Artikler > Natur

Menneskets mål i livet er å se skaperen

Av Einar Eldøy 20.7.2023

Med læring av helhetlige psykofysiske ferdigheter utvikler vi våre potensielle evner

Utdannelse er for mange ekstremt smal, grunn og verbal, og for noen ekstremt praktisk. Det er bare få som utdannes i helhetens teori og praksis. Det må de gjøre selv. Det helhetlige består av både fysiske og åndelige kunnskaper.

Det er viktig å akseptere at alt styres av naturen, av altet, og naturen vil alltid vise oss nye ting når vi arbeider videre. Verden vil derfor alltid være ny for de som søker etter kunnskap.

Alle skapninger er del av en stor bevissthet

Samfunnet trenger ny utdannelse for mange der vi kombinerer aktivitet med refleksjon i psykofysiske fag. Da kan vi lære å forstå at i virkeligheten er hver enkelt av oss en liten del av en stor bevissthet. Denne bevisstheten ønsker vi som mennesker å ha som mål å finne. Da kan vi få fram kreftene i dypet av universet slik at de kan virke for oss. Da kan vi også gå videre og utvikle oss fra det barnlige og finne det voksne.

Vi skal utvikle våre potensielle evner finne ny menneskelig høyere tilstand

Den nye utdannelse som vi trenger skal kombinere de ytre evner med det indre i oss. Da kan vi bli de fysisk og åndelige vesener vi er skapt som. Samtidig oppnår vi å løfte oss over vår selvbeundring og vårt ønske om å bli en Gud, en som skaper verden i sitt bilde. Vi har en plass i helheten som vi skal finne, og vi skal vise helheten respekt.

Et slikt arbeid kan føre til et bedre liv for den enkelte og en bedre verden. En opphøyet tilstand som dette er den nye menneskelige tilstand.

Søke og følge skaperens intensjoner

Alle vet at vi forstyrres av ideer, innfall og inspirasjoner, ofte på løst grunnlag. Vi skal likevel søke intellektuell verdighet, åndelig innsyn og tilpasse oss uendeligheten som finnes. Det finnes en skaper som alltid krever respekt, og som vi skal samarbeide med om en opphøyet tilstand.

Det er aldri forsøkt å gi opplæring i de psykofysiske ferdigheter, øke oppfattelsen og utnytte de potensielle evnene våre. Det dreier seg om å nærme seg kosmisk bevissthet og forståelse av helheten, om menneskelige muligheter, og hvordan vi kommer i en posisjon der vi arbeider med de store forhold i universets psykofysikk. Målet er å se skaperen med samme øyne som skaperen ser oss.

Åndelige øvelser vil vise at det finnes en psykofysisk dobbel tilstand

Livet flyter i universet i store sammenhenger. Det skal finnes menneskelig lengsel etter å finne det guddommelige, opprinnelsen, hvor vi kommer fra, hvem har skapt oss, hvor skal vi.

Vi må skape en verdigere, bredere og rikere menneskelig tilværelse basert på sannhet, mer enn det vi ser i dag. I dag er vi som barn, og vi skal bli voksne.

Photo by Mehmet Turgut Kirkgoz