Artikler > Natur

Megatørke kan gi klimakriser uten økning av klimagasser

Av Einar Eldøy 25.6.2022

Naturlige variasjoner kan gi ekstreme effekter i været

Megatørke er perioder med langvarig ekstrem tørke. Akkurat nå er tørkene i California og deler av Afrika mye omtalt. En økning i klimagassene får skylden, men det er slett ikke sikkert det er slik det henger sammen.

Perioder med megatørke har tidligere ført til klimakriser og sosial kollaps. Dette skjedde mange ganger definitivt uten virkninger fra klimagasser. Det betyr at årsaken til de faktiske store klimaendringene vi har sett i tidligere tider skyldes annet enn variasjoner i atmosfærens klimagasser.

Finn alltid det faktiske grunnlaget for klimaendringer

Påstander i klimadebatten om ekstremvær knyttet til drivhusgasser er uten faktisk grunnlag. Perioder med både varme og kulde som gir tørke har forekommet helt uten påvirkning fra klimagasser. Da snakker vi om naturlige variasjoner som det finnes mange av i nyere historie.

Man kan ikke uten videre skylde på drivhusgasser som årsak til naturlige variasjoner i klima. Perioder med tørke har vi alltid hatt, mange ganger over lang tid med ekstreme følger.

Metoder finnes for å finne ut hva som skjer eller har skjedd

Såkalt paleoklimatologi kan brukes til å finne ut av klimaendringer i tidligere tider. Man kan analysere data fra sedimenter, pollen, iskjerner, årringer på trær, stalagmitter i dryppsteinhuler, uran/thorium isotop-analyser og mer. Ta med at termometeret først ble brukt av Galileo Galilei i 1592. Megatørke er historisk vel dokumentert for alle kontinenter.

Eksempler på ekstremvær tørke samfunnsendringer

  • Khmer imperiet i Kambodsja med hovedstaden Ankor med omtrent 175 000 innbyggere hadde rikt kulturliv og fantastiske tempelbygg. De fikk to alvorlige tørkeperioder, i 1345–65 og 1401–25. En storflom førte deretter til fullstendig kollaps og fraflytting.

  • Maya kulturen kollapset i perioden 800–1100 f.Kr. Sedimentkjerner fra Lake Chichancanaba og prøver fra stalagmitter i området ble analysert i perioden 1995-2012, og de viste at hypotesen om tørke ble verifisert.

  • Grønland hadde to større samfunn Vesterbygd og Austerbygd med opptil flere tusen innbyggere. Bosettingen ble borte på 1400-talet. Basert på sedimentdata fra sjøene i området er den sannsynlige årsak til fraflyttingen tørke i området.

  • I Midt-Vesten i USA var det i 1930 årene høye temperaturer og ekstrem tørke på prærien - The Dust Bowl. Det ble enorme skader i statene Colorado, Nebraska, Kansas, New Mexico, Texas og Oklahoma, og store mengder jord fra et 400.000 kvadratkilometer stort område blåste bort. Følgen ble en stor folkevandring av bønder vestover mot California.

Faktabasering er best

De største tørkene verden har sett har ingenting med klimagasser å gjøre. Det er alltid viktig å ta tak i den tørke som faktisk skjer, ha klare fakta, være klar over at slikt skjer, og så få i gang tiltak for å bedre situasjonen. Da unngår vi frykt og overilte handlinger.

LINKER

Klimarealistenes klimanytt om tørke

Bjørn Lomborg: Get the facts straight