Artikler > Natur

Livets Blomst - de store symboler i vår naturlige verden

Av Einar Eldøy 6.8.2023

Sammenhengen mellom alle ting - Livets Blomst og universets krefter

Livets Blomst er et geometrisk mønster som består av flere overlappende sirkler arrangert i en blomsterlignende form. Det sies å være et symbol på sammenhengen mellom alle ting og brukes ofte i åndelig og hellig geometri. Det har blitt funnet i ulike kulturer og religioner gjennom historien, inkludert gammel egyptisk og kristen kunst. Noen mennesker tror at Livets Blomst har mystisk og åndelig kraft, og den brukes ofte i meditasjon og healing.

De mystiske kreftene og hva er hensikten med blomsten

De eksakte mystiske kreftene som tilskrives Livets Blomst er man ikke universelt enige om, og kan variere avhengig av trossystemet eller åndelig praksis det gjelder. Noen mennesker tror at mønsteret inneholder en viss energi eller vibrasjon som kan brukes til healing og meditasjon, mens andre ser det som et symbol på sammenhengen mellom alle ting, eller som en representasjon av universets underliggende struktur.

Noen mennesker tror at ved å meditere på Livets Blomst, kan man få tilgang til høyere bevissthetstilstander, eller oppleve en dypere forståelse av sammenhengen mellom alle ting. Andre mener at mønsteret kan brukes til helbredelse, både på et fysisk og åndelig nivå.

Påminnelse om det vi er del av

Noen mennesker bruker symbolet for Livets Blomst i sitt daglige liv som en påminnelse om å leve i harmoni med naturen, å behandle alle levende vesener med vennlighet og å være bevisst på sammenhengen mellom alle ting.

Det skal bemerkes at påstandene om livets blomsts mystiske krefter ikke er vitenskapelig bevist, og det betraktes som en åndelig eller symbolsk representasjon snarere enn noe vitenskapelig konsept.

Livets blomst er et mønster som har blitt funnet i ulike kulturer og religioner gjennom historien.

Noen eksempler inkluderer:

  • I det gamle Egypt ble Livets Blomst funnet i Abydos-tempelet og ble antatt å være en representasjon av universets underliggende struktur.
  • I kristendommens hellige geometri antas Livets Blomst å være en representasjon av Skapelsen, og brukes som et hjelpemiddel i meditasjon og bønn.
  • I noen New Age og åndelige oppfatninger blir Livets Blomst sett på som et symbol på sammenhengen mellom alle ting, og brukes i meditasjon og helbredelsespraksis.
  • I noen østlige kulturer er mønsteret kjent som "Sri Yantra" og brukes som et åndelig symbol i hinduisme og buddhisme.

Varianter

Noen andre kulturer som kinesisk, japansk og indisk har også lignende symboler og mønstre som antas å ha åndelig betydning. Det er verdt å merke seg at symbolet for Livets Blomst ikke er begrenset til én kultur eller religion, og finnes i mange forskjellige kulturer og åndelige praksiser. Noen mennesker tror at symbolet er en universell representasjon av den underliggende strukturen til universet, som har blitt forstått av eldgamle kulturer over hele verden.

Geometrisk eller matematisk formel

Livets Blomst er et geometrisk mønster som lages ved å legge over flere sirkler. Den grunnleggende formelen for å lage mønsteret innebærer å tegne en serie sirkler med en fast radius, og deretter plassere midten av hver ny sirkel på omkretsen av den forrige. Dette skaper et mønster av overlappende sirkler som danner den grunnleggende formen til Livets Blomst.

Geometrien til Livets Blomst er basert på prinsippet om phi-forhold, også kjent som "det gylne snitt", som er et matematisk forhold som ofte finnes i natur og kunst. Mønsteret består av flere sirkler som alle tangerer hverandre og kan settes inn i hverandre, og danner en blomsterlignende form. Sentrum av hver sirkel er på omkretsen av seks omkringliggende sirkler med samme diameter.

Fraktaler Hellig geometri

Livets Blomst er også nært knyttet til konseptet "Fractals" og "Sacred Geometry" som er den grenen av matematikken som omhandler former og mønstre som gjentar seg i forskjellige skalaer. Livets blomst består av flere sirkler, som ligner på hverandre, men er forskjellige i størrelse. Dette skaper et fraktal-lignende mønster som kan observeres ved forskjellige forstørrelsesnivåer.

Det er også verdt å merke seg at mens mønsteret kan lages ved hjelp av enkle geometriske prinsipper og matematiske formler, kan de nøyaktige metodene og formlene variere avhengig av den spesifikke utformingen eller representasjonen av Livets Blomst.

Organisasjoner som promoterer blomsten

Det er flere organisasjoner og enkeltpersoner som fremmer bruk og studier av Livets Blomst på ulike måter. Her er noen eksempler:

  • The Flower of Life Research Center, som er dedikert til studier og promotering av Flower of Life og dens relaterte geometriske mønstre. De tilbyr workshops, retreater og andre arrangementer for å lære folk om symbolet og dets potensielle fordeler.
  • The International Society of the Flower of Life, som er en ideell organisasjon som har som mål å fremme studier og bruk av Flower of Life på ulike felt som vitenskap, kunst og utdanning.

Åndelig symbol

Noen åndelige eller new age-nettsteder og blogger som fremmer Livets Blomst som et åndelig symbol og bruker det i deres læresetninger, workshops og seminarer. Noen kunstnere og designere lager kunstverk, smykker og andre gjenstander med mønsteret Flower of Life, og fremmer bruken av det som et symbol på sammenheng og harmoni.

Det er verdt å merke seg at mens disse organisasjonene fremmer Livets Blomst og dets relaterte konsepter, bør det forstås at de mystiske eller åndelige påstandene om Livets Blomst ikke er vitenskapelig bevist.

Opprinnelsen til blomsten

Opprinnelsen til Livets Blomst-mønsteret er ikke godt dokumentert og er gjenstand for mye spekulasjoner. Symbolet har blitt funnet i ulike kulturer og sivilisasjoner gjennom historien, og det antas å være et eldgammelt symbol med en lang historie. Noen teorier antyder at mønsteret er et universelt symbol som har blitt forstått og brukt av eldgamle kulturer over hele verden, mens andre antyder at det oppsto i en bestemt kultur eller sivilisasjon.

  • En teori antyder at mønsteret har sin opprinnelse i det gamle Egypt og kan finnes i Abydos-tempelet, hvor det antas å ha blitt brukt i ritualer og seremonier. I følge denne teorien ble mønsteret ansett for å være en representasjon av universets underliggende struktur og ble brukt som et hjelpemiddel i meditasjon og bønn.

  • En annen teori antyder at mønsteret er et universelt symbol som har blitt forstått av eldgamle kulturer over hele verden, og at det kan finnes i ulike kulturer og religioner, inkludert kristendom, hinduisme og buddhisme.

  • Det antas også at livets blomst er en representasjon av universets struktur, som finnes i naturen og kan finnes i mange forskjellige kulturer og åndelige praksiser.

Det er verdt å merke seg at det ikke er nok vitenskapelige bevis eller historiske dokumenter for å bekrefte opprinnelsen til livets blomst. Den nøyaktige opprinnelsen til mønsteret er fortsatt usikre og gjenstand for pågående debatt og forskning.

Mønsterets form i varianter

Den grunnleggende formen til Livets Blomst er et mønster av overlappende sirkler som danner en blomsterlignende form. Imidlertid er det flere variasjoner og tolkninger av dette mønsteret som kan finnes i forskjellige kulturer og åndelige praksiser.

En variant er «Livets Frø», som er en serie sirkler arrangert i et spiralmønster. Den lages ved å tegne en serie sirkler med en fast radius og plassere midten av hver ny sirkel på omkretsen av den forrige. Livets frø antas å være grunnlaget for Livets Blomst og representerer begynnelsen på skapelsen.

En annen variant er «Livets Egg», som er skapt ved å tegne en serie med sammenlåsende sirkler som danner et tredimensjonalt mønster. Det antas å være en representasjon av universets struktur og byggesteinene til all materie.

"Livets frukt" er en annen variant og den er sammensatt av 13 sirkler, som er arrangert for å danne et stjernetetraeder, en tredimensjonal form. Det antas å inneholde alle fem platoniske faste stoffer, som er byggesteinene til all materie i universet.

I tillegg til disse variasjonene er det også forskjellige måter å tolke og bruke mønsteret på i ulike åndelige og hellige geometripraksiser. Noen tror at mønsteret kan brukes til meditasjon, healing og åndelig utvikling.

Det er verdt å merke seg at mens disse variasjonene betraktes som en del av livets blomst, deler de alle det samme grunnleggende geometriske prinsippet og kan sees på som forskjellige uttrykk for det samme konseptet.

Platoniske faste former - linker alt sammen

De platoniske faste formene er et sett med fem vanlige polyeder oppkalt etter den antikke greske filosofen Platon. De er tetraeder, heksaeder (kube), oktaeder, dodekaeder og icosahedron. Disse fem formene er de eneste som kan konstrueres ved å bruke den samme vanlige polygonen for hvert ansikt, og hvor alle toppunktene er like.

De platoniske faste formene har blitt studert og beundret for sin symmetri og skjønnhet, og har blitt brukt på forskjellige måter gjennom historien, inkludert i kunst og arkitektur. I tillegg har de blitt betraktet som hellige former og har blitt brukt i åndelig og religiøs praksis.

Photo by Suzy Hazelwood