Artikler > Natur

Gjør klimakampen personlig: reduser klimagassene alt du kan

Av Einar Eldøy 26.11.2023

Bli klimastjerne: Få en personlig seier i klimakampen: Flytt dit klimagass kravene er strengest - og hjelp til mest av alle

Eliten oppmuntrer deg til å bli en klimastjerne. World Economic Forum vil ha større personlig engasjement i klimakampen. Alle skal ha appen deres og logge alt de gjør så klimakampen blir en personlig kamp, en kamp der alle bidrar. De vil også ha et system med sosial kreditt for de gode klima forkjemperne. Et EU-direktiv forbereder et sosialt kredittsystem med billige lån for de bærekraftige og energieffektive.

Snart er det slutt på bensinstasjoner - de forsvinner når klimakampen er vunnet. Det er mange viktige ord i klimavitenskapen. Karbonflytting og karbonskifte, karbonlekkasje og grønnvasking er noen av dem. Skal du snakke fornuftig om klima må du ha peiling på hva disse er.

Viktige begreper som må læres

La oss se på karbonflytting eller karbonskifte. Når et menneske legger om vanene sine eller flytter seg til et nytt sted blir utslippet av klimagasser forandret. Karbonet blir flyttet. Flytter du fra landet og inn til en by blir vanene dine endret, og utslippet ditt også. Kanskje du da reiser kollektivt med biodieselbuss, bruker mer eller mindre energi til oppvarming, kanskje med en peis, og gassen du slipper ut endres. Men når veden brenner går karbonet tilbake dit det kom fra, fra lufta. Det regnes ikke som utslipp av klimagass.

All aktivitet øker utslippene - gjør du mye slipper du ut mye klimagass

Når en person begynner å trene eller bare mosjonere øker den personen sitt utslipp av klimagass. Hun bidrar til å øke den globale oppvarmingen. Men hvis hun kjøper grønnkraft fra e-verket blir utslippene redusert. Hun slipper ut mindre klimagass fordi hun bruker grønn kraft, og hvor mye mindre avhenger av hvor mye energi hun bruker til det hun gjør. Hvis hun er storforbruker av grønnkraft blir innsparingen stor. Jo mer grønn energi hun bruker, jo bedre er det for miljøet. Utslippet for en europeer som reiser til Afrika er mye mindre enn i Europa - og omvendt for en afrikaner som kommer til Europa.

Mange muligheter for reduksjon av klimagasser

Fly slipper jo ut klimagasser, og hvor mange som reiser med fly har betydning for størrelsen på utslippet. Ser vi på personene ombord har det betydning hvor mye hver passasjer har betalt for billetten. De som har betalt mest slipper indirekte ut minst klimagass, fordi flyselskapet da får bedre råd. Da kan de kjøpe klimakvoter, eller til og med kjøpe økobrenstoff med mindre utslipp. Flyselskaper med lave priser er klimaskumlinger, sjekk ut hva de holder på med: Hvor gamle er flyene, hva slags brennstoff bruker de?

Finn steder med strenge klimaregler

Det kan også være bra å flytte til et annet land der de har strengere klimaregler enn der man kommer fra. Da blir man tvunget til å følge de strenge reglene, og utslippene i verden blir mindre. Derfor burde alle flytte til de land som har de strengeste reglene. Da ville vi få en betydelig reduksjon av klimagasser i hele verden.

Kanskje kan du kjøpe elbil og redusere utslippene enda mer. Men husk at elbiler er tunge på grunn av det store batteriet og lager mye partikkelstøv på veiene. Det er ikke bra for miljøet.

Folk må oppmuntres til å flytte, endre livsstil

Hvis du går til arbeidsplassen din må du passe nøye på hva som skjer. Hvis du blir andpusten og svett begynner en slankeprosess i kroppen din og du pøser ut klimagass gjennom munnen, mer enn 100 ganger så mye som det du puster inn. Det kan også hende at du får bedre råd når du går. Da kan du reise på cruise med en båt som spyr klimagasser, og det ikke bra. Pass deg for det.

Det er mye å passe på for å få et godt klima

Uansett hva du gjør og hvor du er kan du risikere å øke utslippene. Tenk om det er du som får skylden for at Jorda brenner opp: Han reiste så mye, det måtte jo gå galt.

Har du mye penger kan du kjøpe klimakvoter og leve som før. Det er det enkleste. Pengene man betaler for klimakvoter brukes til å redusere utslippene andre steder i verden. Du betaler, andre folk får mindre utslipp. Slik er global solidaritet.

Det kan hende vi får ny klimaskatt kalt "Personlig tilpasset miljøskatt"

Da samler de data om deg og beregner hva du fortjener å betale i miljøskatt. De som slipper ut for mye får høy skatt, eller kan risikere tvangskutt i forbruket sitt. Det blie spennende om det lar seg realisere.

De som bruker naturgass får i alle fall svi på pungen. Men det kan bli slutt på det når EU skriver at naturgass er grønn - bare som en overgang selvfølgelig.

Det er mye et menneske kan gjøre med klimaet når hun kan alle ordene.

Photo by Jack S