Artikler > Natur

Fantasifuglen tårnseiler (tårnsvale) årets fugl i Norge

Av Einar Eldøy 12.4.2023

Fuglers rolle er ikke godt kjent - begynn læringen her

Her kan du lære mer om livet nær deg: Moderne mennesker vender tilbake til naturen og vil vite mer om dyrenes liv. Sammen med viten om bærekraft, øket fokus på dyrevelferd og interesse for økosystemer søker flere og flere dypere kunnskap om det virkelige liv rundt seg. Et moment i tillegg er den økte interesse for fotografering, og tårnseileren byr her på store utfordringer med sin fart og høydeflyving.

Beskrivelse tårnseiler apus apus

Tårnseiler apus apus kalles også tårnsvale. Det er en fugl med så ekstreme egenskaper at det kan være vanskelig å tro det er sant. Tårnseileren kan drive seg selv fram eller til og med oppover med en fart på 112 km/timen. Noen falker kan falle fortere enn dette ved å fly rett ned, men tårnseileren er den raskeste som er blitt målt for egen maskin. Fuglene når denne hastigheten i sosiale sammenhenger når de skal vise seg fram for andre fugler under såkalte skrikeselskaper eller når paringen er i gang. Dette betyr at fuglen som vanligvis flyr med mellom 35 - 45 km/timen kan endre sin fysikk så kraftig at den kan 3 doble hastigheten når den må. Den har en spesiell vingekonstruksjon med en arm som kan foldes inn eller ut ved behov. Flykonstruktører er interesserte i slike naturdetaljer.

Tårnseileren er 19 cm lang og veier 43 gram, den er brunsvart med gråhvit strupe, kort og delt stjert og sigdformede vinger som holdes rett ut fra kroppen. Den er klart større enn de vanlige svalene. Denne fuglen kan være i luften opp til tre år uten å måtte gjøre ett eneste stopp. Den spiser, parer seg, sover eller pusser fjærene i flukt, og lander bare for å legge egg, ligge på reiret, hvile vingene eller fordi den kjeder seg. De har spesielle gripeføtter som gjør at de kan henge i en vegg, men har vanskeligheter med å lande på en grein.

Forekomst og bevegelse

Den forekommer ikke så mye i Troms og Finnmark eller i Vestlandsfylkene, men er vanlig i resten av landet. De mater ungene i reiret, men noen ganger i uvær når insektene forsvinner flyr de hundrevis av kilometer for å finne mat som er flyvende insekter og svevende eddekopper. De følger ofte uvær over lange avstander ved å søke unna, opp til 2000 km før de er tilbake på hekkeplassen. Ved dårlige forhold på reiret kan ungene redusere kroppstemperaturen slik at de trenger mindre mat for å overleve. En unge som forlater reiret vil aldri returnere, den kan fly kontinuerlig i ett eller kanskje to år før den lander.

Tårnseileren kan gå opp til høyder på 3000 meter. Det er beregnet at en tårnseiler flyr omtrent 200.000 km på et år, eller 5 ganger rundt jorda. Den har et gjennomtrengende og enstonig skrik.

Gå ut og se etter en tårnseiler - en opplevelse venter. Hvilken rolle tror du fugler har i naturen, i økosystemet?

Linker / kilder

Tårnseilere i Norge

Tårnseilere i verden

Tårnseileren er et skikkelig sommertegn. Den har helt utrolige flygeegenskaper og seilerne er kanskje den fuglegruppen som er best tilpasset et liv i lufta.

Et liv i lufta – fuglene som sjelden lander

Tårnseiler årets fugli Norge 2023

Bilde Birdlife Norge tårnsvale unge