Artikler > Natur

Naturgass ny teknikk gir elektrisitet oppsamling klimagass

Av Einar Eldøy 14.2.2022

Mulig med elektrisk kraft med null utslipp fra naturgass

Mange vil bidra til å redusere utslippene av klimagass. Det amerikanske firmaet NET Power markedsfører nå sin nye teknologi som de mener vil sette verden i stand til å møte sine klimamål innen 2050. Teknologien konverterer naturgass og fornybar gass til null utslipps elektrisitet med oppsamling av klimagassene. Ved gjenbruk av klimagassen i flere sykluser mener de effektiviteten øker og strømprisen blir lavere.

Dette er turbiner basert på Allam-Fetvedt syklusen, og flere liknende typer nye gassturbiner kan tenkes å levere null utslipp elektrisitet svært billig. Her kan vi ha løsningen for Norges kraftproduksjon, allerede i tiden fram mot 2025 - 2030. Men det gjenstår atter en gang å se i praksis - kan de levere på ideene sine?

God helhet med energi og klimagass til salgs

Med slike eller lignende systemer kan vi muligens brenne norsk naturgass i egne kraftanlegg uten klimaproblemer. Dette er systemer som skal fjerne all klimagass med en sløyfe-teknologi der naturgass brennes med ren oksygen. Da får de ut klimagassen via en såkalt superkritisk fase der klimagassen ser ut som om den er flytende. Dette skjer ved høyt trykk og temperatur. Gassen sirkuleres flere ganger gjennom et system bestående av en brenner, turbin, varmeveksler og kompressor. Resultatet mener de er elektrisitet til lav pris, null utslipp og oppsamlet klimagass i salgbar tilstand.

Klimagassen som kommer ut kan man selv bestemme hva man vil bruke til. Den kan kjøres inn i et rørsystem og lagres i et berglager eller selges til medisinindustri, jordbruk eller andre industrier som bruker slik gass. Det fine her er de supplerende inntektene som følger produksjonen av elektrisitet. Ideen er god.

Nytt norsk krafteventyr med gass

NET Power ble startet i 2010, og har som misjon å levere avansert ren energi til forbrukere verden over ved å generere rimelig kraft med null utslipp.

I mai 2018 startet de opp sin testfasilitet i La Porte i Texas og viste funksjonaliteten i teknologien. De ble da verdens første stor-skala kraftstasjon med bruk av klimagassen i superkritisk fase. I 2021 ble et test anlegg koblet sammen med nettet i England og har fungert som det skal.

NET Power hevder de nye systemene vil overta for den gamle typen kraftstasjoner ved å levere billigere strøm uten utslipp av klimagasser. Det er heller ingen form for kullstoff utslipp eller luftforurensinger.

Disse kraftstasjonene kan kanskje bli et perfekt null utslipps supplement for fornybar energi som vind og sol som bare leverer i perioder. Anleggene har stor innebygget lagringskapasitet og leveranse fleksibilitet. Samtidig får en flere inntekststrømmer fordi man tar vare på drivhusgassene og gjør dem salgbare sammen med industrielle samprodukter som argon og nitrogen.

Anleggene kan brukes hvor som helst og går rett inn i eksisterende infrastruktur. De tar imot lav-kvalitets brennstoff, er vannfrie, bruker halvparten så mye land som en vanlig kraftstasjon, bruker kjent teknologi og vil derfor kunne få byggetillatelse over alt i verden. Vi venter spent på om de får det til.

Det blir ikke noe problem med nok kraft i verden, men pump naturgass en del år framover. EU har gjort naturgass grønn allerede. Det kan være nyttig fram til de nye løsningene er på plass. Vi venter med spenning - det er mange som har ideer, men som vanlig er det praksis som avgjør.

Link

NET POWER