Artikler > Natur

Afrika: mye kultur mange mange forskjellige folkegrupper

Av Einar Eldøy 12.1.2024

MANGFOLD: Folkegruppene i verden er enestående

Afrika fremstår for mange som ukjent. Det finnes faktisk betydelig kunnskap om forhistorien til afrikanske folk, selv om det er viktig å merke seg at det er en mangfoldig og kompleks historie som varierer betydelig avhengig av regionen og folkegruppen. Arkeologiske funn og forskning har kastet lys over menneskets historie i Afrika, og det er flere bemerkelsesverdige aspekter ved denne historien.

 • Tidligste Homo sapiens: Afrika regnes som hjemlandet til Homo sapiens, og de tidligste bevisene for menneskelig eksistens finnes i Afrika. Funn som Øst-Afrikas Olduvai Gorge og Sør-Afrikas Sterkfontein Caves har avdekket fossiler som representerer tidlige menneskelige forfedre.

 • Tidligste kulturelle uttrykk: Arkeologiske funn har avdekket tidlige kulturelle uttrykk, inkludert steinverktøy og kunstgjenstander. For eksempel er det funnet steinverktøy i Olduvai Gorge som er datert til over 2 millioner år siden.

 • Sentralt Afrika og regnskogsamfunn: Sentralt Afrika har en rik arkeologisk arv, inkludert funn som antyder at befolkningen har bodd i regnskogsområder i flere tusen år. Dette utfordrer tidligere antakelser om at disse områdene var ubebodde på grunn av utfordringene knyttet til landbruk og bosetting i tropiske miljøer.

 • Utvikling av jordbruk: Afrika har en variert geografi, og forskning antyder at jordbruk utviklet seg uavhengig i ulike deler av kontinentet. Dette inkluderer de tidlige jordbrukskulturene i Nildalen og Sahel-regionen.

 • Kush-riket og Meroe: Regionen som i dag er Sudan, huser tidlige sivilisasjoner som Kush-riket. Meroe, hovedstaden i Kush, var et betydelig senter for handel og kultur.

 • Handel og kulturell utveksling: Afrika har historisk sett vært et senter for handel og kulturell utveksling. Sivilisasjoner som Mali-riket og Songhai-riket i Vest-Afrika var kjent for sin rikdom og kulturelle påvirkning.

Selv om vår kunnskap om Afrikas forhistorie har økt betydelig, er det fortsatt mye å lære, og pågående arkeologiske utgravninger og forskning gir stadig nye innsikter i den komplekse historien til dette kontinentet.

San-folket som eksempel:

San-folket, også kjent som buskmenneskene, utgjør en unik folkegruppe som hovedsakelig er bosatt i Kalahariørkenen i Botswana og Namibia. Mindre grupper finnes også i grenseområdene mellom Angola, Zambia, og Zimbabwe, samt i Sør-Afrika. Betegnelsen "San" er basert på språklige og kulturelle kriterier, og det representerer ikke en politisk enhet.

I dag teller San-folket omtrent 50 000 i Botswana, 33 000 i Namibia, 9 000 i Angola, og 6 000 i Sør-Afrika. Disse tallene gir en indikasjon på spredningen av San-folket i regionen.

Historisk sett var San-folket mye mer tallrikt. Ved begynnelsen av den nederlandske koloniseringen i 1652 strakte San-grupper seg over hele det sørlige Afrika, sør for Zambezi-elven, med anslagsvis 200 000 medlemmer. Imidlertid ble San-folket sterkt påvirket av kolonialisme, spesielt den nederlandske koloniseringen, som førte til en brutal utryddelseskrig og resulterte i en dramatisk tilbakegang i både deres utbredelse og antall.

San-folket regnes som den eldste folkegruppen i det sørlige Afrika, og arkeologiske funn i Namibia viser at deres kultur kan dateres tilbake over 25 000 år. Dette understreker San-folkets lange historie og deres sterke tilknytning til det sørlige Afrikas regionale arv.

Det finnes flere slike folkegrupper i Afrika

Afrika er et enormt mangfoldig kontinent med et bredt spekter av kulturer og etniske grupper. Det er mange forskjellige folkegrupper spredt over hele kontinentet, og de varierer i språk, tradisjoner, klesdrakter, og levebrød. Her er noen eksempler på andre folkegrupper i ulike deler av Afrika:

 • Maasai (Øst-Afrika): Maasai-folket er kjent for sin nomadiske livsstil og er hovedsakelig bosatt i Kenya og Tanzania. De er kjent for sin rike kulturelle arv, tradisjonelle klesdrakter, og unike tradisjoner som inkluderer hoppdanser og fargerike perlearbeider.

 • Yoruba (Vest-Afrika): Yoruba-folket er en etnisk gruppe som er spredt over Nigeria, Benin, og deler av Togo. De har en rik historie, kunst, og religion, og er kjent for sine intrikate treskjæringer, masquerades, og festlige feiringer.

 • Himba (Sørvest-Afrika): Himba-folket er hovedsakelig bosatt i Namibia og er kjent for sin distinkte klesstil, som inkluderer rød oker og dyreoljer for å dekorere huden og håret. De er også kjent for sine tradisjonelle boliger laget av leire og halm.

 • Hausa (Vest-Afrika): Hausa-folket er en av de største etniske gruppene i Vest-Afrika, med betydelig tilstedeværelse i Nigeria, Niger, og deler av Ghana. De er kjent for sin historie, litteratur, og håndverk.

 • Khoisan-folkene (Sørlige deler av Afrika): I tillegg til San-folket, som nevnt tidligere, inkluderer Khoisan-folkene også andre etniske grupper med lignende språklige og kulturelle trekk. Dette inkluderer Nama-folket og andre mindre grupper.

Dette er bare noen få eksempler, og mangfoldet i Afrikas folkegrupper er langt mer omfattende. Hver etnisk gruppe har sin unike kulturelle arv og historie som har bidratt til det rike kulturlandskapet på kontinentet.

Photo by Follow Alice