskollegiet og støttepersonell, til sammen rundt 100 personer.

  • Iinternasjonal rekkevidde

SIPRI ligger i Stockholm, Sverige, og tilbyr en unik plattform for forskere fra forskjellige land å jobbe i tett samarbeid. Instituttet er også vertskap for gjesteforskere og praktikanter som jobber med problemstillinger knyttet til SIPRIs forskning.

SIPRI opprettholder kontakter med andre forskningssentre og individuelle forskere over hele verden. Instituttet samarbeider også tett med flere mellomstatlige organisasjoner, særlig FN og Den europeiske union, og mottar jevnlig parlamentariske, vitenskapelige og regjeringsdelegasjoner samt besøkende forskere.

  • Forskning og kommunikasjon

SIPRIs forskningsagenda er i konstant utvikling, og forblir konsekvent tidsriktig og etterspurt. Den har stor innvirkning, og informerer beslutningstakere, parlamentarikere, diplomater, journalister og eksperter.

Formidlingskanaler inkluderer et aktivt medie- og kommunikasjonsprogram, seminarer og konferanser, et månedlig nyhetsbrev og et anerkjent publikasjonsprogram.

Mer informasjon om SIPRIs aktiviteter finner du i vår årlige gjennomgang. Den inneholder viktige utviklingstrekk det siste året for global fred og sikkerhet og viser hvordan SIPRIs forskning, databaser og arrangementer bidrar til denne fredsinnsatsen. Se SIPRIS nettside

Link

SIPRI Her finner du også årsrapportene.

Photo by Art Guzman