Artikler > Natur

Jordas undergang kommer ikke i år heller

Av Einar Eldøy 22.4.2023

Jorda blir ikke ubeboelig i år - ingen av dommedags forutsigelsene har slått til

Nå er det vår, snart er det sommer, og temperaturen vil stige. Årene går og verden består. Det er vår, og jeg spår at verden vil vare ut dette året også. Jeg tør si det: Jorda gikk ikke under i år heller. Det er ingen grunn til å føle klima-angst eller klimasorg eller klimasinne. Vi vet heller ikke om vi er kommet nærmere undergangen. Nå er det vår og det blir snart varmt og temperaturen stiger helt sikkert. Lagre resten av veden , og sett av penger til å betale strømmen.

Det er mange som langt tilbake har spådd at Jorda går under snart

Det er fordi vi ødelegger naturen, slipper ut gasser, forurenser, bruker opp ressurser, bygger svære byer. Den første Jordas Dag i 1970 ble presentert som en begravelse - trist, for den gang sa de at det snart var over. Men verden går rett og slett ikke under. 22. april 2022 var det Jordas dag igjen, nummer 72 i rekken. Ingen av spådommene underveis har slått til.

Den gjeldende spådommen nå er at Jorda skal begynne å gløde på grunn av menneskeskapte utslipp av klimagasser som vil føre til at snitt-temperaturen vil øke med 1.5 eller 2.7 grader. Vinteren gjør at det blir minst et halvt år til Jorda begynner å gløde.

Det har haglet med skarpe varsler i over 70 år

Det har gått fra økologisk sammenbrudd til advarsler om at vi slipper opp for olje og slutten på vår sivilisasjon samt ny istid. Alle spådommene har vært fullstendig feilaktige. Greta Thunberg var ikke født da de første spådommene ble lansert. Hun er ennå ung - heller ikke hun vil få rett. Eller?

En spådom fra Jordas Dag for 50 år siden var at Jorda vil gå inn i en ny istid. Årsaken var at Jorda var blitt stadig kaldere siden 1950. Hvis det skulle fortsette vil temperaturen på Jorda være sunket med 11 grader i år 2000. Når er det 53 år som er i ferd med å gå se link under.

La oss se på det som ble varslet i 1970 og årene som fulgte

 1. Sivilisasjonen vår vil ende innen 15 - 30 år hvis ikke øyeblikkelige tiltak blir satt inn for å løse menneskehetens problemer.

 2. Vi har en miljøkrise som truer vår overlevelse som nasjon, og verden som et mulig sted å bo.

 3. Mennesket må stoppe forurensing og bevare ressursene, ikke bare for å forbedre sine levevilkår, men redde menneskene fra utålelig ødeleggelse og mulig utryddelse.

 4. Befolkningen vil helt uungåelig og fullstendig vokse forbi de små økningene vi klarer å få til i produksjon av mat. Dødsraten vil øke, så 100 - 200 millioner mennesker per år vil dø av sult de neste ti år.

 5. De fleste menneskene som kommer til å dø i den største katastrofe verden har sett er allerede født. Eksperter sier at mangel på mat vil eskalere og bli til en sultkatastrofe av utrolige proporsjoner. De mer optimistiske ekspertene tror at katastrofen ikke kommer før i 1980-åremne.

 6. Det er allerede for sent å unngå massesult.

 7. Demografer er nesten enstemmig enige om en stygg tidstabell: I 1975 vil det komme vidspredt sult i India, og det vil etterhvert inkludere Pakistan, Kina og den nære Østen, Afrika. I år 2000 senest, 30 år fra nå, vil Sentral Amerika og Sør Amerika være i en sultsituasjon. I år 2000 vil hele verden, med unntak av Vest Europa, Nord Amerika, og Australia, være i en sultsituasjon.

 8. Om 10 år vil bybeboere måtte bære gassmasker for å overleve luft forurensing. I 1985 vil forurensing ha redusert sollyset som når Jorda med 50%.

 9. Med det tempoet nitrogen i atmosfæren bygger seg opp er det bare et tidsspørsmål før alt lys vil være filtrert bort fra atmosfæren og ikke noe land vil kunne brukes.

 10. Luft forurensing kommer alene til å ta hundretusener liv de neste få årene

 11. Innen år 2000 bruker vi så mye olje at det ikke vil finnes mer råolje. Når du kjører inn på besnsinstasjonen og sier full tank, takk, sier han sorry, vi har ikke noe.

 12. En teori er at Jordas skydekke vil bli tjukkere og tjukkere etter som mer støv, røk, damp og vanndamp spys ut i atmosfæren av fabrikker og jetfly. Jorda vil da skjermes fra solas varme, planeten vil bli kald, vanndampen vil falle ned og fryse, og vi har begynnelsen på en ny istid.

 13. Verden er kjølt kraftig ned de siste 20 årene. Fortsetter det slik vil vi ha 4 grader lavere gjennomsnittlig temperatur på Jorda i 1990 og 11 grader lavere i år 2000. Dette er dobbelt så mye som skal til for å få en ny istid.

Historien gjentar seg selv

La oss se hva som har skjedd om noen år. En klimaperiode er 30 år. Historien forteller oss at det er dommedagsprofetene som har størst innflytelse i mediene. Dårlige nyheter og mulige katastrofer selger best.

22 april 2023 er det ny Jordas Dag. Jorda vil være her da - helt sikkert. Det er ingen grunn til klimafrykt ennå. La oss bruke våre praktiske evner til å løse saken.

Link

Earth Day At 52: None of the eco-doomsday predictions have come true

Først publisert CFACT.org. Hentet fra netzerowatch.com Se flere detaljer i vedlegget.

Photo by Pixabay