Artikler > Natur

Norges vakre natur skal repareres

Av Einar Eldøy 15.4.2024

BLI MED I GJENOPPRETTELSEN AV NORSK NATUR. Vi har en naturkrise glem klimakrisen

Verdens økosystemer i dårlig form, mye arbeid å fikse dem. Det er en del galt her, men Norge er det som er viktig for nordmenn. Vi må fikse naturen i Norge, de andre må fikse sin natur. Behold fokus.

Vår oppmerksomhet tas bort fra Norge, vi skal være med å redde verden. FNs naturtoppmøter, i 2021 i Kunming i Kina, er unyttige. Upraktiske drømmer, synkende dyrebestander og avskoging over Jorda viser virkeligheten. Skal noe skje i Norge begynner vi først i Norge, så samarbeider vi.

Norge trenger egne lokale tiltak. Å vise til FNs mål meningsløst, det er fremmede folks ideer annen natur. Vi bor i spesielt land med lokale utfordringer utvikle våre egne planer. Norske mål med konkrete navn og tall og steder og arter.

Mye mer enn 10 år å reparere naturen her etter vår egne herjinger. Naturregnskap for å beregne skadene tar for mye tid. Start jobben i det små - først stopp å ødelegge. Det koster nesten ingenting å stoppe, viktig, budsjetter er teori. Sett fokus på naturkrisen i Norge. Bevaringskrisen er større enn klimakrisen.

Fugler dør: Rødstilken vadefugl til rødlista, en dødsdømt fugl. Åkerrikse, svarthalespove, horndykker i fare, ingen kjenner dem. Handlingsplan for sjøfuglene ikke kommet, bestandene synker. Fuglene dør av urbanisering, nedbygging til havner og industri, utslipp til hav og sjø, utvidet jordbruk, alt fjerner leveområdene.

Nordmenn må stoppes, dette går ikke lenger. Norske tall for arealer og hva vi skal gjøre mangler. Vi har noe her og der, bærekraft naturvernområder her og der, uten virkelig avtale. Glem det grønne skiftet, det er bare prat, glem FN for det er bare prat. Start i det små i Norge.

Naturen skal fungere normalt, arealutnyttelsen er for stor. Sette og nå nasjonale miljømål for økosystem, rødlistede arter og alt det andre. Da fungerer naturen med dyr og planter.

Milliardsummer til aktiviteter som forverrer naturkrisen i Norge: vindmøller, nedbygging av arealer, mens tiltak for reparasjon ikke kommer. Det grønne skiftet er bare prat - det er grønnvasking.

Store enkeltområder forsømt, mangler arealpolitikk, ingen skogpolitikk, feilaktig rovdyrpolitikk, ikke marint vern for fjorder og havområder. Store ord og grønnvasking.

Natur-restaurering ukjent begrep. Bedre tilstanden i sanddyner, åpen kalkmark, våtmark og vassdrag ikke på lista. Våre siste våtmarker berges ikke. Truede våtmarkstyper får naturavgift, utbyggeren betaler boten lett og ødelegger.

Tiltak for truet natur svake. Miljødirektoratet sier Norge verner 600 kvadratkilometer areal utenom marint vern og skogvern. Norge er omtrent 300.000 kvadratkilometer - mye areal. Svak vernestatus for landskapsvernområder nasjonalparker lett å komme forbi.

Naturkunnskapen til norske folk trenger løft - nesten alle nordmenn trenger kursing i naturvern. Bruk fellesskapets penger - betal naturvernskatt med glede. God reparasjon av naturen drar oss fram mot frisk natur. Alle sammen - alt liv - skal være her lenge.