Artikler > Natur

Fortellingen om global oppvarming er spredd over hele verden

Av Einar Eldøy 26.6.2023

Greske Menippus uttalte seg for lenge siden om en verden under global oppvarming

Menippus vandret i gatene i Gadara i det gamle Hellas og tenkte på verdens tilstand. Solen var stekende varm, og luften var tykk av kulldioksid CO2. Mens han gikk, la han merke til at de en gang frodige grønne jordene nå var golde og øde. Han kunne kjenne varmen på huden og tørsten i halsen. Han innså at verden led av en stor lidelse – global oppvarming.

Menippus bestemte seg for å ta en tur på landsbygda for å unnslippe byens brennende hete. Han ønsket selv å se virkningene av global oppvarming på den naturlige verden. Mens han gikk, kom han over en bonde som desperat prøvde å redde avlingene sine fra den brennende solen.

"Å bonde," sa Menippus, "hva har skjedd med verden? Hvorfor er solen så varm, og hvorfor er jordene så golde?" Bonden svarte: "Menippus, verden lider av global oppvarming. Klimaet endrer seg på grunn av det menneskene holder på med, og det har en ødeleggende effekt på våre avlinger og vår livsstil."

Menippus ble sjokkert. Han hadde hørt om global oppvarming før, men han hadde aldri sett dens virkninger på første hånd. Han bestemte seg for å gjøre noe med det og spre ordet til andre. Han skrev en satire for å trekke oppmerksomhet til spørsmålet om global oppvarming.

I sin satire skildret han verden som en en gang vakker og blomstrende planet, men som nå blir ødelagt av menneskers handlinger. Han oppfordret folk til å vende tilbake til naturen og leve i harmoni med den naturlige verden, i stedet for å utnytte og ødelegge den.

Menippus' satire ble mye lest og diskutert, og folk begynte å legge merke til spørsmålet om global oppvarming. De begynte å gjøre endringer i livene sine, reduserte karbonavtrykket og levde i harmoni med naturen. Til slutt ble Menippus satire en oppfordring til handling, og inspirerte folk til å komme sammen og redde verden fra virkningene av global oppvarming.

Og slik ble verden reddet, og solen skinte igjen ned på en frodig og blomstrende planet.

Menippus av Gadara var en kynisk filosof og satiriker

Han er kjent for sine Menippeiske satirer, i en form for litteratur som kombinerer elementer av prosa og poesi. Dette er en lignende historie som en menippisk satire over temaene global oppvarming, klima og tilbake til naturen. En satire kan beskrive menneskenes dårskap.

Gadara var en hellenistisk by i et område som i dag er Jordan.

Photo by Zack Jarosz