Artikler > Natur

Sceneforandring: Klimaforkjemperne nå Putins grønne idioter

Av Einar Eldøy 13.3.2022

Europeisk energipolitikk en stor skam

Energipolitikken har raknet i Norge. I Europa er det full kollaps. Midt oppe i dette publiserte nylig IPCC en klimarapport forfattet av zombier - de ser ingenting, de hører ingenting for de er på sporet av netto null. Det var visjonen som skal redde verden for vi skal ikke slippe ut klimagasser fra 2050.

Men slik skulle det ikke gå. Politiske feilgrep har ført oss opp i en situasjon der praktiske grep trengs. Vi må ta i bruk overlevelses verktøyene våre. Det nye er energiuavhengighet for alle land. Norge - det berømte selvforsynte vannkraftlandet - har sendt kraften inn i et marked som det er gått galt med og som vi ikke bestemmer over. Atomkraft og naturgass er gjort grønne, men nå får ikke Russland levere naturgass selv om Europa har fått 40% derfra. Man er i gang med å etable leveranser av flytende naturgass LNG via tankskip fra USA. Terminalene finnes ikke, skipene må gjøres klare, alt skal skje nå. Men det vil ta tid å gjøre dette. Normal tidshorisont er 20 år, og nå må det gå i ekspressfart, og det blir dyrt.

Frankrike ser sikkert med undring på det som foregår. De har 80% atomkraft og kan bruke grønn naturgass om de får fatt i det, kanskje fra Norge. USA er selvforsynt og skal nå tjene mye penger på LNG til Europa.

OPEC kan levere olje - hør, hør

I USA har de delt ut borelisenser for gass og olje hele tiden, de er blitt verdens største oljeprodusent. Drift av shale-oil feltene og uttak av naturgass skulle jo reduseres, men må nå dras i gang igjen. Det tar tid. Prisene blir variable, økende og situasjonen blir vanskelig å forutsi. Se for deg en strøm av LNG båter i fart mellom USA og Europa de neste årene.

Vi skal ikke ta i mot russisk olje, men det betyr bare at russisk olje selges til andre med litt rabatt på høye nye oljepriser. Greenpeace støtter Putin når han stenger gassen til Europa.

Vindmøller - ha, ha, ha

Vindmøller går bare 20-40% av tiden og de skjemmer ut naturen både på land og til havs. Det må gjøres regnestykker på hvor stort landareal som må tas i bruk før det blir nok vindmøller. Skal man ha full nytte av vindkraft så er saken at de står stille alle sammen eller så går alle sammen, uavhengig av når forbrukerne trenger strøm. Her må batterier til, svære batterier, og det blir dyrt, samt at så mye batterier ikke finnes ennå. Det er det samme med havvind. Kostnadene med vindmøller er store, og det gir dyr strøm. Det blir harde tider en stund framover.

Norske politikere levde i årrekker i en energiboble. Boblen er nå sprukket. De nye politikerne som er kommet har laget nye bobler. De sprakk før de ble egentlige bobler, og bra er det. Da kan vi fortere komme tilbake til virkeligheten. Ting tar tid, og normal tidshorisont for store energiutbygginger er 20 år.

Norge er best stilt av alle

Norge har alt - no problem. Når vi får hodet over vannet og kan klare tankene har Norge nok energi til sin industri og de tusen hjem. Moderniser det som finnes, ta kontrollen tilbake fra markedet i Europa, bruk den gass og olje som trengs for å holde samfunnet effektivt i gang, og ta det derfra. Klimaet må nok vente noen år nå. Ta inn små modulære atomreaktorer SMR i tillegg så har vi nok. Vi kan ikke la samfunnet klappe sammen fordi verden skal bli grønn i en fart, alt for stor fart.

Heia Norge, det blir orden på dette - om noen år.

Foto av Yaroslav Shuraev fra Pexels