Artikler > Natur

Fugler flykter for godt ved bråk fra konserter og fyrverkeri

Av Einar Eldøy 12.8.2022

Arrangement nær naturreservat må begrenses - fuglene må ha fred i sine liv

Fugler tåler mye lyd, men høye, eksplosive lyder vil ofte føre til frykt, fluktrespons og stress. Fyrverkeri og konserter er plagsomme for fuglene, og bør reguleres strengere. Det er mange eksempler på at slike arrangementer nær naturreservater har fått følger for hekking og generell tilstedeværelse av fugler. En god begynnelse er å forby fyrverkeri i privat regi.

Vi trenger konkrete observasjoner

Det er kjent at fugler blir skremt av fyrverkeri, og det er nødvendig å bedre denne kunnskapen og sjekke grensene for fuglenes oppførsel. Dette gjelder både konserter og fyrverkeri, spesielt i forhold til hekking og permanent opphold. Om fuglene forsvinner er den viktigste observasjonen å ta rede på. Observasjoner foretatt av BirdLife bekrefter at dette har skjedd ved to konkrete arrangementer i Vestfold.

Samfunnet må følge bedre med på det som faktisk skjer med fugler i Norge

En enkel regel er å forby støyende arrangementer nær naturreservater i hekkesesongen. Det vil være et fint første skritt i en forbedringsprosess. Fyrverkeri bør bare tillates etter nøye vurdering i det enkelte tilfelle. Statens Naturoppsyn og Statsforvalterne har en klar oppgave her.

Hekking og myting er viktige hendelser i fuglelivet - la oss hjelpe til med at det går fredelig og trygt for seg.

Link

BirdLife Vestfold: Måker og terner forsvant etter fyrverkeri og konserter

Photo by Eva Bronzini