Artikler > Natur

Kina bygger verdens største vindmøllepark ved Taiwan

Av Einar Eldøy 28.3.2023

43 GW - vindparken er stor nok til å dekke hele Norges strømbehov eller 13 millioner husholdninger

Omtrent 100.000 vindturbiner er bygget i Kina med kapasitet rundt 145 GW elektrisitet.

Den nye vindparken de nå skal bygge skal ligge 75 til 185 kilometer fra land. Det er byen Chaozu i Guangdong provinsen som melder dette, og kapasiteten vil være over 40 GW. Antallet turbiner vil bli flere tusen, og arbeidet vil starte før 2025.

Lokasjonen de har valgt er spesielt vindfull, og de regner med å kunne kjøre turbinene mellom 43-49 prosent av tiden.

Kjempesvære vindparker bygges

Verdens største vindfarm i dag er den massive Jiuquan vindparken i Kina. Den har en kapasitet på 20 GW og har 7000 vindmøller. Den har i lange perioder vært ubrukt fordi det har vært vanskeligheter med å få solgt strømmen.

Den nye vindfarmen i Chaozu vil kunne produsere 43.3 GW. Det trengs rundt 3 million solpaneler for å generere 1 GW elektrisitet. Den nye vindparken kan i teorien gi nok strøm til rundt 300.000 hjem eller 4.3 milliarder LED-lys.

Norge får over 90 % av sin elektrisitet fra vannkraft med en kapasitet rundt 30 GW som er mindre enn den nye kinesiske vindparken. I 2021 utgjorde norsk vindkraft rundt 7.5% av total kraftproduksjon.

Verdens kapasitet innen vindkraft går fort framover

Ved utgangen av 2021 hadde verden en installert effekt på vindkraft, landbasert og offshore, som var mer enn 830 GW. Kina har mer enn halvparten av dette. Kina installerer mye ny vindkraft nå, og håper å kunne nå et mål på en tredjedel fornybar kraft i 2025. De har som mål å nå netto null i år 2060. Norge har et netto null mål på år 2050.

Det faktum at vindkraft er intermitterende, at oppnådd effekt er sterkt avhengig av vindforhold og vanskelig å fase inn og ut i et kraftnett er ikke løst i Kina heller. Kineserne sier ikke noe om sin backup kapasitet for vindanlegg eller hvilke kjøremønstre de tar sikte på. Myndigheter i mange land ser bort fra termodynamisk kvalitet i enrgiforsyningene. Vindmøller er fundamentalt uøkonomiske på grunn av sine dårlige fysiske egenskaper.

Kineserne har en plan de følger

"Vi vil arbeide aktivt og klokt fram mot våre mål innen klimautslipp og karbon nøytralitet. Vi vil arbeide i faser ut fra prinsippet å få på plass det nye før vi tar bort det gamle", sa president Xi Jinping under partikongressen i oktober i år. Kina ser faktisk ut som det eneste land som har en tilnærmet gjennomarbeidet plan for energiovergangen.

Photo by Narcisa Aciko