Artikler > Natur

Naturlige kilder til hydrogen i naturen - Jorda lager hydrogen

Av Einar Eldøy 20.4.2024

Hydrogen kommer opp av Jorda mange steder i verden

Historisk sett har hydrogen vært brukt i luftfartøy av typen gassballong. De brukes ennå, for hydrogen er en meget lett gass.

Hydrogen er en gass som anses som det reneste drivstoffet. Brenning produserer varme og rent vann uten utslipp. Vår verden lager mengder med hydrogen som brukes i industrielle prosesser. Denne produksjonen har store utslipp av CO2 ved reformering av naturgass, og ingenting ved bruk av grønn kraft i elektrolyse av vann.

MEN VI HAR JO FERDIG GASS

Flere steder i verden er det vist at hydrogengassen kommer opp av Jorda av seg selv. Det kan finnes mye hydrogen lagret i jordskorpa. Letingen etter disse kildene er nå i gang.

Kartlegging av hvor naturlig hydrogen finnes og hvor mye er nå i full gang. Store nok funn kan gi et dytt på utviklingen av en større hydrogenindustri og omfattende bruk av hydrogen som energibærer. Men hydrogen er et problematisk stoff på mange måter, og mange tekniske saker må løses. Hydrogen gjør stål sprøtt, det har stort volum i gassform, det er kostbart å kjøle ned, det er svært flyktig.

Det er mange mulige scenarier med hydrogen som energibærer hvis verden kan finne mye hydrogen i Jorda, lage hydrogen på nye måter og håndtere det sikkert i stor skala..

Det letes etter hydrogen fra Jorda mange steder nå

Fra Australia, Mali, USA, Pyreneene og flere steder jakter nå geologer på underjordisk hydrogen og mener at en underjordisk energiboom kan være nær - noen få år unna.

Søking etter hydrokarboner i Jorda har pågått lenge, i stor skala fra omtrent 1860 da oljeindustrien kom i gang. Nå er kanskje utviklingen av en hydrogenindustri satt i gang. Verden har god kompetanse på slik leting i jordskorpa.

Geologisk hydrogen kan bli stort

Geologisk hydrogen som en ny hydrogenkilde kan spille en muliggjørende rolle i utbyggingen av fremtidens hydrogenøkonomi. Geologisk hydrogen har mange navn: naturlig hydrogen, hvitt hydrogen, gullhydrogen, og er hydrogen som produseres naturlig eller finnes i jordskorpen.

Flere mekanismer kan føre til hydrogen i jordskorpa, men to er nevnt som de viktigste.

  1. Reaksjoner mellom vann og bergarter via serpentinisering av bergarter som inneholder jern og som i reaksjon med vann fører til jernoksidasjon og vannreduksjon og til slutt produserer hydrogen. Sike prosesser kan forekomme i oseaniske fjellrygger hvor det har forekommet terrestrisk siving av hydrogen.

  2. Vannradiolyse hvor vann brytes ned på grunn av ioniserende stråling og produserer hydrogen.

Geologisk hydrogen kan finnes over hele Jorda

Begge mekanismene blir observert i bergarter fra den prekambriske kontinentale litosfæren som utgjør mer enn 70% av det globale jordskorpas areal. Det betyr sannsynligvis at muligheter for hydrogenutvikling finnes overalt på Jorda.

Geologisk siving eller utgassing som inneholder blandinger med minst 10 % hydrogen med nitrogen og/eller metan/helium finnes over hele verden. Den mest kjente geologiske sivingen av gass er stedet for den opprinnelige olympiske flammen ved Kimera i Tyrkia. Gassen her inneholder mellom 7,5 % – 11,3 % hydrogen og har vært aktiv i over 2500 år.

Samlet volum er nå helt ukjent

Antakelser om årlig produksjon av global geologisk hydrogen varierer mellom 0,1 % til 33 % av dagens globale industrielle produksjon av hydrogen. Det er egentlig helt i det blå hva det kan bli til. Disse estimatene antyder likevel et potensiale. Det kan være mulig å utvinne store mengder hydrogen fra jorden.

Mulig prispotensiale er fristende

Muligheten til å finne reservoarer av geologisk hydrogen produsert til en pris på USD 1/kg - eller mindre - lokker. Hvis man finner slik hydrogen i de mengder som antydes kan dette utvikle seg ganske raskt. Kanskje har vi et produksjonsvolum og en infrastruktur innen 2030? Vi har en oljeindustri med over 150 års erfaring som har mye god kompetanse.

Hva tror du - drøm eller virkelighet?

Husk at hydrogengassen i Tyrkia har sivet ut i 2500 år. Bemerkelsesverdig at letingen etter hydrogen starter for alvor først nå.

Norge har hatt produksjon av hydrogen siden 1929. Norsk Hydrogenforum kom i 1996.

Linker

The Curious Case of Geologic Hydrogen: Assessing its Potential as a Near-Term Clean Energy Source

A previously overlooked, potential geologic source of energy could increase the renewability and lower the carbon footprint of our nation’s energy portfolio: natural hydrogen

Hydrogen opp av bakken i Albania

Photo by Clive Kim