Artikler > Natur

ISW "Institute for the Study of War"(8) fremmer USAs militære side

Av Einar Eldøy 1.7.2024

Tenketank ISW: Krig og konflikter grunnlag for USAs globale eksistens

Institute for the Study of War (ISW) er en uavhengig tenketank som fokuserer på å utforske militære konflikter, strategier og geopolitiske forhold. Det ble grunnlagt i 2007 av Kimberly Kagan, en historiker og militæranalytiker, og har siden den gang etablert seg som en betydelig aktør innenfor forskning på krig og konflikter. Hun har en klar interesse for utvikling av verdens imperier.

ISW analyserer både pågående og potensielle konflikter over hele verden, med spesiell vekt på Midtøsten, Asia og andre regioner der geopolitiske spenninger er høye. De produserer regelmessig rapporter, analyser og policy-anbefalinger som blir brukt av beslutningstakere, akademikere og medier for å forstå kompleksiteten i moderne krigføring og internasjonale forhold.

Akademisk skinn og militær praktisk bakgrunn

En av de fremtredende egenskapene til ISW er deres evne til å kombinere akademisk ekspertise med praktisk erfaring fra tidligere militært personell og diplomater. Dette gjør at deres analyser ofte er godt informerte og nyanserte, og deres anbefalinger kan være svært innflytelsesrike.

ISW har også vært involvert i opplæring og rådgivning av både militære og sivile aktører, og de har et bredt nettverk av samarbeidspartnere og kontakter over hele verden.

Det er verdt å merke seg at som med enhver tenketank, kan det være variasjon i perspektiver og analytiske tilnærminger innenfor ISW, og deres synspunkter blir ofte diskutert og debattert av andre eksperter og interessenter innenfor feltet.

Bindinger til våpenindustrien?

Det har vært noen kontroverser og bekymringer knyttet til mulige bindinger mellom Institute for the Study of War (ISW) og våpenindustrien. Mens ISW selv hevder å være en uavhengig tenketank som ikke er direkte tilknyttet noen spesifikke industrielle interesser, har noen kritikere pekt på at flere av deres styremedlemmer og rådgivere har hatt tilknytninger til forsvars- og sikkerhetssektoren.

For eksempel har noen av ISW's rådgivere tidligere hatt stillinger i forsvarsdepartementet eller i private selskaper som har forretningsinteresser knyttet til forsvarsindustrien. Dette har ført til bekymringer om potensiell interessekonflikt og påvirkning fra industrielle aktører på ISW's forskning og politiske anbefalinger.

Det er ikke så lett å skille det ene fra det andre

Det er imidlertid viktig å påpeke at selv om noen individer knyttet til ISW kan ha bakgrunn fra forsvars- og sikkerhetssektoren, betyr ikke det nødvendigvis at ISW som helhet opererer som en forlengelse av våpenindustrien. ISW har publisert rapporter og analyser som ikke nødvendigvis støtter alle interessene til forsvarsindustrien, og de har også fremmet politiske anbefalinger som noen ganger kan være i strid med industrien sine interesser.

Samlet sett er spørsmålet om ISW's bindinger til våpenindustrien gjenstand for debatt og diskusjon, og det er viktig å vurdere deres analyser og anbefalinger med en forståelse av deres potensielle bakgrunn og eventuelle mulige interessekonflikter.

Det er stor aktivitet i USA for å understreke viktigheten av deres kriger. USAs kriger i utlandet er samfunnsbærende for hjemlandet.

LINKER:

ISW - The Institute for the Study of War

WIKIPEDIA - Dr. Kimberly Kagan, grunnlegger og president, Institute for the Study of War

Bilde Pexels Pixabay