Artikler > Natur

Professorat offentlig forståelse av vitenskap på universitetene

Av Einar Eldøy 6.5.2024

Alle skal lære forstå vitenskapen vi bruker i samfunnet vårt

Et samfunn som i stor grad bruker vitenskapen som grunnlag for politiske vedtak må ha et folk som forstår hva de er med på. Folket må ha nok kunnskap til å vurdere vitenskapsbaserte saker rett. I England har noen sett problemet og fått til en løsning. De har fått en professor med en avdeling folk har som oppgave å søke å fremme og gjerne oppnå offenrlig forståelse av vitenskap i landet.

Samfunnet skal finne essensen av sann forståelse

Professorat for offentlig forståelse av vitenskap er et professorat ved Oxford Universitet. Målet med professoratet er å formidle vitenskap til offentligheten uten å miste de elementene av lærdom som utgjør essensen av sann forståelse. Den uttrykkelige intensjon er at innehaveren av professoratet "forventes å gi viktige bidrag til den offentlige forståelsen av et eller flere vitenskapelig felt".

Det norske samfunn kan muligens ha nytte av sann forståelse

Et eller flere professorat for offentlig forståelse av vitenskap kan være svært verdifullt for det norske samfunnet også.

Her er noen ideer til hvordan en slik stilling kan utformes:

  • Forskning og formidling: Professoratet kan kreve både forskningsaktivitet og formidling av vitenskap til allmennheten. Dette kan inkludere å skrive populærvitenskapelige bøker, holde foredrag, delta i medieopptredener og bidra til å utvikle pedagogiske ressurser for skoler og samfunnet generelt.

  • Interdisiplinært fokus: Professoren bør ha et bredt fokus som spenner over ulike vitenskapelige felt. Dette kan inkludere naturvitenskap, samfunnsvitenskap, teknologi, ingeniørvitenskap, og humaniora, for å nevne noen.

  • Samarbeid med medier og utdanningsinstitusjoner: Professoren bør etablere samarbeid med journalister, redaktører og utdanningsinstitusjoner for å sikre nøyaktig og tilgjengelig formidling av vitenskapelig kunnskap.

  • Inkluderende tilnærming: Det bør legges vekt på å inkludere ulike samfunnsgrupper, inkludert barn og unge, eldre, personer med ulik utdanningsbakgrunn og ulike kulturelle grupper.

  • Evalueringskriterier: For å måle suksess og fremgang bør det utvikles klare evalueringskriterier som vurderer både forskningsproduksjon og effektiviteten av formidlingsaktivitetene.

  • Offentlige arrangementer og digitale plattformer: Professoren bør arrangere offentlige arrangementer som foredrag, debatter og workshops, samt ha en tilstedeværelse på digitale plattformer som sosiale medier, blogger og podkaster.

  • Etisk og kritisk refleksjon: Det bør legges vekt på å fremme en kritisk og etisk refleksjon rundt vitenskapelige temaer, inkludert diskusjon om potensielle konsekvenser og anvendelser av ny vitenskapelig kunnskap.

  • Internasjonalt samarbeid: Professoren kan også bidra til internasjonalt samarbeid ved å delta i internasjonale konferanser, utvekslingsprogrammer og forskningsprosjekter. Ved å implementere et slikt professorat, kan norske universiteter bidra til å øke bevisstheten om vitenskap og dens relevans for samfunnet, samtidig som de fremmer en kultur for kritisk tenkning og engasjement med vitenskapelige spørsmål.

Bilde Pexels Pixabay