Artikler > Natur

Klimagass siver alltid opp fra Jorda uavhengig av menneskene

Av Einar Eldøy 8.5.2024

Ukjente naturlige klimafaktorer finnes overalt - ingen har full oversikt over utslippene

Hydrosfæren som er alt flytende og fast vann på jordoverflaten inneholder nesten 50 ganger så mye CO2 som luften rundt oss. Mineralkilder i jordskorpen inneholder også mye CO2. Kalk er rik på CO2. I nærheten av vulkaner strømmer karbondioksid ut av sprekker i jorden.

COP27 møtet var i Egypt, så Montreal og nye møter kommer hele tiden. Det som foregår er uten realisme. Det er synd. Snakkingen bare fortsetter år etter år.

FNs gruppe IPCC sier at menneskeskapt klimagass utgjør en fare for livet på Jorda, og at produksjonen av klimagass må stoppes. De naturlige systemene klarer ikke å ta unna den menneskeskapte produksjonen av klimagass CO2. De har innført begrepet netto null som utslippsmål for 2050. Det er ikke teoretisk mulig engang.

Ingen har full oversikt over hele klimaproblemet og hvor det egentlig skal oppstå. Det finnes glemte klimagasser som vi ikke måler, eller ikke kan måle fordi avgassingen er spredd over store områder. FN har glemt de naturlige utslippene, og fokuserer bare på de menneskeskapte. Jordas naturlige systemer balanserer det hele, alt går fint her - eller?

De glemte naturlige klimagassene vi ikke har målt eller måler

De naturlige utslippene Jorda selv avgir naturlig er i stor grad til stede, men de er aldri blitt målt og fulgt opp, kanskje fordi det er vanskelig. Vi kan ikke gjøre noe med dem, de kommer bare hele tiden. Vi må leve med dem, men vi vet ikke hvor stor virkning de har - om noen i det hele tatt.

Her er en liten liste over naturlig avgassing fra Jorda

  • Jorda avgir gasser til atmosfæren gjennom vanndamp, enorme mengder
  • Klimagass går ut fra sprekker i jordoverflaten, havbunnen, varme kilder
  • Det er minst 1500 kratere på Jorda og flere millioner på havbunnen som alle slipper ut gass
  • Metan avgassing fra naturlig kompostering foregår over hele Jorda
  • Avgassing fra svovelbærende gasser
  • Avgassing fra nitrogen forbindelser
  • Naturlige branner i skog og mark

Klimagass sunn for mennesker og planter

Alle mennesker puster inn CO2 fra lufta, og omtrent 100 ganger så mye CO2 ut igjen. CO2 hjelper til med å få surstoffet inn i alle cellene i kroppen vår. Lufta inneholder omtrent 0,03 - 0,04% CO2. Det er utrolig lite.

Klimagassen kulldioksyd CO2 er ikke forurensing. Den er livets gass som er nødvendig for alle planter og dyr inklusive menneskene, og som vi alle trenger for å puste. Det skjer gjennom fotosyntesen som er med på å skape alle plantene på Jorda. Lufta vi puster inn inneholder CO2, og alle mennesker puster ut CO2, omtrent 100 ganger mer enn vi puster inn. Folk som slanker seg puster ut mest CO2. Denne CO2en kommer fra forbrenningsprosessene i kroppen når vi bruker energi, og når fettet i kroppen forsvinner.

Vi har et klimaproblem uten full beskrivelse

Produksjon av elektrisitet med kullkraftverk er den største klimafaktoren, og bruk av olje til transport og industriprosesser den nest største. Uten tiltak vil gjennomsnittstemperaturen på Jorda stige, i følge IPCC muligens med 1.5 grader C om 10 år eller kanskje det blir om hundre år. Omfanget av de naturlige utslippene kjenner vi fremdeles ikke, og de er ikke nevnt noen steder.

Krav om endringer uten kunnskap om viktige reelle faktorer er farlig politikk. Dette kan ende med opptøyer, økonomisk og politisk kaos. Eller det hele kan stille og rolig forsvinne fra vår bevissthet. Det har skjedd før.

Photo by Matt Hardy