Artikler > Natur

Før Jordas system tilbake til naturen

Av Einar Eldøy 10.4.2024

Naturen er uten maskiner, mennesker sier de må bruke maskiner for å få sin verden til å virke

Naturen er et balansert system - ting av alle slag vokser fram, dør, komposteres og vokser fram igjen i sykluser som er integrerte. Energien som trengs i systemet er innebygget og umerkelig. Det finnes ikke søppel, avfall som bygger seg opp. Vi burde lære oss å forstå systemet fullt ut, og så kopiere det.

Men slik er det ikke -ennå. Menneskene har laget problemer for verden med sin omfattende bruk av teknologi. De må løses raskt og det er mulig, og de skal gjøre det selv. Å stoppe utslipp av klimagasser er det viktigste - det skal hindre at Jordas temperatur øker med 2 grader, og derved resultere i at Jorda brenner opp. Lenge har menneskene bygget store maskiner og apparater, svære kostbare fabrikker med enorm energibruk, og formet mange landskap i verden.

Menneskelig aktivitet går på bekostning av alt liv og Jorda selv, alt blir stresset. Jorda blir tømt for energi, mineraler og metaller og naturlige systemer forstyrres. Menneskene varmer opp Jorda og sender avfall ut i lufta, til vannet og ned i jorda. Det er umulig å fortsette på denne måten.

Stopp: Det blir mye å gjøre framover

Store tiltak må til, det er mye som skal gjøres, og arbeidet med forbedringene er ikke kommet i gang ennå. De som lager utslipp skal nå fange gassene med maskiner, og lagre dem i Jorda. Mange skal bygge om fabrikkene sine for å redusere utslippene, kjøpe klimakvoter eller betale klimagassavgift til klimaprosjekter. Alt dette skaper en ny stor pengeøkonomi, men en samlet plan og ledelse mangler foreløpig.

Men stopp litt, vi er heldige

Vi kan jo bare la naturens systemer få overta igjen, slutte med energibruken, fjerne utslippene og drive Jorda på en naturlig måte. Er det ingen som har tenkt på det? Å vende tilbake til naturen?

Jorda har virkelig et system der alle deler er levende og passer seg selv. Selv om det er stort og med mange funksjoner, virker det år etter år uten at noen trenger passe på. Det har nok av alt systemet trenger og det produserer ikke avfall. Det er et veldig flott system.

Verden som system er levende selvdrevet

Naturen har flere sykluser, sirkel- og spiral-bevegelser som er der hele tiden. Naturen fanger lett karbon, lagrer det, og bruker det igjen. Det går helt av seg selv. Lagret karbon går rundt og rundt og skaper liv ved hjelp av fotosyntesen som hjelper til med å kjøle Jorda. Denne levende prosessen i to faser lager surstoff til pust, mat til å spise, og bygger opp igjen levende jord så planter kan gro og dyr beite. Dette gir en levende rikdom for alle som er på Jorda. Vi ser skapelse og vekst, og det gir mulighet for livet på alle nivåer uten at vi trenger å betale eller arbeide så tungt som vi gjør nå.

Når alt går naturlig for seg blir det bra her. Å vende tilbake til naturen er klokt. Det løser det menneskeskapte klimaproblemet. La oss gjøre det.

Link:

UIO: Oksygenproduserende fotosyntese

Photo by Pixabay