Artikler > Natur

Fuglebestandene går tilbake - lær å kjenne fuglelivet nær deg

Av Einar Eldøy 18.7.2022

Følg med på BirdLife Norge for oversikt og naturinterresse

Jeg sakser fra BirdLife Norge som nå omtaler åkerrikse, men det de skriver gjelder også mange andre fuglearter. Gå ut i skumringen eller om natta eller i grålysningen og få en opplevelse.

Åkerrikse er halvparten så stor som en rapphøns, kort nebb, grågulbrun farge, flsgrende flukt, sees lettest i skumring eller grålysning, spillyd raspende, gjentas ofte og lenge.

De fleste syngende åkerrikser i Norge blir rapportert i siste halvdelen av mai og i juni, men finnes hele sommeren. Mange har lagt inn funnene sine i Artsobservasjoner.

En av våre mest sjeldne fuglearter er åkerrikse

Åkerrikse er en av Norges mest fåtallige hekkefugler, og de siste tiårene er det rapportert 100–200 syngende individer her til lands. Arten sliter både i Norge og i våre naboland. En hovedårsak til dette er endringer i driftsformene i landbruket; med tidligere slått, fjerning av kantsoner og drenering av fuktige partier. Det er viktig å sette i gang tiltak i de områdene der arten mistenkes å hekke, f.eks. ved å utsette slåtten inntil ungene er flygedyktige. Da er kunnskap om hvor arten finnes helt nødvendig.

Forekomst i 2022

For å registrere åkerrikse bør man være ute i felten i de mørkeste timene, da spillaktiviteten er mest intens. Åkerriksen har en karakteristisk raspende sang («kreksing»), som har gitt arten det vitenskapelige navnet Crex crex. Arten har et skjult levesett, og det er meget vanskelig å få øye på selve fuglen. Dens tilstedeværelse avsløres nesten alltid av sangen.

Den første observasjonen i 2022 var av et spillende individ ved en lokalitet på Vestlandet 20. april. Dette er en meget tidlig ankomstdato, men ved samme lokalitet er det en tendens til at de første fuglene dukker opp ganske tidlig i sesongen.

I skrivende stund (14. juli) er det rapportert 173 funn av åkerrikse i 2022

Året 2022 ser derfor ut til å være meget dårlig for arten i Norge. Det lover ikke bra for artens framtid i Norge med så mange dårlig år på rad.

Det er ikke rapportert reirfunn så langt i år, men bruk Artsobservasjoner.

Støtt BirdLife Norge - meld deg inn.

Åkerrikse hvordan går sommeren

Artsobservasjoner: registrer fuglene du ser

Horndykker i framgang i Nordland

Photo by Mohan Nannapaneni