Artikler > Natur

Olje i mengder dannes kontinuerlig vil aldri ta slutt

Av Einar Eldøy 6.8.2023

Olje og gassindustrien er avtalt spill for noen få

Det offiselle synet på olje, kull, naturgass kommer fra sammenpressede biotiske rester fra naturen som er blitt fossilisert, herav har vi uttrykket fossilt brensel. Dette er helt sikkert ikke riktig, men vi vet ikke nok om det som skjer.

Nå er det klima som styrer det som skjer i verden. Null utslipp av klimagass fra olje, naturgass og kull er planen. Disse energistoffene som hele vår sivilisasjon er bygget på skal ikke tas ut eller bruken skal reduseres kraftig. Det er satt i gang et skifte til grønn energi.

Tenke sjæl er gøy

Det er på tide selv å tenke igjennom det som skjer. For hver av oss er selvstendige tanker alt, bare slik finner man en sannhet å leve med. Det gjelder alt, ikke bare denne saken. Denne saken er imidlertid en god illustrasjon på de grove overdrivelsene som presenteres for oss.

Oljeindustrien er basert på oppdiktede historier om oljens natur og opprinnelse, og den er et avtalt spill om at olje snart tar slutt for å ta ut mest mulig fortjeneste. Men olje og naturgass har ikke bakgrunn i rester fra naturen, de er ikke biotiske. Fra oljeindustrien startet er det laget en falsk historie om hva olje er - et geologisk eventyr er fortalt for oss. Er lærere i geologi og deres studenter sløve? Er vi andre også sløve? Vi må konkludere med at akkurat nå vet ingen noe om olje, naturgass og kull.

Olje og naturgass finnes overalt, kull også

Ser man på dagens oljeproduksjon så finnes olje overalt - de gamle forekomstene fortsetter å finne olje, Norge lyser stadig ut utvinnings/boretillatelser, USA det samme, i England vil man fracke olje og naturgass, osv.. Nye store lag med tjæresand finnes. Nede i jordgrunnen kan man ta oljen ut med fracking. USA er igjen blitt verdens største oljeprodusent. Det er funnet enorme nye olje og gassfelt i Russland, store mengder olje for fracking i grunnen i England og Canada - nok til alle i lang tid. Det vil finnes mer. Det er ikke mulig å vite hvem som holder tak i utviklingen av denne historien.

Nye felt med milliarder av fat er således funnet i følge mediene, og stadig nye forekomster kartlegges. Et eksempel er Basjenov formasjonen i Russland. Alt finnes i mediene for de vet alt. Vi andre vet ingenting. Vi blir fortalt hva vi skal vite. Det gjør meg ukomfortabel, jeg liker det ikke.

Likevel henger trusselen om høye priser over oss, fordi de sier oljeressursene er begrensede. Akkurat nå (februar 2022) er bensinprisen på topp fordi oljeprisen er opp. Sammenslutningen av oljeproduserende land OPEC truer oss kontinuerlig med mindre olje og høyere priser, og såkalte analytikere varsler stadig nytt prispress. Dette er avtalt spill, det er som å sitte på teateret og se på et skrevet skuespill med avtalte roller. Igjen - det gjør meg ukomfortabel, jeg liker det ikke.

Sannheten er at vi vet ikke hvordan olje og naturgass dannes

Vi har fått en historie om at olje dannes av planter og dyr som levde i havet for millioner av år siden. De ble begravet i lag av sedimenter, utsatt for trykk og ble gradvis til olje og gass. De dikter om at olje finnes bare noen få utvalgte steder, og at oljeressursene er begrensede og vil en dag ta slutt. Derfor mener de prisen på olje stadig må øke.

Denne historien er ikke sann. Vi lever med falske fortellinger rundt oss.

Historien er oppdiktet, vi vet ingenting om Jorda under oss

Olje er ikke et fossilt brensel slik det har vært hevdet siden omtrent 1850. Det er heller ingen mangel på olje, slik det har vært banket inn i våre hoder i snart 200 år. Olje og naturgass produseres kontinuerlig et sted under jordskorpa, i områder menneskeheten ikke vet noe om for vi har aldri undersøkt hva som foregår under jordskorpen.

Det har vært stadige kriger om oljeressursene, for de sier de er så begrensede. Men hvorfor skal man gå til krig om oljeressursene, de finnes jo overalt og verden går aldri tom for olje.

Sovjetiske undersøkelser viste vei

Den tidligere såkalte Sovjetstaten ville ikke være avhengig av andre for olje og satte i gang undersøkelser i sitt eget område. De fant ikke bevis for teorien om at olje er laget av dyr og planter under trykk. De viste at olje produseres kontinuerlig i jordskorpa og drives mot overflaten. De mente at under Jordas skorpe finnes systemer som virker som en massiv fabrikk, kanskje radioaktiv, og som stadig produserer mer hydrokarboner. Men er dette sant? Hva er sant? Igjen vet vi ingenting. Bredden - og i dette tilfelle dybden - i vår mangel på kunnskap er enorm.

Nye NASA fantasier om olje

NASA fra USA følger opp med sine fantasier, og de mener det finnes mengder med hydrokarboner i form av olje i stjernesystemene omkring oss, og de fortsetter med nye bilder, undersøkelser og beregninger som alle er rene fantasier. NASA har sett hydrokarboner i form av olje på Titan, Saturns største måne. Det kan de ikke vite. De har aldri vært der.

Metan er også en slik gass som lages i grunnen i prosesser vi ikke kjenner. At olje kommer fra dinosaurer og planter som levde for millioner av år siden er en ren fantasi uten faktisk grunnlag. Dette kan vi ikke vite noe om. Sjekk selv hvor de sier metan kommer fra - offisielt fra et hull i jorda, og metan er skapt under BigBang og kom til Jorda med steinrester som krasjet her. Ikke bli overrasket over noe.

Det er nok olje sett ned prisen

Vi vet ikke hvilke prosesser som lager olje og hvor de foregår. Mennesker har offisielt aldri vært mer enn omtrent 10 kilometer ned i jordskorpa, og prosessene som lager olje er derfor utenfor vårt nåværende kunnskapsområde. Det finnes helt åpenbart nok olje, og det finnes stadig mer. Forbruket øker år etter år. Det evige snakket om at oljen tar slutt er et spill for at de som kontrollerer oljen kan ta ut så mye penger de vil av denne aktiviteten. Hva er det som skal skje nå når oljen skal fases ut sammen med kull? Igjen vet vi ingenting, alt er historier vi får servert. Er det sant at oljen skal bli værende nede i jorda?

Hvem er de som forteller slike historier, og hvordan kan de få lov å fortsette? Det er all grunn til å undersøke hva det er som foregår. Det må bare være av ren nysgjerrighet, for de som styrer er dominante. De styrer all læring og alle medier. Olje er det nok av, men vi vet faktisk ikke hvordan den lages.

Lykke til med arbeidet for bedre forståelse av verden, der man må finne ut alt selv. Det du finner ut selv er din sannhet. Alt annet er uten verdi. Historier, historier, ord, ord er ikke nok - finn sannheten selv.

Photo by Todd Trapani