Artikler > Natur

11. mai 2024: VERDENS TREKKFUGLERS DAG: Se fuglenes verden

Av Einar Eldøy 19.3.2024

Fuglene har en avgjørende rolle i naturen

Trekkfuglene er borte nå, men de kommer igjen. Verdens Trekkfugldag er en invitasjon til mennesker over hele kloden om å åpne øynene og ørene for fuglenes verden. Det er en dag for å dele gleden fugler bringer og å reflektere over deres avgjørende rolle i naturen. Neste dato for å feire trekkfuglenes dag er 11. mai 2024.

Fugler er en integrert del av vårt liv og vårt forhold til planeten – hva betyr de for deg?

Fugler knyttet alt sammen

Fugler er ikke begrenset til én enkelt setting; de omfavner byer og landskap, parker og bakgårder, skoger og fjell, samt våtmarker som elvebredder og fjæreområder. De knytter disse ulike livsrommene sammen og minner oss om vårt eget bånd til naturen, dyrelivet og hverandre. En sunn og rikholdig natur med diverse fuglearter er ikke bare en velsignelse, men også en nødvendighet for menneskeheten.

Fuglene er en del av naturens sykluser

Fuglenes årlige migrasjoner fungerer som en påminnelse om naturens sykluser. Hvert år kommer trekkfuglene tilbake, som den trofaste linerla. De fungerer som ambassadører for naturen, og på en unik måte forener de ulike steder og land. Selv om vi ofte omtaler fugler som "norske" når de hekker her, tilbringer de fleste av dem bare noen få hektiske sommermåneder her; resten av året tilbringes i utlandet. Dette gjør begrepet "summer visitor" passende for mange av våre trekkende arter. Når trekkfuglene ankommer, bringer de også med seg et lite stykke av den store verden.

Fuglesang er til glede for oss mennesker

Selv i tider preget av pandemier og samfunnsmessig nedstenging fortsetter milliarder av trekkfugler sine reiser mellom hekkeplasser og vinterkvarter. Under Covid-19-pandemien har folk over hele verden oppdaget en ny interesse for fugler. Organisasjoner som NOF har fått tusenvis av nye medlemmer de siste årene. Fuglesang og observasjon har vært en kilde til trøst og glede i vanskelige tider.

Men hvorfor er fugler så viktige?

Vel, svaret er enkelt: de spiller en uunnværlig rolle i økosystemet. Minst 13 % av verdens 11 000 fuglearter står nå i fare for utryddelse, og 40 % opplever en nedgang i antall. Fugler spiser årlig mellom 400 og 500 millioner tonn med insekter, og deres tilstedeværelse påvirker hele økosystemet og bidrar til matproduksjonen. Neste gang du ser en tårnseiler, bokfink, løvsanger eller en svarthvit fluesnapper, husk hvor viktig deres rolle er.

Naturen og fuglelivet kan ikke lenger overses

Vi må erkjenne at naturnedbygging ikke er bærekraftig, og vi må intensivere våre anstrengelser for å reparere skadene. Fremtidens naturvoktere er barn og unge som gjennom møtet med fugler lærer om omgivelsene og den avgjørende betydningen av mangfoldet i naturen.

Fuglene er veivisere som lærer oss om balansen i tilværelsen, og det er vårt ansvar å lytte til deres sang og verne om deres livsmiljø.

Linker

BirdLife fuglekunnskap

World Migratory Bird Day 2024

Photo by Good Free Photos.com