Artikler > Natur

Moderne vitenskap er en religion basert på myter og fantasi

Av Einar Eldøy 24.7.2022

Vitenskapen er falsk og bryr seg ikke om sannheten

Det kom aldri noe utenfra, fra det tomme rommet, eller så kom alt utenfra. Sannheten kjenner vi bare en gang i framtida. Vi er bare på vei mot sannheten nå. Vår vitenskap er en delsannhet, ikke en fullstendig sannhet. Vitenskap er en prosess uten ende, mens ingeniøkunnskap er basert på de fakta vi kjenner nå, og ingeniører må derfor alltid bruke gode sikkerhetsmarginer. Når vi sammen forsker, deler, argumenterer og forsker igjen, vil vi komme stadig nærmere forklaringer. Vitenskap er gradvis tilnærming til saken, og saken kan endre seg underveis. Det tar ikke slutt.

Alt det vi skal finne ut er ikke kjent nå, det blir helt nytt, ingen har hørt om det og ingen kan noe om det: Det er mange oppdagelser foran oss, og alle må få lov å tenke, si og gjøre hva de vil for å komme videre. Det blir bråk av slikt, men det tåler vi jo.

De uenige, de usikre, de påståelige har en rolle i vitenskapen. De skal ikke skyves til side. Harde debatter, samtaler, påstander leder oss framover.

Dagens vitenskap får æren av å stå bak hele vår teknologiske utvikling. Vi blir fortalt at hvis det ikke var for vitenskapen ville hele samfunnet stoppet opp, og at alle store problemer bare kan løses av vitenskapens forskere. Det de ikke nevner er at alle de problemene vi har i dag også er forårsaket av denne samme vitenskapen. Det vi i dag kaller vitenskap er en falsk vitenskap, som ikke bryr seg om sannhet, men baserer seg på en tro som ligner mer og mer på en ren religion.

Det er umulig å fortelle noen som tror på vitenskapen at de tar feil

Selv om mange av teoriene vi får servert som sannhet er nettopp det, en teori, så nekter de å se på andre muligheter. Dette er en stor selvmotsigelse, da vi lærer siden vi er små at vitenskapen dreier seg om å finne sannheten på store spørsmål, og er helt objektiv. I virkeligheten er det ikke sånn det fungerer.

Vi må alltid jobbe videre. Når det vi observerer ikke stemmer med det vi tror må vi forkaste tidligere kunnskap og forske videre. Det vi finner ut overrasker ofte. Da må vi la oss overraske. Målet er å finne sannheten, komme nærmere.

Den vitenskapelige metode er ubrukelig

Den vitenskapelige metoden er teknikken vitenskapen støtter seg på når de setter opp eksperimenter for å finne ut om noe er sant eller ikke. Man former en hypotese som man så tester, for å enten konkludere eller forme nye hypoteser. Problemet her er åpenbart: Så lenge man kan formulere nye hypoteser for hvordan ting henger sammen, kan man aldri finne sannheten. Den vitenskapelige metode kan kun vise det som ikke er sant, man kan ikke bruke den til å konkludere.

Sannheten er at det vi kaller "vitenskapen" i dag ikke er det samme som ekte vitenskap. Det er ordspill. Det som kalles "vitenskapen" i dag er en falsk vitenskap som er ment å vise ting man allerede antar. Forskning settes ikke opp for å vise at Jorden er flat, eller at virus ikke fins, uavhengig av hva som er realitet. Det fins ingen objektiv skare av eksperter som forsker på det de vil.

Konsensus har ingenting med saken å gjøre

Om noen skulle finne ut noe som viser at alle andre tar feil, er det ingen måte å få det publisert, for dette fins det systemer for å stoppe. Med en gang man har oppnådd "konsensus", en rådende forklaring på et fenomen som er støttet av mange nok forskere, så er emnet låst, og det brukes heller tid på å diskreditere de som sier noe annet. Man får rett og slett ikke midler til forskning, eller resultater blir bare oversett, og når media ikke nevner det bare forsvinner det, uansett hvor viktig det er.

Det er eventyr og dikt at noe stort traff Jorda og drepte alle dinosaurene. Det kan vi ikke tro på. Det er rett og slett en ganske dum historie. Det er ingen som kan vite hva som skjedde for millioner av år siden.

Eksempler på kunnskapsbrist er sannheten om kreft, atmosfærisk energi eller at motorer kan kjøre på vegetabilsk olje. Energi- og medisinindustrien, som også har egne enorme forskningsavdelinger, er ikke interessert i løsninger som ikke kan patenteres. De har en plan om inntjening og kontroll.

Vitenskapen har aldri funnet ut noe som helst

Mesteparten av forskning blir ikke gjort av forskere med hvite frakker i laboratorier på universiteter rundt om i verden. Nesten all forskning blir drevet av private firmaer. Ny teknologi selges under merkenavnet til disse og det er firmaet som helhet som får æren. Det er faktisk personene bak som er ingeniører, teknikere, kjemikere og kreative tenkere som har gjort oppfinnelsene.

De har sjelden brukt den vitenskapelige metode for mesteparten av fremskritt er bare små forbedringer av en tidligere versjon der man forsøker å finne nye design der man kan slå sammen, gjøre mindre, billigere eller mer effektivt. Prøving og feiling med tilfeldige resultater har ført til mange viktige oppdagelser. Disse menneskene får sjelden navnet i avisa selv om det er de som gjør hele jobben.

Raketter skytes opp, men sendes rett ut i sjøen. Vi ser et iscenesatt skuespill, for det fins ingen bevis for at det går an å reise ut i verdensrommet.

Fri forskning er den eneste forskning

Forskning på universiteter er relativt ubrukelig og leder sjelden til noe annet enn en kuriositet. Faktiske ferdige produkter som kan tas i bruk kommer nesten aldri fra disse miljøene. Universiteter brukes mest som en rekrutteringskanal for talenter, men har også egen forskning. Mye av forskningen rundt f.eks. astronomi tilhører disse institusjonene. De fleste som kaller seg forskere har utdanning eller stillinger herfra, men det er en myte at disse menneskene er smartere enn andre eller kan noe man ikke kan lære seg selv.

Professorer på universitetene er der for å lure deg til å tro at du ikke kan noe, og få deg til å tro at det de sier er noe de faktisk vet. Det er vanskelig å skjønne hva de holder på med, men det er ikke fordi det er komplisert, det er fordi de jobber med problemer som ikke lar seg løse. De prøver som oftest å løse uviktige problemer basert på tidligere forskning som har feil konklusjon og så bare baller det på seg. Mørk materie, HIV-forskning, geologiske modeller av Jordas indre og forskning på hvorfor vi blir overvektige er eksempler på dette.

Teknologi er oftest rent håndverk basert på kunnskap

Teknologisk utvikling har ingenting med universitetene å gjøre, det er fullstendig separat, og sånn sett trenger vi dem ikke i det hele tatt. De vet egentlig nesten ingenting helt sikkert. Referanser til annen lignende forskning bare sementerer feilene, og etterhvert som tiden går bygges det opp en enorm database på artikler basert på en hypotese som egentlig var feil. Jo mer tid forskerne har investert på et tema, jo mindre ønsker de å innrømme at de tok feil.

Det finnes tusenvis av arter humle eller kanskje mye mer, for det vet ingen. I Norge er omtrent 30 humleslag sett. Igjen: Vi har bare overfladisk kunnskap om det som foregår rett foran oss. Slik er det på alle områder.

Den såkalte vitenskapen er årsaken til alle verdens problemer, ikke løsningen

Behovet for vitenskapelig utvikling kommer ofte fordi vitenskapen har ført til enorme ødeleggelser som de så må rette opp.

Vitenskapen med sin teknologi er ansvarlig for blant annet at:

  • Vestlig medisin dreper millioner av mennesker hvert år.
  • Regnskogen blir kappet ned med store maskiner.
  • Våpen, kjemikalier, næringsfattig mat, sprøytemidler og skader som følge av dette.
  • Stress, angst, depresjon, spredning av propaganda og sofasitting.
  • Spredning av usannheter og distraksjon gjennom elektroniske medier.
  • Skitten luft, vann og natur.

Vi kan ikke lage barn eller frø eller ....

Skaperverket inkluderer metoder for å bringe fram nytt liv hos mennesker, dyr og planter, og vi har ennå bare overfladisk kunnskap om det som foregår. Vi kan ikke selv produsere nytt liv fra grunnen for vi kan ikke noe om det.

Teknologien er ikke utelukkende negativt, vi har strøm, biler, veier og mye mer, men alt dette kommer til en pris. Jorden og de som bor her er de som får lide når teknologisk utvikling settes foran menneskelige behov. Vitenskapen tar nå på seg å rette opp noe av dette, men det ser foreløpig bare ut som tomt snakk, for det blir bare verre og verre. Når alle de naturlige systemene er ødelagt er vi helt avhengig av teknologi for å overleve, og det ser ut som om det er dit vi er på vei. Ødeleggelsene må stoppes før det blir for sent.

Vitenskapen er en religion

Mesteparten av det den falske vitenskapen holder på med i dag er bare teorier som aldri har blitt bevist. Vi har teorier om Big Bang, evolusjon, gravitasjon, dinosaurer, virus, sykdom, medisin, psykologi, statsvitenskap, kvantefysikk og mye mer. Det meste av dette blir presentert som endelig sannhet og lært bort i skolen uten å innrømme at de egentlig ikke vet. Vitenskapen dreier seg ikke om forskning, det er en filosofi om psyken, kroppen og naturen. De har laget et komplett verdensbilde med full skapelsesberetning basert på umulig fysikk og fantasi.

Moderne fysikk er kjørt i grøften med sine sorte begreper og sine varianter av gravitasjon som ingen har sett og ingen kan måle.

BigBang er et religiøst påfunn av en katolsk prest

I følge vitenskapen ble ingenting til noe som så ble til støv i en enorm eksplosjon der det samlet seg til større og større steiner som til slutt ble Jorden. Gravitasjonskraften er den magiske årsaken til at dette skal ha vært mulig. Jorden som var stein fikk plutselig RNA og DNA ut av ingenting som etter milliarder av år ble til oss mennesker via amøber, amfibier, dinosaurer og aper. Vi har altså utviklet oss helt uten grunn, uten at noen har gjort noe som helst, fra uintelligent støv til alt det vi ser i naturen i dag.

Tilfeldighetene for at dette skal skje er lik null. Det er kanskje det mest usannsynlige forslaget om vår dannelse som noensinne kunne vært tenkt ut, allikevel er det helt umulig å rokke ved denne ideen. De fleste som har gått i Norsk skole i dag tror på dette. Dommedag kommer når sola sluker oss, det er allerede spådd av vitenskapens profeter. Vår skjebne i et på en meningsløs planet i et uendelig verdensrom er forseglet.

Denne skapelsesberetningen bærer med seg konsekvenser. I et uendelig univers er det duket for andre planeter og liv. Ideen om aliens er umulig uten at det fins et verdensrom, og forskningsmiljøer antar i dag at det fins utenomjordisk liv. Flere tiår med propaganda om aliens i filmer og litteratur gjør at folk flest nå er åpen for ideen, til tross for at den er basert på ren fantasi.

I vårt samfunn er Gud borte, det er Djevelen som hersker

Det råder total forvirring, og det er det som er målet. Det er umulig å påstå at det ikke fins noen Gud fordi man ikke ser noe bevis, livet er selve beviset. Noe kan ikke komme fra ingenting, verden er designet.

Vi ser allerede parallellen til religion. Ingenting av dette er bevist, det er bare en tro. Det de forteller oss er usannsynlige teorier om skapelse og undergang. Den største konsekvensen er imidlertid drapet på Gud. De som promoterer ideen sier at ingen startet universet og ser på seg selv som ateister. Til tross for at vi lever, kan se, føle, tenke, bli født, dø, spise, formere oss, ha samtaler og nyte naturen er det fler og fler som ikke kan se noe bevis for at det fins en Gud.

Det utrolig elegante systemet med energi og stoffer som gjør oss levende blir direkte hånet og ledd av i dagens samfunn. Nye ideer om at det er vi som er Gud, hentet løst fra Hinduisme, er mikset med den pessimistiske tanken om at livet er alt som er. Verdens religioner er kanskje feil, men det er ingen tvil om at noen har designet oss, å si noe annet blir bare absurd. Det er stor intelligens og kreativitet bak alt vi opplever, og da er det selvfølgelig noen som har tenkt ut og laget det vi ser. Er vitenskapens ateisme så attraktiv fordi vi ikke tør å tenke på konsekvensene av at det fins en Gud?

Skremselspropaganda om alle ting er vårt daglige liv

Nå er det klimakontroll, så er det befolkningsøkning og en stram økonomi med falske idoler basert på selvdyrking som gjør at vi blir ekstremt egoistiske og tenker mest på oss selv. Ideen om at det ikke fins noen Gud er farlig for vi mister respekt for skaperverket, og går løs på det. Natur og luksus er snart antonymer for folk flest. Når vi tror at alt blir svart når vi dør, blir vi redd, og får ikke levd livet fullt ut. Hvorfor frykter vi det vi ikke vet? Vitenskapens ideer fyller oss med frykt, sorg og meningsløshet, uten å kunne bevise at det de sier stemmer.

Krystallkula er et symbol på noe man kan se inn i og få svar. Det er overtro, vitenskap skal ikke være overtro. Hvorfor er det så vanskelig å innrømme at man ikke vet?

En bedre metode for vitenskap

Siden den vitenskapelige metode ikke fungerer og har ledet oss inn på en mørk vei er det på tide å gjøre noe med det. Den nye vitenskapen må rette seg etter andre prinsipper der man ikke er redd for å gjøre feil, og der man innrømmer at man ikke vet. Den nye vitenskapelige metode skal være basert på prinsippet at enten så vet man eller så vet man ikke. Alt som regnes som bevist må minst være mulig å måle, observere, teste og gjenta slik at alle kan verifisere det man finner ut.

Ting som er hypotetiske teorier som ikke er bevist 100% skal holdes åpne, og man må oppfordre alle til å delta. En liten elite av statsautoriserte labrotter skal ikke fortelle oss hva som er sant, det skjønner vi selv. Forskning om vaksiner eller medisiner som er gjort av de samme selskapene som selger vaksiner er selvfølgelig ugyldig da det ikke kan være objektivt. Statistikk utført av staten om hvor fornøyd vi er kan vi ikke stole på. Ekte vitenskap skal være her for å hjelpe oss, ikke selge oss farlige produkter og ideer vi ikke trenger.

Du er i sentrum av universet

Tenk over det du blir fortalt og vær skeptisk. Hvor er bevisene for det vitenskapen forteller oss? En liste på Wikipedia er bare en liste, det er tekst på en dataskjerm. Et bilde er bare piksler. Alle kan skrive tekster og påstå hva som helst, det betyr ikke at det er sant. Bare fordi alle mener det er det ingen automatikk i at det er riktig. Uansett hvilken religion du tilhører, eller om du tror på vitenskapen, er det ikke riktig at du skal stille spørsmål til du er helt sikker på at du har fått svar? Tør du virkelig leve livet ditt basert på ting du bare har blitt fortalt?

Vi trenger ikke vitenskapen til noe som helst. Vitenskapen og teknologisk utvikling har veldig lite med hverandre å gjøre. Teknologisk utvikling kommer fra geniale mennesker som er kreative og som tenker selv, men er dessverre styrt av korporasjoner og institusjoner med egne mål. Det vi kjenner som vitenskap i dag er teorier uten bevis basert på fantasi og representerer ikke sannheten, de vet egentlig ingenting av det de sier er sant. Sett opp dine egne eksperiment og finn dine egne konklusjoner, du vet ikke hvis du ikke har sett det selv.

Verden er en gåte som bare du kan løse - framtida er full av oppdagelser. Det kommer til å gå bra til slutt. De som lever får se, og de vil vite mer enn oss.

Photo by Ann H