Artikler > Helse

Yoga Tai Chi meditasjon alle sunne med vide positive effekter på sinn kropp

Av Einar Eldøy 18.9.2023

Sinn og kropp kan sammen gi god helse

Aktiviteter som Tai Chi, yoga og meditasjon, også kalt sinn-kropp intervensjoner, er kjent for sin evne til å fremme en følelse av velvære og redusere stress. Man kan oppnå bedre konsentrasjon, mindre nervøsitet og bekymringer, og bedre kroppsfunksjoner inkludert bedre søvn.

Men det kan være flere positive ting her, for selv om de er kjent for å være gode måter å slappe av og trene på, har det vist seg at de positive sidene ikke bare varer en kort tid. Effekten av slike såkalte sinn-kropp intervensjoner kan være kortsiktig og mental, men også langsiktig og faktisk lage fysiske endringer på molekylært nivå.

Ashtanga yoga kan praktiseres av alle, er delt inn i flere nivåer. Ashtanga yoga er et livslangt studie for styrke, helse og indre ro. Ashtanga yoga får kropp og sinn til å flyte sammen.

Bred virkning påvist

En fersk studie har vist at sinn-kropp intervensjoner kan redusere fysiske reaksjoner som forårsaker sykdom og depresjon. Disse aktivitetene lager en molekylær effekt i cellene våre, som reverserer effekten stress eller angst kan ha på kroppen. De kan få hjernen til å styre våre kroppslige prosesser langs en vei som forbedrer vårt velvære og helse langsiktig. Disse undersøkelsene framstår kanskje som overfladiske, men i mange tilfelle har det vist seg at det man tror også gir en virkelighet.

Personligheten og virkeligheten er nøyaktig slik tankene er. Virkeligheten manes fram fra tankene dine.

ACEM meditasjon er en over 50 år gammel metode. Positive helsevirkninger er påvist.

Millioner av mennesker høster allerede fordelene av sinn-kropp intervensjoner, uten selv å realisere hvor gunstig disse aktivitetene er for kroppen. Flere studier må fortsatt gjøres for å fullt ut fastslå omfanget av hva sinn-kropp intervensjonen kan gjøre. Vi vet nå at øvelsene lager molekylære forandringer i kroppen, og at disse endringene er nyttige for vår mentale og fysiske helse.

Langsiktig virkning også

Det er kjent at når en person gjennomgår en stressende hendelse, går kroppen inn i det som ofte kalles en “flukt eller kjemp” respons. Denne reaksjonen er nyttig midlertidig, men når det skjer ofte, kan det være skadelig, og øke risikoen for sykdommer som kreft og lidelser som depresjon samt fremskynde aldringsprosessen. Mennesker som praktiserer sinn-kropp intervensjoner som Tai Chi, yoga og meditasjon på regelmessig basis viser en nedgang og reversering av virkningene av stressrelaterte forhold.

Øvelsene kan således ha vidtrekkende effekter på hjernen og kroppen. Meditasjon kan hjelpe å holde hjernen ung og redusere hjernens alder med mange år, og Tai Chi og yoga kan fremkalle positive endringer i kroppens metabolske funksjon.

Mange mennesker prøver de mange forskjellige metoder som berører og roer sinnet, de merker også god effekt på kroppen og vil gjerne vite mer om det som skjer. Erfaringen er at spontan tankestrøm er viktig for hvile, for å integrere minner, og for å planlegge fremtiden. Det er derfor mye forskning på gang innen forholdet mellom kropp og sinn, så følg med for effektene viser seg å være mange.

Disse sinn-kropp aktivitetene er helt klart en kraft å regne med. Flere undersøkelser kreves for å skape visshet om effektene, så følg med. Samtidig er det slik at hvis du har gode virkninger kan du praktisere.

Linker

Meditation and yoga can reverse reactions which cause stress, new study suggests.

ACEM meditasjon er helsebringende: Vær avslappet, nær virkeligheten, aktiv.

The Power of the Wandering Mind – Nondirective Meditation in Science and Philosophy

Tradisjonell kinesisk qigong tai chi og kung fu - Oslo og Tromsø

Photo by Monstera Production