Artikler > Natur

Menneskene skal ikke etterlate seg noe spor i naturen

Av Einar Eldøy 25.5.2023

Menneskelig aktivitet i naturen må være bevisst - i videste forstand: ikke etterlat deg spor

Det blir stadig flere merker etter mennesker når de har vært ute i naturen. Det er mye oppmerksomhet rettet mot store prosjekter og endringer vi gjør i naturen. Det er viktig, men kanskje vi skal begynne i det små nær oss selv. Vi går ikke varlig fram i naturen under vanlig ferdsel, og er ikke flinke til å ta hensyn til andre skapninger og andre mennesker når vi er der ute.

La oss alltid forstå og ta vare på naturen når vi er ute

Det finnes svære områder med vill natur, det er god plass til alle, men nå minker stadig avstanden mellom naturvandrerne av mange forskjellige grunner. Det er ennå god plass, men vi må ta inn over oss at vi kan skade omgivelsene dersom vi ikke er bevisste, tenker oss om og handler deretter. Øket bevissthet om hva vi gjør i naturen er stikkord. Det er mange der, menneskene ser vi, men alle de andre kan det hende vi ikke ser. Populære steder som alle vil besøke kan bli ødelagt.

Ikke etterlat deg spor: Faktorer å tenke på og utvikle videre for ferdsel i naturen

Det er mange interessenter og meninger om natur i det nære. Et sett anbefalinger er kommet fram for å ta hensyn til dette fenomenet: Ikke etterlat deg spor - engelsk "leave no trace". Denne har møtt kritikk for å være for snever, kommersiell, bare dreie seg om backpackere og mer. Den er ikke fullkommen, men kan være en start for oss alle, å tenke og handle bevisst.

Skal du ut i naturen kan du tenke på disse faktorene:

  • Lag en plan og forbered deg
  • Slå leir på plasser som tåler det
  • Ha søppeldisiplin
  • Ikke ta med deg noe fra de steder du besøker
  • Bruk lite ild
  • Respekter dyre- og plantelivet
  • Ta hensyn til andre som er på tur
  • Ikke overdriv publisering av hva du har vært med på

Vi skal alle kunne nyte naturen nå og i framtida

Alle vil gjerne nyte en utemmet og vill natur, men økende fortetting/urbanisering gjør at alle må tenke seg om. Planter og dyr må også få det slik de vil.

Naturen er sårbar, de dyr og planter som er der lever sine liv på sin måte uten menneskelig kontroll eller inngrep. Menneskene må i økende grad klargjøre hva de gjør og hvem de egentlig er i forhold til planter og alle slags dyr. Det handler om alles eksistensialisme.

Ikke etterlat deg noe i naturen

Dette prinsippet kan overføres til samfunnet generelt: hvor store inngrep skal vi tillate oss, hvor stor kontroll skal mennesket ha på Jorda. Tenk litt på det. Gå varlig i naturen. Det er mange andre her - dyr og planter også med egne behov.

Photo by Zetong Li