Artikler > Natur

Redning fra gasskaoset i verden vanskelig å få til

Av Einar Eldøy 11.3.2022

Gass fra USA og Norge - Europa overlever med nødskrik

Nå går det vilt for seg, klimakampen er stilt i bero, det gjelder for Europa å komme seg gjennom vinteren med livet i behold. Europa er ekstremt sårbar i energispørsmål, og energi strategien har vært helt bak mål. Kjappe energitiltak må i gang: olje og kull tilbake er allerede igangsatt. Gass og olje fra oljegrus kommer. Når det kommer er verre å si: Det vil vise seg, kanskje litt nå, men det meste mye senere. I mens går prisene opp.

I mars 2022 har EU inngått avtale med USA om å levere minimum 15 miiliarder kubikkmeter LNG innen årets utgang.

USA er i gang med å overta de russiske leveransene av naturgass til Europa med shipping av LNG, og russerne skal stoppes. Nye naturgassledninger ligger klare fra Russland, men blir ikke satt på. Norge tjener vilt med penger nå, for de leverer mengder med gass til Europa. Leveransene fra USA har møtt lokal motstand i USA, fordi mange amerikanere mener naturgass bidrar til dårlig effekt på klimaforandringene.

Ukraina kampen har tydelig vist Europas avhengighet av Russland - og Norge. Russland leverer omtrent 40% av gassen til Europa og Norge omtrent 30%. USA må nå hjelpe til, men de må ta hensyn til klimameningene i sitt eget land, og det finnes mange motstandere av gasstransport til Europa. Men det er vanlig å varme hus og hjem med gassbasert energi i Europa, og en tilførsel må komme og det "raskt". Om det er bedre for Europa å være avhengig av USA vil vise seg. Uventede ting skjer jo stadig.

Brenning av naturgass gir mindre klimagass utslipp - bare litt mindre

Utslippene fra naturgass er mindre enn fra kull og olje, men det slippes ut metan under boring og det er den nest største klimagassen. Mange hevder også at ledningene fra Russland lekker klimagass under transporten. Det finnes lite konkrete data om disse sakene.

Det blir slutt på leveransene fra Russland i framtida, for risikoen er for stor. Ting tar tid, men EU håper å ha fått til full stopp innen 2030. Også olje-import skal det bli slutt på, og også det vil ta noe tid. Amerikanerne ser nå for seg øket eksport av industriprodukter som varmepumper, fornybart utstyr og atomkraft utstyr. Man trenger også nye havner og utstyr for å skipe slike mengder gass, samt nye tillatelser for å få det til.

Klimakampen har fått motbør

Nå er det mye på gang, og det har vært vanlig å ha 20-års horisonter på slike store endringer. Energiprisene må holdes i sjakk, man må ta hensyn til arbeidsplassene, klimakampen skal fortsette, men mest av alt må samfunnet leve tilnærmet normalt.

Bankene må trø til med finansiering, selv om det virker i mot klimakampen og de planene man har sett for seg der. USA har nok naturgass til å kunne levere i 100 år til, minst, ut fra egne overslag. USA må nå bygge opp verdens største LNG leveransesystem, og kan lett levere nok til Europa sammen med Norges naturgass.

LNG eksport er komplisert, da gassen må pumpes til en terminal, kjøles langt ned og tas ombord på et skip. Når den kommer fram til terminalen må den varmes opp og transporteres i rørledninger. Det blir en jevn strøm av skip fra USA for å få dette til. Kanskje 3-4 skip eller mer for dagen i årevis?

Link

ICIS Independent Commodity Intelligence Services