Artikler > Natur

Hjelp: Europa velger å forverre energikrisen de selv har skapt

Av Einar Eldøy 25.7.2022

Klimafanatikere og politikere som sitter i klisteret truer Europas framtid

Det kan bli energirasjonering i vinter 2022/2023 - frivillig sier de. Europa, særlig Tyskland og England, har nå i juli 2022 energikrise. Den ekstreme opptattheten av klimaproblemet har gjort at tyskerne nå har valgt å gjøre energikrisen enda verre. Bundestag har nå bestemt å stenge ned de gjenværende tyske kjernekraftverkene ved slutten av året. Frankrike kjører sine atomkraftverk for alt de er verdt. Hellas, Spania og Portugal har egne opplegg og misliker mulig tvang for å hjelpe andre land.

Tyskerne har nå tre atomkraftverk i drift, og de bestemte allerede i 2011 å fase ut denne kraften. Stenging av atomkraft er en nesten religiøs sak for partiene som nå styrer Tyskland. EU har jo nå gjort atomkraft grønn, men likevel ryker disse kraftstajonene ut nå.

EU Kommisjonen har nå en plan B som skal løse problemene. REPowerEU er en plan som hurtig skal redusere avhengigheten av russiske fossile brensler og bringe EU hurtig framover i den grønne overgangen. Men det hagler med protester allerede.

Det er harde tider uten energi, og det blir verre

Tyskland står nå overfor en vanskelig situasjon. Mange tyskere trodde myndighetene ville realitetsorientere seg og fortsette driften av atomkraftverkene. Gasskraft som utgjør omtrent 50% av energibehovet er i ferd med å falle bort ved russisk stenging og høye priser. Men Putin er smart, han vil ikke ha Tyskland som evig fiende.

Men Europas største økonomi Tyskland kan bli kraftig redusert i løpet av høsten og vinteren. Den største utfordringen er å erstatte de tapte leveransene fra Russland. Gassledningen fra Russland var stengt ned for "vedlikehold", men er nå "åpnet", og vi får se hva det blir til.

Atomkraft hadde vært fint å ha

Atomkraft utgjør omtrent 60% av Tysklands energi, og man er nå nødt til å la industrien få naturgassen for at den ikke skal krasje. For alle praktiske formål, og med minst en 20 års horisont, er industrien helt av hengig av naturgass. Får de ikke nok, må de redusere produksjonen. Konsekvensen er at folk må finne seg i å fryse i heimen for at industrien skal være i drift.

De vil nå øke utbyggingstakten for fornybar energi

Mer fornybar energi skal bygges forsert ut i EU, og man håper samtidig på mye sol og vind. Men desverre mangler mange overføringslinjer fra sol- og vind-områdene fram dit industrien og boligene finnes.

Så når ikke nok gass finnes, atomkraft ikke er ønsket og fornybar kraft ikke er til å stole på, står man igjen med kullkraft. Men ting tar tid. Bare å bygge og installere nye batterier i store nok mengder tar flere år. Det er også en sak at ved å legge ned atomkraften forsvinner gradvis viktig kompetanse som kunne gjort nytte i framtida.

Tyske politikere har nå velsignet oppstart av kullkraftverk

Politikerne har nå snudd om kullkraft, og det blir oppstart av de gode gamle kullkraftverkene igjen. De valg man gjorde for ti år siden valgte man å fullføre, og klimasaken har fått en uønsket utsettelse i Tyskland. Det er usikre tider.

I England skal de konservative nå finne ny statminister, og energipolitikk er også der en het potet. England har naturgass som man ikke får ta opp og bruke på grunn av klimapolitikken og null utslipps strategien. Nå får man i stedet et annet problem: en kald vinter med kalde hjem og redusert industri. Mange journalister trekker nå fram begrepet selvskading for å navngi det som skjer.

Gjennomtenkt er det ikke. Ekstremt gjeldsbelastet er det.

Link

REPowerEU: A plan to rapidly reduce dependence on Russian fossil fuels and fast forward the green transition

Photo by Gerd Altmann