Artikler > Natur

IKKE BRA: USA styrer Norges mineralhenting på havbunnen

Av Einar Eldøy 20.5.2024

USA STYRER SAKEN: Miljøskandalen på havbunnen ruller videre

USA har lansert Minerals Security Partnership (MSP) med Norge som deltaker. Kinesisk dominans over globale kritiske mineralforsyningskjeder utgjør en av de største strategiske sårbarhetene for USA. Norges ja til gruvedrift på havbunnen er en hjelpende hånd til USA innen sjeldne jordmetaller og mineraler.

NORGE UT AV HAVPANELETS LEDELSE

Verdensledere i 18 land jobber sammen for å katalysere og implementere havløsninger rundt om i verden.. Norge svikter som miljønasjon, og Norges avtale med USA blir dårlig mottatt i verden. Norge ønskes nå ut av ledelsen av organisasjonen "High Level Panel for a Sustainable Ocean Economy". Se link under.

Sitat fra avtale mellom Norge og USA:

"USA og Norge møttes 30. oktober 2023 i "Høyt nivå U.S.-Norge energi- og klimaforum" for å fremme viktige bilaterale prioriteringer og felles interesser, inkludert energihjelp til Ukraina, europeisk energisikkerhet, overgangen til ren energi og kommersielt samarbeid, inkludert kritiske mineraler og diversifisering av forsyningskjeder.

USA og Norge produserer og behandler kritiske mineraler og er medlemmer av det USA-lanserte Minerals Security Partnership (MSP), som katalyserer offentlige og private investeringer i ansvarlige forsyningskjeder for kritiske mineraler globalt. Norge har en ambisjon om å være verdensledende på lønnsom, forsvarlig og bærekraftig utnyttelse av sine mineralressurser på havbunnen. Norge er nummer én eksportør av kobolt til USA og er en integrert del av den europeiske leverandørkjeden. USA og Norge har som mål å diversifisere og samarbeide om å bygge sikre og robuste forsyningskjeder for den grønne energiomstillingen.

USA og Norge fortsetter å styrke sitt sterke bilaterale energiforhold ved å øke informasjonsdelingen og fremskynde felles mål.

Norge var representert ved delegasjonssjef Olje- og energiminister Terje Aasland, samt representanter fra Olje- og energidepartementet, Utenriksdepartementet og fra den norske ambassaden i Washington."

Link til hele referatet fra møtet ved U.S. EMBASSY IN NORWAY JOINT STATEMENT FROM THE UNITED STATES AND NORWAY ON THE HIGH-LEVEL ENERGY AND CLIMATE FORUM

Oversatt med Google Translate, avtaleteksten finnes ikke på norsk.

High Level Panel for a Sustainable Ocean Economy

Photo by Element5 Digital: