Artikler > Natur

Noen skapte alt: Vi kjenner ikke vår skapers identitet intelligens metoder

Av Einar Eldøy 30.6.2022

La oss finne sannheten om universets skapende intelligens

Vi vet ikke hvem vi er og hvor vi kommer fra. Vår store oppgave er å finne det ut. Menneskets lodd er å finne sannheten.

  • Fraktaler beskriver mønstre i universet, og vi vet ingenting om hvor de kommer fra.

  • Vår forhistorie beskrives for oss i detalj med tidsangivelser millioner av år tilbake, funn av fossiler, prosesser som skal ha funnet sted på land i sjø og i atmosfæren. Vi vet ingenting om hva som er skjedd.

  • Oljeforekomster som sandoljefeltet Bazhenov i Russland dukker opp med trillioner av fat olje med fullstendige beskrivelser av hvordan det er blitt til. Vi vet ingenting om hvordan sandoljen er oppstått her.

Listen kan lages mye lenger. Vi vet faktisk ingenting om hvordan alt dette er blitt til, og de som lager disse beskrivelsene vet det heller ikke for det er umulig. Alt de sier er hypotetiske antakelser.

Vi er uten kunnskap om hvor vi kommer fra, hva som har skjedd

Mennesker er manisk opptatt med seg selv, vi overser alle hendelser i universet og naturen, og sluker rått og ureflektert alt vi blir fortalt. Men det finnes en totalitet i verden, det har funnet sted en prosess her før oss som vi ikke kan overse, og vi må forberede oss intellektuelt på å forstå denne helheten.

Skaperprosessen har funnet sted, det virkelige kosmos, universet, altet, helheten omkring oss kan finnes, liv og død finnes, men vi vet ikke hva det er. Det endelige målet for et menneske er å se verden med det klare blikket til skaper-intelligensens fulle kapasitet. I vår kommersielle og materielle verden finnes ikke denne helhet og kontinuum. Vi orker ikke tenke på det engang.

Gåtene omringer oss og reduserer oss

De store gåtene for menneskene er mange, og det er på tide å begynne arbeidet med løse dem. Det er ukjent for oss hvor vi kommer fra, hva Jorda som vi bor på er, og hvilken forhistorie vi har. Vi lever i en stor verden der ingen kjenner kreftene som startet det hele, hvilken utvikling vi har hatt, og hva som styrer utviklingen videre. Alt det som er offisiell vitenskap om dette er bare oppspinn og teorier, og alt er uten substans. Det er absolutt ikke verifiserbart.

Vi kan ikke ha det slik? Start jobben som trengs, hjelp menneskeheten til å forstå seg selv - bli forsker du også.

Photo by Fiona Art