Artikler > Natur

Det finnes en skapende intelligens nær oss

Av Einar Eldøy 13.4.2022

La oss komme nærmere sannheten om alt i vår verden

Vi vet ikke hvem vi er og hvor vi kommer fra. Vår store oppgave er å finne det ut. Menneskets lodd er å forstå mer, og kanskje til slutt finne sannheten.

Fraktaler beskriver mønstre i universet, og vi vet ingenting om hvor de kommer fra. Vår forhistorie beskrives for oss i detalj med tidsangivelser millioner av år tilbake, funn av fossiler, prosesser som skal ha funnet sted på land i sjø og i atmosfæren. Alt er et spinn av hypoteser, ikke verifisebart. Vi må komme videre.

Oljeforekomster som sandoljefeltet Bazhenov i Russland dukker opp med trillioner av fat olje med fullstendige beskrivelser av hvordan det er blitt til. Men ingen kan vite hva som har skjedd. Listen kan lages mye lenger. Vi vet faktisk ingenting om hvordan alt dette er blitt til, og de som lager disse beskrivelsene vet det heller ikke for det er umulig. Alt de sier er hypotetiske antakelser, og andre hypoteser er like gode.

Vi er uten kunnskap om hvor vi kommer fra, hva som har skjedd

Mennesker er manisk opptatt med seg selv, vi overser alle hendelser i universet og naturen, og sluker rått og ureflektert alt vi blir fortalt. Men det finnes en totalitet i verden, det har funnet sted en prosess her før oss som vi ikke kan overse, og vi må forberede oss intellektuelt på å forstå denne helheten.

Skaperprosessen har funnet sted, det virkelige kosmos, universet, altet, helheten omkring oss kan finnes, liv og død finnes, men vi vet ikke hva det er. Det endelige målet for et menneske er å se verden med det klare blikket til skaper-intelligensens fulle kapasitet. I vår kommersielle og materielle verden finnes ikke denne helhet og kontinuum. Vi orker ikke tenke på det engang.

La oss begynne

De store gåtene for menneskene er mange, og det er på tide å begynne arbeidet med løse dem. Det er ukjent for oss hvor vi kommer fra, hva Jorda som vi bor på er, og hvilken forhistorie vi har. Vi lever i en stor verden der ingen kjenner kreftene som startet det hele, hvilken utvikling vi har hatt, og hva som styrer utviklingen videre. Alt det som er offisiell vitenskap om dette er bare hypoteser, uærbødig sagt oppspinn og teorier, og alt er uten substans. Det er absolutt ikke verifiserbart.

Få temaet inn i livet ditt. Da kan vi komme videre. Det er ikke misinformasjon eller falsk informasjon å publisere hva du har funnet ut.