Artikler > Natur

Rewilding: Gjenskape vill natur basert på naturens egne prinsipper

Av Einar Eldøy 13.9.2022

Økologiske systemer og naturlige næringskjeder nødvendige

Kanskje det er best å bruke tid på mange spørsmål om natur, skape felles forståelse først. Alt levende inngår i næringskjeder eller økosystemer, men det har vi lenge oversett. Vi har laget et økologisk ødeland, vi utrydder arter i stort tempo, skaper ubalanse og nå må vi gjenopprette balansen i naturen. Menneskeheten har levd etter slakteprinsippet: overalt hvor vi kommer dreper vi dyr som vi vil, enten for å spise eller for å klargjøre land for at mennesker kan bo eller dyrke der. Vandrefugler som for eksempel grågåsa møter stadig større vansker med å finne steder å være, mennesket overtar alle naturlige habitat.

Menneskene framstår som steingale

Mennesket mener de kan gjøre hva de vil. Naturen er deres og de gjør hva de vil. Det de ikke vil ha et sted fjerner de fort og konsekvent. Vi har systematisk masseforfulgt dyr til de er borte. Eksempler er den amerikanske bisonen og den europeiske visenten der millioner av dyr ble til praktisk talt ingen. I Norge er det mindre enn et par tusen rovdyr igjen av alle sorter, og omtrent 90 ulver. Rev jages overalt, og andre dyr, som for eksempel bever har dårlige betingelser.

Det er plass til store antall dyr

I Skandianavia kan man ha en vinterbestand på omtrent 700.000 elg, og det fødes 200.000 elg i året. Har man 1000 ulver vil disse ta ut omtrent 20.000 elg i året. Vi kan ha 300.000 hjort, 120.000 dåhjort, 350.000 villsvin, nær 2 millioner rådyr, 6000 gauper, 4000 bjørn, 1500 jerv. Dette er mulig når vi vet hva vi holder på med.

Gjenreising kan starte

Nå har menneskeheten et stort prosjekt foran seg - å gjenskape vill, spennende og bærekraftig natur med naturlige dyrebestander, og naturlig planteliv i økologiske systemer. Uttrykket rewilding har vært brukt på engelsk, på norsk å gjenskape det ville.

Kaskader i næringskjedene

Vi må ta med uttrykket trofiske kaskader som er at i en næringskjede henger ting sammen i en kaskade. Tar du ut et ledd som for eksempel ulven i et område kan det få store følger for hele økosystemet. Tilsvarende hvis man slipper sauer inn i område der de aldri har vært før kan det også skape store endringer. Å vite hva man gjør er viktig.

Gjenoppbygging av naturen

Det handler først om å restaurere økosystemer i massiv skala. Så handler det om å lære mennesker å akseptere og like at det finnes vill natur med ville dyr som vi skal ta hensyn til. Med ville dyr rundt seg blir det spennende å gå ut i naturen og vite at her i vårt område finnes finnes rovdyr som ulver, gauper, jerv, bjørner, rev og andre dyr som moskusokser, villsvin, bever og kanskje enda flere. Andre dyr er der også, og husdyrene må vi alltid passe på for de er ikke egnet for fritt gjenge i naturen.

Da ulven kom tilbake til Yellowstone området i USA

Ulven dreper og gir også liv, og det ble vist da ulven kom tilbake etter 70 års fravær. Hjorteviltet hadde spist store deler av vegetasjonen, ulven reduserte så hjortebestenden og trærne begynte å vokse igjen, og hjorteviltet fant plasser med lav sannsynlighet for å bli drept. Fuglene kom tilbake, bever kom siden den fant skog nær vannet, og dyr som oter, bisam, fisk, reptilier og amfibier kom. Bjørn, bison, smådyr, frukt, nøtter og bær fantes etterhvert også. Samtidig endret terrenget seg med mindre erosjon, mer kulper og dammer og større stabilitet.

Mange andre kaskadevirkninger er påvist: Hval i havet, planteplankton, karbon i atmosfæren, krill og fisk - alt henger sammen.

Virkemidlene er mange

Stopp av tømmerhugst i stor skala, fylle igjen dreneringsgrøfter, stoppe overfiske i havet, og få mennesket vekk slik at naturen igjen mest mulig kan finne sin egen kurs - la naturen bestemme og få tilbake den såkalte megafauna eller natur hvor store dyr finnes, det som vi en gang hadde.

Magisk natur

Å gjøre naturen magisk igjen er det vi kan få til, skape en nærhet til naturen som vi hadde før og som lot alle skapninger være tilstede, og nå har vi bevissthet og kunnskap om hva det betyr.

Vi har vist manglende forståelse for den naturlige og økologiske helheten. Det er plass til store antall rovdyr og byttedyr i naturen, alle planter kan vokse der de hører hjemme og mennesket er bare en aktør blant mange og har en naturlig plass. Bruk av økologiske prinsipper kan gjenreise naturen og gi riktig plass til alle.

Det er utrolig vanskelig å få til en samling rundt denne saken - la oss snakke ærlig sammen om mulighetene.

Photo by Pixabay