Artikler > Natur

IPCC rapport 21.2.2022: Klimakampen kan gi voldelige konflikter

Av Einar Eldøy 20.7.2022

Klimapanelet laget grøt av klimatiltakene - de sa det selv

FNs Klimapanelet IPCC har publisert en rapport som er hysterisk, vitenskapelig uforståelig og går i surr i viktige begreper. Det er en massiv fiasko, og en klar melding om at klimapanelet synes klimaarbeidet går dårlig. De må derfor ta i litt ekstra - rope høyt og skremme menneskeheten. Dessverre går de for langt. Klimapanelet skal styre klimasaken, men de har nå skapt uro om hva som skal skje.

Klimapanelet Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) skal gi vitenskapelige råd til verdens beslutningstakere, regelmessige vitenskapelige vurderinger av klimaendringer, sammenhenger og mulige fremtidige risikoer, samt foreslå tiltak. Men FNs generalsekretær Antonio Guterres er nå hysterisk, og overdriver voldsomt. Han sier at forsinkelser i klimakampen betyr død, at det er for sent å gjøre noe.

Tidligere (2020) har IPCC sagt at klimaproblemene - konkretisert ved temperaturstigning på 1.5 - 2.7 grader kan vise seg om 10 år, eller 100 år eller kanskje aldri. De må følge med på hva de selv sier.

Den nye klimarapporten er dårlig

Klimarapporten av 21.2.2022 har tittel "Climate Change 2022", med undertittelen "Virkninger, tilpasning og sårbarhet". Dette er en svær 3675-siders rapport fullpakket med uforståelig vitenskap og geopolitiske utsagn uten mening. Rapporten skisserer i virkeligheten hvordan den globale fikseringen på klimapolitikk og målet om netto null karbon har skapt helt nye geopolitiske forutsetninger. Russland er spesiell ved at de har bygget ut atomkraft til eget bruk, og solgt mengder med olje, kull og naturgass til andre land. Derved har de skapt en helt spesiell situasjon med avhengighet av Russland. De nye forutsetningene kan ha lagt grunnlaget for Putins invasjon i Ukraina. Tyskland og andre land har gjort seg avhengig av Russland, og må nå kanskje ta i bruk kull igjen.

Klimapanelet forstår ikke begrepet risiko

Klimapanelet IPCC, sammen med politiske ledere og aktivister overalt, fremstilte det 21. århundres krig mot karbon for å være et korstog som tar sikte på å unngå det de omtaler som "risikoer" forbundet med klimaendringer. Emnet risiko er sentralt. De bruker begrepet risiko feil, og bare lister opp alt mulig som kan skje i verden og kaller det risiko. Risiko er en tenkt hendelse, den skjer sjelden eller aldri fullt ut. Den må behandles ut fra den virkelighet vi muligens kan få, ikke som en faktisk hendelse.

FNs klimakrigere har imidlertid ikke vurdert risiko som følge av de tilsynelatende uskyldige energitiltak som er satt i verk for å komme til netto null innen 2050. Disse tiltakene er jo slett ikke uskyldige, for de griper tungt inn i mange samfunn og skaper helt nye situasjoner.

Klimapanelet sier det blir slagsmål i gatene om klimaet

Den nye rapporten starter med en omtale av risiko, samt advarsel om "voldelig konflikt". Dette begrepet er brukt mer enn 50 ganger som en mulighet i klimaspørsmål. Klimapanelet må ta den fulle skyld hvis dette skjer. De pøser nå på med påstander uten vitenskap eller logikk. De blander inn mange ikke-klimatiske forhold på tvers av klima, økosystemer og biologisk mangfold, og går på tvers av naturvitenskap, økologiske, sosiale og økonomiske vitenskaper. Det hele blir en uforståelig dystopi, et skrekkbilde. Sosiale ulikheter og pandemier trekkes også inn, samt krangel og direkte kamp om løsninger.

Nasjoner over hele verden er under økonomisk og strategisk press for å iverksette IPCCs klimakorstog mot netto null (NetZero) 2050. Det har nå oppstått alvorlig geopolitisk og militær risiko. Dette er ingen enkel omlegging. Fossil kraft kan nå gjøre et comeback som en relativt rimelig og lett tilgjengelig sikker kraftikilde. Er det et tegn på at verden har mislykkes i klimakampen?

Den grønne tilbakestillingen (resett) og den store marsjen til netto null (NetZero) 2050 er nå i uorden, ødelagt av geopolitiske konsekvenser, manglende handlingsplaner, hysteriske uttalelser og urealistisk politikk.

Link

FNs klimapanel: Climate Change 2022