Artikler > Natur

Norge: redusert levestandard med energiforsyning av lav kvalitet

Av Einar Eldøy 27.3.2024

De norske regjeringers håndtering av "et grønt skifte" kan gi redusert næringsliv med konsekvenser for alle

Ny vind og sol energi er ikke 5-stjerners. Det norske samfunn er basert på at vi har nok kraft til å drive samfunnet og at vår energi har god kvalitet. Det "grønne skiftet" vil føre til en overgang til bruk av energi av lav kvalitet, og vil sette hele samfunnet vårt i fare.

Det vil komme velferdsnedskjæringer fortere enn noen har tenkt seg dersom den påtenkte energiomleggingen til vind og sol blir rullet ut. Energi av så lav kvalitet vil koste enorme summer, og kan ikke gjennomføres.

Velg riktig: Energikildene rundt oss varierer enormt i kvalitet

Energikildene ble ikke skapt like. Noen drivstoff er mye kraftigere enn andre. norsk vannkraft er enestående, har høy kvalitet og har ført oss dit vi er. I de deler av verden som tok i bruk kull fikk vi en industriell revolusjon. Nå må vi se framover, og høy termodynamisk kvalitet på våre energikilder til kraftforsyning er essensielt.

Filmen "Energy and the poverty of nations" av Dr. John Constable, England, tar for seg sammenhengen mellom energi og økonomisk velstand, og hva som kan skje med et land der kraften kommer fra utilstrekkelige annenklasses energikilder. Dersom "det grønne skiftet" gjennomføres basert på annenklasses energikilder som vind på land og til havs samt sol vil verden ende opp i fattigdom, kanskje i en tilstand som før den industrielle revolusjon.

Det er fundamentale ulikheter mellom energikilder - det må det tas hensyn til

Det er fundamentale ulikheter i energikilder og hvordan de påvirker samfunnets økonomiske fremgang. Noen energikilder er langt mer kraftfulle enn andre, og dette har hatt stor betydning for historisk økonomisk utvikling. Kull, olje, gass er kraftfulle og gir rikelig kraft. Vind og sol er ikke kraftfulle og gir ikke rikelig kraft. Storbritannia hadde mengder med kull og seilte opp på den økonomiske verdenstoppen.

Vi kan ikke overse termodynamikkens lover

Ved å granske termodynamikkens lover, spesielt den andre loven, kan vi forstå hvordan universet som helhet tenderer mot kaos, men at lokalt arbeid kan skape midlertidig orden og dermed skape velstand. Han understreker at denne velstanden krever energi, og at kvaliteten på denne energien er avgjørende.

Organiske energikilder som tre (ved) og mat (kjøtt og korn) har begrensninger i både kvalitet og tilgjengelighet. Det begrenser økonomisk utvikling og fører til sårbarhet for eksterne sjokk. Det var utnyttelsen av høykvalitets energikilder som kull som førte til den store økonomiske veksten i Storbritannia og senere i resten av verden.

Vind og sol er energifattige og gir lite kraft

Overgangen til fornybar energi som vind og sol kan være farlig, da disse energikildene er diffuse og av lav termodynamisk kvalitet. Satsingen på slike energikilder kan føre til tilbakegang i økonomisk utvikling og sosial frihet.

Det er fortsatt mulig å rette kursen ved å satse på gass og kjerneenergi, men tiden er knapp. Vi ser allerede tegn på tilbakegang, med synkende levestandarder og økonomisk tilbakeholdenhet.

KONKLUSJON:

Det er nødvendig med en rask og målrettet innsats for å sikre en stabil, utviklingsdyktig og bærekraftig energiforsyning. Hvis vi ikke gjør det risikerer samfunnet å gå tilbake til en tilstand av økonomisk og sosial nød.

Linker

Se filmen i linken: Energy and the poverty of nations

Laws of thermodynamics

Photo by Towfiqu barbhuiya