Artikler > Natur

Klimakampen i USA sterkere mer penger Biden med framgang

Av Einar Eldøy 13.8.2022

Forsoning: Lovmakeren Manchin er på gli med penger til klimakampen i USA

USA er verdens neststørste økonomi, og slipper ut nesten like mye klimagass som Kina. Men USA truet med å melde seg ut av klimakampen, for politikerne ville ikke være med. Inflasjon og statsgjeld var viktigere.

Men så snudde de: Demokraten Manchin har gått med på et opplegg fra senatets flertallsleder Schumer for å senke energiprisene og helsekostnadene samtidig som det federale underskuddet skal reduseres. Det synes som om klimaplanene til Biden har fått nytt liv. Nå blir det kanskje verdens billigste grønne hydrogen H2 i USA, så følg med. Men det er allerede kommet fram at kullindustrien må ta reduksjoner, og det er ikke sikkert at det er mulig å få til.

Men jamen gikk det: USAs House of Representatives stemte fredag 12.8.2022 med 220 mot 207 stemmer å vedta den såkalte Inflation Reduction Act.

En historisk klimalov vedtatt i Senatet

USA har nå vedtatt den største amerikanske føderale klimabevilgningen noensinne. Den skal betales av skattebetalerne med nye skatter, og gi mer enn USD $370 milliarder dollar til klima og energitiltak. Målsettingen er å få drivhusgassene 40 prosent under 2005 nivåene innen 2030.

Det blir nå svære rabatter for amerikanere som går over til effektiv elektrisitetsbruk, med mye vindmøller, solceller og el-biler. Samtidig er det vedtatt store utbetalinger for å bekjempe inflasjon, øke amerikansk konkurransekraft og gi mer til de krigsskadde veteranene. Den nye loven heter The Inflation Reduction Act. Det politiske spillet er tydelig.

Det kommer nå omtrent USD 740 milliarder i en kompleks inntektspakke. Nær USD 370 skal brukes på klimatiltak. Vi får se hva det blir til i praksis, for her spilles et høyt politisk spill. Manchin har satt som betingelse for vedtaket at "våre rikelige fossile brensler skal ikke helt tilfeldig skrues av."

Men Biden får kritikk. Hans energi og klima forslag er ikke bærekraftige, og de er så aggressive og overoptimistiske at her kan det bli trøbbel. En mer praktisk tilnærming etterlyses.

Biden har det ikke lett med klimasaken

President Bidens plan om store tiltak med store penger er kommet nærmere, kanskje løsner det nå. Det blir kanskje litt penger til billigere medisiner på resept og statstilskudd på helsestell. Senator Manchin - en sterk mann - vil bare delvis være med på å bruke penger på å redusere utslippene av klimagass og å legge om amerikansk energipolitikk. Kongressen vil ikke vedta et komplett anti-karbon budsjett, og president Biden og USA er ennå ikke helt ute av klemma.

Det blir nå penger til klimatiltak, energiprogrammer, og øket skattlegging av bedrifter og rike amerikanere er et av midlene. Biden erklærer ikke en nødsituasjon "emergency" for å "tvinge" USA til å bevilge penger til klimakampen. Å erklære en ‘climate emergency’ betraktes av politiske motstandere som et alvorlig misbruk av presidentens makt.

Manchin konservativ Republikaner ledet partiet i harde forhandlinger

Mange klimatiltak kan nå komme. Fordi Demokratene leder senatet i en 50-50 situasjon, har republikaneren Manchin kunnet styre dette, og man har også strevet med å unngå filibuster taktikk. Manchin har hele tiden hatt som betingelse å få orden på den nasjonale gjelda som er enorm. Det blitt visst litt av det nå.

Det er valg midt i denne sesjonen, og Demokratene forbereder seg på tap. Vedtak av en energi- og klimapakke nå har derfor vært siste sjanse til å få til et stort budsjett for klima og energi. Slik det ser ut nå står de foran en hard kamp i den historiske utfordringen som klimakampen er.

Amerikansk historie med negativ tendens nå med nye muligheter

Amerikanske utslipp fortsetter nå, ingenting er konkret ennå, men et håp er tent. President Biden hadde som mål å halvere amerikanske utslipp dette ti-året. Klima-aktivister uttrykker nå lettelse over det som skjer.

Manchin har sluppet litt opp nå. Bidens planer om en stor federal investering for å stimulere økonomien og snu energipolitikken er kanskje mulig. Prisene steg med over 9 prosent i juni 2022, og det tyder på dårligere tider for alminnelige amerikanere med økte priser på mange forbruksvarer.

Den amerikanske nasjon jobber med å forstå dette. Vi andre må jo selvsagt undre oss på hva klimakampen egentlig er. Uten reduksjoner i USA blir det lite reduksjoner i utslippene i verden.

Photo by Polina Tankilevitch