Artikler > Helse

FOR ALLE MENNESKER: Arbeid med å finne sin ånd bør finne sted

Av Einar Eldøy 5.1.2024

Esoterikere er innvidde i en lære om høyere åndelige tilstander

En rent materialistisk tilværelse kan bli for smal for mange. Mennesket har naturlig mange dimensjoner. Materiell velvære er ønskelig for alle, men vær sikker: Åndens velvære hos et menneske har betydning.

Esoterisme kan være en fysisk, åndelig eller religiøs lære som er forbeholdt en utvalgt krets. Det kan også være en betegnelse på religiøse oppfatninger i vår kultur. Studiet av esoterisme, religion, mystikk og begrepet "høyere dimensjoner" har vært interessante områder for tenkere gjennom historien. Mye har vært til stor personlig nytte for praktikantene.

Det bør være slik at vi skal gå videre med det esoteriske arbeidet. Å søke etter synlige eller usynlige samsvar mellom forskjellige dimensjoner av kosmos, korrespondanse med mekanismer i naturen, kroppen, eller himmelinnsyn kan føre oss nærmere en forståelse av hva vi er. Det kan gi oss bedre liv.

En rekke praktiske esoteriske teknikker og øvelser finnes

Folk har gjennom historien utforsket dypere aspekter av kosmos, bevissthet, spiritualitet og selvutvikling. Disse teknikkene kan variere avhengig av den spesifikke esoteriske tradisjonen eller tilnærmingen, men her er noen eksempler:

  • Meditasjon: Dette er en sentral praksis i mange esoteriske tradisjoner. Meditasjon hjelper med å roe sinnet, forbedre konsentrasjonen og åpne opp for dypere nivåer av bevissthet. Det finnes ulike meditasjonsmetoder, som fokusert oppmerksomhet, ACEM, transcendental meditasjon og kontemplativ meditasjon.

  • Visualisering: Å visualisere mentale bilder eller symboler er en vanlig teknikk for å konsentrere tankene og rette oppmerksomheten mot spesifikke mål. Dette kan brukes til selvutforskning, manifestasjon og å forstå symbolikk.

  • Rituell magi: Mange esoteriske tradisjoner involverer bruk av ritualer og symboler for å skape en forbindelse med det høyere eller det åndelige. Dette kan inkludere elementer som korsang, brenning av røkelse, bruk av magiske gjenstander og gjentakelse av spesielle formularer eller mantraer.

  • Drømmearbeid: Å utforske og tolke drømmer er en praksis som ofte er forbundet med esoterisk arbeid. Drømmer betraktes som en kanal til det ubevisste og åndelige riker.

  • Astralt reisearbeid: Dette involverer å oppnå en tilstand av avslapning og fokus, der man utforsker bevisstheten utenfor kroppen. Dette kan føre til opplevelser som reiser til andre riker eller dimensjoner.

  • Numerologi: Dette er en esoterisk praksis som involverer tolkning av tall for å avdekke skjulte betydninger og mønstre i livet.

  • Tarot og orakelkort: Bruk av tarotkort eller andre orakelkort for å få innsikt i personlige spørsmål og livsveiledning.

  • Aromaterapi og krystallhealing: Disse er eksempler på esoterisk praksis som bruker naturlige elementer som duftoljer og krystaller for å påvirke energiene og velværet til en person.

  • Energiarbeid: Dette kan inkludere teknikker som Reiki, hvor man kanaliserer og bruker energi for å fremme healing og balanse i kroppen og sinnet.

  • Kabbala: En esoterisk jødisk tradisjon som utforsker den skjulte betydningen av hebraiske bokstaver og symbolikk.

Ta tak i din åndelighet

Effektiviteten av disse teknikkene kan variere fra person til person, og det er viktig å velge det som føles riktig for deg og din situasjon. Det anbefales også å søke veiledning fra erfarne praktikere eller lærere når du utforsker esoteriske praksiser.

Å leve uten å søke løsninger på åndelige og kosmiske utfordringer er å leve med manglende kunnskap om egen situasjon. Å vende bort fra arbeid med det åndelige reduserer vårt innsyn i livets mekanismer. Det kan rettes opp.

Photo by Charlotte May