Artikler > Natur

NATURLIG UFARLIG: Uran er overalt - vanlig stoff i jordskorpen

Av Einar Eldøy 23.1.2024

GUL KAKE: Uran er blant de vanligste grunnstoffene i jordskorpen

Uran fra utvinning gjøres om til en gul kake. Uran er omtrent 500 ganger mer vanlig enn gull. Selv om det virker som et veldig sjeldent element, er små mengder uran tilstede overalt - i stein, jord, vann og til og med kroppen vår. Det er også store mengder høyt fortynnet uran i havet - omtrent fire milliarder tonn.

Uran må anrikes - gjøres kraftigere med riktig isotop U-235 før bruk - uran til atomkraft er lavt anriket. Urananrikning er prosessen der isotopandelen av U-235 økes fra 0,72 prosent til opptil 94 prosent.

Lavt anriket

Uran regnes som lite anriket hvis isotopandelen av U-235 forblir under 20 prosent. De fleste kommersielle reaktorer bruker lavanriket uran (LEU) under fem prosent som brensel, som også ofte omtales som "reaktor-grade uran". LEU forringes ikke og kan lagres trygt i mange år.

Høyt anriket

Hvis uran er anriket over 20 prosent, anses det som høyt anriket. Uran med så høye isotopandeler av U-235 brukes mest i marinefremdriftsreaktorer (for eksempel i ubåter), atomvåpen og enkelte forskningsreaktorer.

Gassform: Flere metoder brukes for å anrike uran

Ulike metoder kan brukes for å øke isotopandelen av U-235. Vanligvis omdannes den gule kaken fra urangruvene til en gassform, kalt uranheksafluorid. Denne gassen blir deretter pumpet inn i raskt spinnende sylindre - sentrifuger - der tyngre isotoper, som U-238, skyves mot sylindrenes vegger, og den lettere U-235 forblir i midten av sylindrene.

Anriking ved å behandle urangass

Dette gjør det mulig å "filtrere ut" og samle opp gassen med høyere konsentrasjoner av U-235. Prosessen kan gjentas inntil isotopandelen av U-235 er tilstrekkelig. Den ervervede gassen går deretter gjennom en prosess med re-konvertering, som gjør den i stand til å gjøre U-235 til en form av svart kraft - urandioksid.

Frykt ikke uran

Prosessene er velkjente, alle er svært nøye. Det har aldri vært alvorlige ulykker med anriking av uran.

IAEA - Hva er uran

Photo by Alizee Marchand