Artikler > Natur

Overnattingsplasser for fugler overses - skaff bærekraftig kunnskap

Av Einar Eldøy 25.10.2022

Fuglerik våtmark ødelegges - skarven forsvinner

Overnattingsplasser for skarv må alltid vurderes vernet. Vi vet ikke alltid hvor de er engang, men buser bare fram og kjører på med naturinngrep. Det er alltid mange muligheter i en sak, og fuglenes forsvinning fra Norge må tas alvorlig. Vurdering av fuglenes plasser og baner må inn i alle reguleringsplaner.

Prosjekt på Nesna i Nordland kan skade skarven

Et stort industriområde for montasje og materiell til havindmøller er til vurdering. Et slikt område vil ødelegge fuglerik våtmark og fjerne en betydningsfull overnattingsplass for storskarv. Slike overnattingsplasser må kartleggse og vernes.

Overnattingsplassen Skarvskjulet ligger i Skarberget på Nesna, og i berget er det en overnattingsplass for storskarv. Skarvskjulet har vært i bruk i flere hundre, kanskje tusener år. Umistelig natur kan mistes for godt, og med den forsvinner fuglene. Fugler som skarv bruker slike områder til livsnødvendige funksjoner. Arten er nær truet på den norske rødlista (Artsdatabanken 2021.

Skarven skal finnes over hele landet

Skarv som tørker vingene sine er kjent, og de trenger trygge overnattingsplasser onm natten, og da er de oftest vanskelige å se. Overnattingsplassene er ikke alltid kjent for lokalbefolkningen og båtfolk. Kartlegging bør gjøres slik at kommunene kan vurdere fuglenes behov i arealsaker, ferdsel av folk og båter samt hyttebygging, lys og støy. Husk også på andre biologiske forekomster på slike gjødslede steder.

Skarven må alltid kunne finne trygge overnattingsplasser. Områder må kartlegges og vernes for å få dette til.

Støtt BirdLife Norge - hjelp fuglene til et godt liv.

Linker

BirdLife Nordland: Overnattingsplasser for skarv – og behovet for å verne dem

Les BirdLife Nesnas innspill til næringsområde ved Langsetvågen/Skarberget i Nesna kommune.

Photo by Ray Bilcliff