Artikler > Natur

Menneskenes rolle i naturen handler om samarbeid med naturen

Av Einar Eldøy 9.1.2023

Økocen ikke antropocen: Menneskene skal ikke omskape Jorda i sitt bilde

Å kalle en kommende epoke antropocen eller menneskeskapt er en dårlig ide. Et bedre ord er økocen eller naturlig naturbasert.

Vi vet ikke hvor lenge menneskeheten har vært her, men det er først nå vi mener å kunne ta fatt på å omskape Jorda. De siste to hundre år har noen mennesker gradvis kommet på at de kan prege Jorda i sitt bilde. Massive inngrep er veier, dammer, byer, gruver, fabrikker, industrilandbruk og mer. De mener nå at de kan påvirke Jordas prosesser enda mer og styre dem slik de vil, og at Jorda allerede er inne i denne prosessen. Det første som skal skje er å fjerne gasser fra lufta. Det er de selv som har laget dem, men det enkleste ville selvsagt være å slutte å lage gassene. Menneskelaget antropocen er ordet som brukes om Jorda slik den skal bli, menneskene skal nå forme Jorda i sitt bilde.

Dette må vi se nærmere på. Det er ikke en god ide.

For lenge siden fungerte samarbeidet menneske natur

Før menneskene ble mange var det ikke klimaproblemer og forurensning. Menneskene som levde her for tusenvis av år siden hadde et samarbeide med Jorda og planter og dyr som fantes der. De var ikke bare jegere, fiskere og samlere. De kjente sesongene, de dyrket jorda med dyp kunnskap, og var integrert med naturkreftene. De brant visne planter for å hjelpe jorda komme sterkt tilbake, pløyet for å hjelpe veksten, høstet, skar ned planter, busker, trær med svært gode metoder, de var kunnskapsrike og bevisste, høstet når det var best. De behandlet dyr bærekraftig og baretil nytte. De skaffet seg på denne måten alt de trengte til mat, bolig, klær, redskaper av mange slag. De greidde seg godt. Naturen var deres samarbeidspartner.

Det industrielle jordbruk har ødelagt alt. Det er en laget katastrofe. Vi må snarest slutte å tvinge jord og miljø med store maskiner og kjemikalier til å tyne fra seg planter som vi kan tjene penger på. Genetisk manipulering kombinert med enda mer kjemikalier gjør saken enda verre.

Naturforståelse kommer tilbake blant oss

Norge er det ideelle jordbruks land med store ubrukte landområder og en feilslått landbrukspolitikk som kan rettes. Selvforsyningen er redusert til et utillatelig nivå, og det har redusert lysten til å være bonde. Vi skal lære omigjen hvordan vi skal bruke naturen, vi skal ha et stedsbasert matnett som gir oss all mat vi trenger, vi skal bli bli deltakere i naturens prosesser og fornye og ta i bruk ødelagt og ubrukt land.

Slik skal det bli igjen, og intimitet med naturen er det viktige begrepet. Vi skal lære oss hvordan naturen virker og samarbeide med den igjen. Mikrobene i jorda venter på at menneskene skal ta fornuften fatt, så de kan vokse igjen og gjøre slik nytte de var tenkt til. Det skal vi ha stor nytte av. La oss sammen glede oss til en bedre framtid.

Photo by Taryn Elliott