Artikler > Natur

Naturen gir menneskene alt når de slutter å ødelegge den

Av Einar Eldøy 9.9.2023

FORSTÅ NATUREN FØRST: Din rolle i naturen skal være magisk

Naturen har kvaliteter vi lett kan dra nytte av. Stillhet, skiftende lys, synsvidde, fysisk aktivitet, rent vann og luft, skjønnhet, hvile. Vårt moderne samfunn skaper stress, i naturen kan vi oppleve alt dette, evigheten og de store sammenhengene. Man kan tenke store tanker når man er i naturen. Bruker vi tid i naturen får vi vidsyn og forståelse av sammenhenger. Naturlige miljøer er inkluderende og gjør mennesker frie. Livet i naturen er fritt og fylt av opplevelser, men man må ta vare på seg selv. Lokale ekstremhendelser forekommer.

Naturens ressurser er åpenbart rike, dersom vi forstår å utnytte dem ut fra naturens forutsetninger. Vi har bare delvis vært flinke så langt i vår tid på Jorda.

Vår verden er snart fullt ut kommersialisert

Våre økonomiske metoder og totale mangel på omtanke fører oss mot ødeleggelse. Men naturens rikdom er stadig og alltid tilgjengelig for oss, naturen er nøytral og uegennyttig, den er der for å hjelpe oss til gode bærekraftige løsninger. Med fornuft kan vi høste, fiske, jakte uten å ødelegge noe, og ha nok til alle til alle tider. Men vi har aldri sett storheten i dette systemet og akseptert det - vi prøver å styre alt, vi vil gjøre det bedre uten å kjenne det og forstå det. Enorme områder ligger fremdeles fullstendig ubrukte.

Naturlig fiske i havet er en av gavene vi har fått.

I naturen ser man sesonger skifte, de enorme prosessene og aktivitetene som er i gang. Reiser man ofte ut i naturen ser man dette, og forstår at vi egentlig er del av en rik verden. Men vår viten om alt er ufullstendig, overfladisk og kunstig sammensatt fordi vi tror vi er mer intelligente enn naturen selv. Vår såkalte vitenskap er en konstruert fiasko.

Vi vet ikke hvordan verden er oppstått og hva den skal bli til

Det er lett å se at en naturlig verden er bærekraftig. Så la oss prøve å få leve i en naturlig verden. Vår omfattende kulturelle aktivitet skal bare gi oss fysisk komfort. Det kan vi lett få i naturen med en fornuftig metode basert på naturens premisser.

Her hos oss har vi natur overalt, ta den i bruk. Kultur er nedbrytende og natur oppbyggende, og vær oppmerksom på at det du gjør har virkning på naturen. Mennesket skal finne sin plass i sammenhengene i naturen, men alltid har vi trosset naturens innebygde system. Naturen er den delen av verden som ikke er bearbeidet, forandret eller fjernet av mennesker. Den utvikler seg selv, den har selvfungerende systemer som gjør at den er selvbalanserende. Naturen trenger ikke menneskelig kultur, og vi må la naturen vise sin styrke.

Forsiktig i skogen - det bor mange dyr her.

Menneskelige inngrep i naturen er i dag kraftige og dekker vide områder

Vi fjerner skog i store områder, vi legger om elver og sjøer og vi bygger veier og byer. Søppel finnes i mengder etter menneskene, vi fyller opp omgivelsene våre med kjemikalier. Industrielt jordbruk er ikke bærekraftig, men ødeleggende på permanent basis. Vi fortsetter med store inngrep og tar ikke naturansvar. Oljeutvinning fra tjæresand og fracking er økende i omfang. Gruvedrift fra dagbrudd er økende. Vi fisker havene tomme. Ville dyr har stadig større problemer med å finne seg til rette. Framtida for den naturlige del av verden er slik sett ikke lys.

Svært mange av oss går aldri ut i naturlige områder lenger. Man går kanskje en tur i parken eller i en botanisk hage - for lengselen etter natur finnes fortsatt. Vi går også på tur i skog og mark, men oftest for å trimme kroppen som lider under kulturens påvirkning.

Det finnes en tro på at naturlige metoder er bra og gir en riktig utvikling

Men vi har i praksis gått bort fra naturens metoder. Vi kommer ikke lenger i kontakt med naturen, den er ikke lenger en viktig del av våre liv. Naturen er på vei ut. Tar vi med teknologiens fulle virkning på våre liv og verden, er fjerning av naturens økosystemer i full gang. Vi tror at vi ved bruk av intellektet vårt kan lage stadig bedre teknologi som kan skape verden i vårt bilde. Vi søker ikke å utnytte best mulig de systemer som naturen har, og se om det er nok.

Vi har aldri fullt ut forsøkt å spille på lag med naturen. Vi vet ikke hva menneskets mål på jorden er, vi lever i total forvirring og roter det til med våre tiltak. Vi aner at naturen er god og stor og nyttig, men systematisk samliv med naturen har vi aldri fått til. Vi arbeider ikke med det heller, for nå bruker vi all vår tid i en påtvungen jobbsituasjon som gir oss penger og tar alle våre krefter. Så dør vi og inngår i det store fysiske systemet som gjør oss til jord, til mold. Hva som skjer med vår ånd er det ingen som vet, og heller ingen som forsker på.

Avl av hjort og andre dyr under naturlige forhold - det er å spille på lag med naturen.

Menneskets intellekt er begrenset, la oss få hjelp av naturen

Hvorfor har naturen her vinter og sommer, andre deler på Jorda har bare svake sesongskifter. Er det en hvile, en regenerering, en nullstilling av syklusen som foregår. Alt skifter, alt er midlertidig, bare de store fjell og sjøer er der alltid. Vi vet egentlig ikke hva slags sted dette er, hvem vi er og hva vi gjør her. Vi vet at Jorda er flat, og det viser den enorme forstillelse menneskene har laget for seg selv. Med riktig forståelse av vår rolle kan ny kunnskap komme til oss, og vi kan forstå mer av systemet vi er en del av. Det finnes et uendelig antall organismer og skapninger her som alle spiller på lag, og systemet innebærer at noen må dø for at andre skal leve. Men alt er midlertidig, en prosess av sykluser, alle skapninger fødes, lever og dør.

Hva er det som driver oss? I naturen hører man hjemme, man skjønner at man har en rolle, er viktig og at med gale handlinger stresser man systemet og kan lage skader. Men i sin ytterste konsekvens er naturen sterk og vil om nødvendig leve videre uten mennesker. Her ligger utfordringen: Ved å finne og akseptere vår rolle i det store systemet kan vi bygge oppunder systemet og hjelpe oss selv samtidig.

Photo by Erik Mclean