Artikler > Natur

COP28: Verden forplikter seg til å kutte fossil

Av Einar Eldøy 2.1.2024

COP28 med uklare forpliktelser, pengefond, kinesisk formalisme

COP28 i Dubai 2023 ble avsluttet med historisk avtale: Verdens land forplikter seg til å kutte fossil energibruk. Møtedeltakerne mener samtidig at energispørsmålet er viktigere å løse enn klimaspørsmålet: Verdens energi kilder kan ikke falle bort. Nye må utvikles, men penger mangler overalt. Vi ser nå et klimadilemma.

Dubai-møtet etablerte et klimafond Green Climate Fund (GCF) for tap og skade, men Kina, med 29% av globale utslipp, bidrar ikke. Kinas klimautfordring stammer fra deres kullavhengighet, til tross for stor satsing på fornybar energi.

Kina er klassifisert som et utviklingsland, og støtter derfor ikke direkte klimafondet grunnet Klimakonvensjonens prinsipper. Likevel går Kina fra å være bistandsmottaker til å bli giverland, og har bidratt betydelig til sør-sør-klimasamarbeidet. Kina har lovet store summer til bistand og bevaring av biologisk mangfold i utviklingsland.

Kina lover betydelige beløp til klimarelaterte formål utenfor GCF

  • Sør-sør-klimasamarbeid: Kina har gitt bistand på over 3 milliarder dollar til utviklingsland gjennom dette samarbeidet for å bekjempe klimaendringer.
  • Biologisk mangfold: En sum på 230 millioner dollar er lovet til et globalt fond for å støtte bevaring av biologisk mangfold i utviklingsland.
  • Global Development Initiative: Kina har startet dette initiativet med mål om å finansiere prosjekter i det globale sør for å fremme bærekraftig utvikling og kapasitetsbygging.

Dette viser Kinas engasjement i å støtte utviklingsland med direkte finansiell hjelp og prosjekter for å takle klimautfordringer.

Debatter om strukturelle endringer under Klimakonvensjonen pågår

Den endelige summen i GCF blir klart senere. Norge, Saudi-Arabia, USA er med, samt mange andre. Noen mener Kina burde bidra mer, mens andre ser behovet for nye avtaler som engasjerer alle land, ikke bare de industrialiserte.

Diskusjonen om global rettferdighet og felles handling for klima fortsetter.

LINK

UN GREEN CLIMATE FUND

Photo by Luis Quintero