Artikler > Natur

Isbjørnen trives godt i Arktis ingen klimaproblemer

Av Einar Eldøy 24.9.2022

32 000 isbjørner i nordområdene - noe er feil

Det finnes ikke rapporter noe sted om at isbjørnen lider fordi isen smelter i polområdene. Det er ingen sultende isbjørner, ingen druknede isbjørner, ingen kannibalisme blant isbjørner, ingen økning i konflikter med mennesker.

I mot alles forventninger har isbjørner i flere områder hatt det bedre med mindre sommeris, mer åpent vann. Produksjonen i sjøen har økt, isbjørnen har lettere funnet mer mat og forholdene har totalt sett vært bedre for isbjørner. Vi kan si at isbjørnen ikke har klimaproblemer fordi den lettere finner mat som sel og fisk.

Forskeren Susan Crockford sier at hennes forskning viser at isbjørner i Arktis har det bra, og at den store sammenhengen mellom potensiell temperaturstigning og CO2 innhold i atmosfæren ikke er bevist når det gjelder isbjørner. Isbjørnene har det bedre enn noensinne. Dette er jo slett ikke noen katastrofe - tvert i mot.

Katastrofen som aldri kom

En organisasjon som kaller seg "The Polar Bear Specialist Group (PBSG)" fra en gruppe kalt "The International Union for Conservation of Nature (IUCN)" overvåker isbjørnens antall og levekår. I mange å har Susan Crockford fra Kanada deltatt i arbeidet og gjort undersøkelser og opptellinger av isbjørn i nord-områdene, nå sist i 2021. Hun er isbjørnspesialist, har jobbet som professor ved flere universiteter i Kanada, og er nå konsulent i sitt eget firma Pacific Identifications Inc. Hun har skrevet mange bøker om isbjørn og tilhørende emner. Hun sier at via opptellinger nå kan man anta at det finnes 32.000 isbjørner, men at feilmarginen begge veier kan være stor. Bjørnene er også feitere enn tidligere, og ungene overlever godt.

  • Det er gjort opptellinger fra lufta

  • Flere steder er det flere bjørner enn ved tidligere tellinger, antagelig fordi levevilkårene er svært gode. Dette gjelde tellinger både i Kanada, Russland og Svalbard.

  • Det er meldinger om at store antall isbjørner - en massevandring - drar fra Alaska til Russland fordi levebetingelsene der er best.

  • Undersøkelser på Svalbard viste at hanbjørnene der er i god stand slik som tidligere, og at antallet unger i kullene er som før.

  • En ny rapport fra Svalbard viste at isbjørnen dreper og eter flere rein enn på 1970-tallet, men man har ikke funnet noen klar årsak til dette.

  • Det har vært tre person-angrep fra isbjørn i nordområdene, ett i hver av Kanada, Grønland og Svalbard. Ingen mennesker ble drept.

Isbjørnene har det bare bra i klimaet på Jorda. Ingen is om sommeren og lite is om vinteren gjør det lett for dem å få tak i mat. Uten is i det hele tatt blir det kanskje enda lettere og enda flere isbjørner? Kan det bli dobbelt så mange - kanskje over 50.000 om et par år? Kan det bli for mange isbjørner på Jorda?

Ta med at det ikke finnes isbjørner i Antarktis i det hele tatt uten at noen kan si hvorfor - kanskje det er for kaldt der ennå.

Link

Susan Crockford: Vitenskap om isbjørner

Photo by Jeffrey Czum